De les uitschrijven

Waarom een voorbereiding maken?
 • Om uit de weinige lessen muzische die je in de opleiding geeft zoveel mogelijk te kunnen leren
 • Het is een uitstekend communicatie-instrument tussen de student, de mentor en de vakdocent om van gedachten te wisselen over goede didactiek.
 • Een goede voorbereiding maakt je bewust van elke stap die je de kinderen laat zetten in een leerproces.
 • Om PRECIES te weten wat je dat de kinderen leren in elke lesfase en hoe zij dat moeten laten zien
 • Om de organisatie van elke lesfase scherp te stellen. Welk materiaal per lesfase, welke werkvorm, welke soort activiteit bij de kinderen?


Het voorbereidingsproces
! Tip voor studenten HUB: Doe in een voorbereiding altijd wat je zelf zinvol en nuttig vindt; formuleer de zaken zoals je zelf denkt dat het moet. Als je dan nadien opmerkingen krijgt, zijn die tenminste gericht op jouw ideeën.
 • Vanuit het lesplan ga je eerst nadenken over het einddoel. Wat wil je eigenlijk bereiken in deze les, wat is de essentie? Wat wil je echt dat de kinderen leren en welk gedrag verwacht je? Verwar de essentie niet met moeilijke woorden. De essentie van een les kan je soms heel eenvoudig formuleren.
 • Schijf het onderwerp neer, en de andere items van de voorpagina
 • Voorzie leerdoelen voor de geplande activiteiten.
 • Het kan ook zijn dat je eerst het bordplan opstelt of wat materiaal maakt om te zien of het wel werkt.
 • Schrijf het materiaal dat je nodig hebt per lesfase in de organisatiekolom.
 • Geef in de kolom van de inhouden elke lesfase een titel.
 • Vermeld eventueel in de organisatiekolom per lesfase de gebruikte werkvorm (bvb. Onderwijsleergesprek, samen inoefenen, uitwerken in groepjes, … je mag in een muziekles gerust namen verzinnen die niet in de cursus onderwijskunde staan)