BEELDEN
Teken wat je wil
Vanaf 8 j
Minimum duur: 30’
H
*
De leerlingen maken een vrije tekening, vertrekkend van een muziekstuk.
mp3 mp3 doc


BOEKEN
Soorten boeken en muziek
Vanaf 9 j
Minimum duur: 50’
L
*
De leerlingen zoeken bij een bepaald soort boek (liefdesverhaal, spannend boek, geheimzinnig verhaal, gekke belevenissen,…) een geschikt fragment. Nadien maken ze zelf voor een nieuwe titel een geschikt geluidsfragment of maken ze een flaptekst bij een nieuw muziekfragment.
mp3 mp3 mp3 mp3 doc

Boekpresentaties
Vanaf 11 j
Minimum duur: 30’
H
**
De leerlingen zoeken bij enkele kaften van kinderboeken passende stukjes muziek. Ze maken aan de hand van de flaptekst en de muziek een gepaste presentatie van het boek.
doc doc


DIEREN
Dierenpuzzel
Vanaf 8 j
Minimum duur: 15’
H
*
De leerlingen beluisteren diverse muziekstukken en associëren er verschillende dieren bij.
mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 doc doc

Muzikaal hoekenwerk i.v.m. de Axenroos
Vanaf 9 j
Minimum duur: 5’
H
**
De leerlingen ervaren a.d.h.v. verschillende muziekfragmenten op een actieve wijze de eigenschappen van de 10 dieren uit de axenroos. 6 hoekenfiches van van 5 à 10 minuten
muziekjes:
bever bever2 havik kameel leeuw pauw pauw2 poes poes2 poes3 schildpad schildpad2 steenbok steenbok2 steenbok3 uil uil2 wasbeer
Kaartjes hoeken:
bever havik kameel leeuw pauw poes schildpad steenbok uil wasbeer
Hoekenfiches:
doc doc doc doc doc doc

Carnaval der dieren
Vanaf 9 j
Minimum duur: 50’
L
**
Muziekfragmenten aan de overeenkomstige dieren koppelen. Passende bewegingen voor een bepaald dier bedenken en deze op de bijhorende muziek uitvoeren. Een muziek/klankstukje ontwerpen bij een dier.
mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 doc doc

FUNCTIE
Muziek om te …
Vanaf 8 j
15’
H
*
De leerlingen beluisteren diverse muziekstukken en bespreken de mogelijke functies ervan.
mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 doc doc

Waarvoor dient het?
Vanaf 12 j
30’
H
*
De leerlingen beluisteren enkele muziekstukken en bepalen waarvoor deze goed kunnen gebruikt worden, en ook waarvoor ze helemaal niet kunnen dienen.
mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 doc doc

INSTRUMENTEN
Mensen en hun instrument
Vanaf 10 j
50’
L
**
Met allerlei klankmateriaal moeten de kinderen een gebeurtenis of een toestand uit het leven van een persoon op een foto klinkend weergeven.
doc doc doc

KLEUREN
Muziek in lijn en kleur
Vanaf 11 j
45’
H
*
De leerlingen beluisteren 4 stukjes filmmuziek. Ze tekenen de muziek ervan en voegen er kleuren aan toe. Ze verzinnen een verhaaltje bij de vier fragmenten.
mp3 mp3 mp3 mp3 doc doc

MUZIEK IN BEELD
De muziekschilder
Vanaf 6 j
30’
L
**
Hoe wordt muziek allemaal in beeld gebracht en hoe kan je zelf muziek in beeld brengen? Denk maar aan Fantasia van Walt Disney, maar ook aan de beelden op je computer bij iTunes of Windows Media Player. Een eigen muziekschilderij maken, melodielijnen tekenen, naar een filmpje kijken met klassieke muziek als leidraad, een muziekstuk in beeld brengen zoals in ‘The Music Animation Machine’, mime-oefeningen doen op klassieke muziek, een bewegingsstuk maken, collages maken, een muziekfilm maken … zijn mogelijke voorbeelden om muziek en beeld met elkaar te verbinden. Oefeningen voor alle leeftijden van de lagere school.
doc (meer info op vraag)

PLAATSEN - LOCATIES
Amélie Poulain
Vanaf 9 j
50’
L
*
Aan de hand van 5 fragmenten uit de film van Amélie doen de kinderen 3 luisteroefeningen: fantaseren welke beelden bij een muziekje passen, erop tekenen met lijnen en kleuren, en er een locatie bij associëren. Daarover met de gepaste kleuren iets tekenen.
mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 doc

Waar ben je ?
Vanaf 11 j
30’
H
*
De leerlingen zoeken bij een aantal muziekstukken een passende foto. Nadien schrijven zij een verhaaltje bij de foto en de muziek.
mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 doc doc

WAARDEOORDEEL
Muziek beschrijven
Vanaf 9 j
15’
H
*
In deze oefening mogen de leerlingen over elk muziekstuk neerschrijven wat ze horen, waaraan ze denken en wat ze van deze muziek vinden.
mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 doc

Ik vind deze muziek
Vanaf 10 j
30’
H
*
De leerlingen beschrijven een aantal korte filmmuziekfragmenten wat betreft instrumentatie en sfeer. Ze kiezen het muziekstukje dat het beste bij hen past en schrijven neer waarom.
mp3 mp3 mp3 mp3 doc doc


CD-HOESJES
CD-hoesjes maken
Vanaf 11 j
70'
L
*
We beluisteren samen een stukje muziek en wisselen van gedachten over wat we horen, waar we aan denken en wat we ervan vinden. Daarna bekijken we 6 cd-hoesjes, we beluisteren de 6 overeenkomstige fragmenten en zoeken aan de hand van de hoesjes de juiste volgorde. Er wordt een nieuw muziekfragment opgezet en de kinderen maken een ontwerp voor een Cd-hoes. Het ontwerp wordt uitgevoerd en nadien toegelicht.
mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 bmp bmp bmp bmp doc