Op deze pagina vinden de studenten van 3 BaLO de nodige bestanden om hun stage en andere opleidingsonderdelen tot een goed einde te brengen.

Voor de stage in het eerste leerjaar begin je beter met het bekijken deze power point:

Hierin wordt verwezen naar een aantal basisdocumenten:
  • Enkele tips voor muziekllessen: doc
  • Een voorbeeld van een les met daarin veel afwisseling: doc
  • Een overzicht van allerlei kleine oefeningen en tussendoortjes: doc
  • Een document met daarin enkele speelliedjes uit den ouden tijd: doc

Misschien heb je wel iets aan deze voorbeelden met de volgende onderwerpen:

Een paar voorbeelden van goede muzische weekplannen maken je wellicht ook wijzer:
  • Voorbeeld 1 doc
  • Voorbeeld 2 doc
  • Voorbeeld 3 doc
  • Voorbeeld 4 doc
  • Voorbeeld 5 doc
  • Voorbeeld 6 doc

Wie eens een kijkje wil nemen in een hele goeie handleiding kan hier terecht.
Enkele leuke tracks:
02 03 04 05 06
07 08 09 11 13
14 15 16 17 19
20 21 22 24 25
27 29 30 31 32
33 34 35 36 37
40 41 43 44 45
46 47 48 49 50
54

Schrijfdans: een paar filmpjes als voorbeeld

Dolfijnen
Ronden en Achten
Golven
Robot
De vulkaanMuzikale tips voor een godsdienstles over verlies en dood:

- Als je met kinderen muziek beluistert moet je ze iets laten doen: liefst erop dansen maar je kan ze ook laten tekenen op muziek: denk aan de les van Black Robe
- I.v.m. verlies en dood zou je een oefening kunnen doen waarop de kinderen op een stukje muziek dansen of in groepjes van 4 op een groot blad tekenen en dat plotseling de muziek wegvalt (dat staat dan voor verlies en dood: als mensen een partner of een vriend of een lievelingsdier verliezen is het net alsof voor hen de muziek in hun leven stopt. (De muziek staat hier dan voor de drijfveer die mensen optimistisch en levenslustig maakt) Je kan dan zelfs hele vrolijke muziek gebruiken en de kinderen laten verder dansen of tekenen zonder muziek. Dan voelen ze wat het is alleen verder te moeten. Bij het wegvallen van de muziek moet het muisstil zijn.
- Lees ook eens (en ook beluisteren) wat er staat bij song of the emigrant dat muziekje gaat over afscheid nemen en terug naar iets of iemand verlangen.
- Bij het verlies van iets of iemand kan een mens op verschillende manieren verdrietig zijn: boos verdrietig - stil verdrietig - zelfs een soort blij verdrietig - onverschillig - sereen - donker - sommige mensen willen alleen zijn, anderen willen juist heel veel mensen om zich heen > daar kan je wel muziekjes voor vinden. Je kan dan bij verschillende stukjes muziek foto's laten associeren van mensen die op allerlei manieren verdrietig zijn.
- Je zou ook iets kunnen doen met eindes van muziekstukken: de dood is immers als het einde van een muziekstuk: soms is het heel plots, soms sterft het langzaam uit, ...