Hoe kom je aan goede lesideeën?

Afhankelijk van het type les dat je wil geven en wat je de kinderen wil bijbrengen kan je op meerdere manieren inspiratie opdoen. Bij jezelf, via de leerplannen, met deze site, op het hele internet. (Lees hier wat inspiratie eigenlijk is). Je kan planmatig te werk gaan of intuïtief. Je kan gewoon een tof lesje zoeken en het overnemen. In dat geval is de uitleg hieronder vnl goed om leerinhouden te vinden.

Als je een zangles, een themales of een muzische les maakt, kan het zo:

• Brainstorm/mindmap i.v.m. thema.
Schrijf de naam van je thema in het midden van je blad. Voor een zangles kijk je naar de tekst en de titel van het liedje en bepaal je het thema (of de thema’s). Schrijf een korte brainstorm neer. Welke aspecten zijn er allemaal aan het thema? Wat is relevant voor de kinderen? Wat zit er in hun leefwereld? Wat is de moeite waard dat ze leren? In deze brainstorm mogen al muzikale en andere ideeën zitten. Maak die eerste brainstorm heel snel en vul hem tijdens het voorbereiden van de les eventueel aan.

• Nagaan welke vormen van muzikaal gedrag i.v.m. het thema allemaal kunnen geoefend worden.*

Wat is mogelijk met (de brainstorm van) je thema en ….?
 • Muziek maken (met de stem, lichaam, instrumenten, voorwerpen
 • Muziek beluisteren
 • Muziek lezen en noteren
 • Muziek ontwerpen
 • Bewegen op muziek
 • Praten over muziek

*Deze opsomming is op basis van de indeling in het leerplan muziek van het VVKBaO. Je kunt een dergelijke oefening doen vertrekkend van de OVSG- of GO!-leerplannen.

• Hou rekening met de eigenschappen van een goede zangles
 • 3 Lesfasen:
  Aanbieden > luister-, ritmische- bewegings-, tekenopdrachten
  Inzingen > volgorde, 6 vaste regels
  Verwerken > diverse mogelijkheden
 • Gebruik van:
  bordplannen, liedblaadje
  prenten (Muzikale vormingsdomeinen)
  Liedprenten
  Expressieprenten - mimiekprenten
  Zwijgprent/stopprent
  Instrumentenprenten
  Ritmekaarten, melodiekaarten
  Instrumenten
  De beschikbare ruimte (bvb de kinderen niet altijd aan de bank laten zitten)