Welke soort les wil je geven?

Een zangles is een les waarin je een nieuw liedje aanleert aan de kinderen. Meestal verloopt deze in drie stappen: aanbieden-inzingen-verwerken. Elk liedje kan je altijd plaatsen in een bepaald thema. Bvb Heks Karoetsie heeft als thema ‘toveren’, de zoembijen kan over ‘de lente’ gaan, enz… In een zangles ben je voornamelijk met het liedje bezig. Verder komen er enkele andere muzikale activiteiten aan bod i.v.m. het lied en met het thema. Dat de kinderen op het einde van de les een nieuw liedje nog niet helemaal kennen, is niet zo erg. Je kan het liedje nadien nog genoeg zingen. Bijvoorbeeld tussen twee lessen in of op het einde van de dag, in een volgende zangles… Belangrijker is dat in een zangles diverse muzikale activiteiten aan bod komen. In een zangles kan een goed uitgewerkt bordplan heel belangrijk zijn, kan je gebruik maken van allerlei afbeeldingen, prenten en instrumenten. Voorbeeld zangles.

In een themales verzamel je allerlei muzikale en muzische activiteiten rond één thema. Je laat diverse vormen van muzikaal gedrag aan bod komen. Zie voorbeeld themales: in deze les komen muziek maken, muziek ontwerpen, muziek beluisteren, praten over muziek aan bod. Een liedje zingen is een van de mogelijkheden maar het hoeft er niet bij te zijn. Niet het liedje maar het thema staat centraal.

Andere soorten muzikale activiteiten > deze kunnen apart of gecombineerd met elkaar een zelfstandige les vormen.
Het zijn activiteiten met:
• het accent op stemvorming (muziek maken),
• het accent op ritmische werkvormen, partituren, werken met allerlei materiaal en instrumenten (maken, ontwerpen, lezen en noteren),
• daarin een verzameling van allerlei muzikale spelletjes (maken en luisteren) voorbeeld
• het accent op luisteren naar muziek (beluisteren, praten over muziek)
• het accent op bewegen op muziek (luisteren, bewegen)

Je kan ook een muzische les maken waarin de diverse media (beeld-muziek-drama-poezie-beweging) door elkaar voorkomen.

Soms zie je ergens iets fantastisch op youtube of maak je iets ‘live’ mee en je wil het uitproberen met de kinderen.