Tekenen en bewegen op muziek
Vanaf 10 j
15’
H
**
De leerlingen beluisteren een mix van vijf muziekstukken, ze maken er losse tekeningen en bewegingen bij.
mp3 doc

Van machinegeluiden tot canon zingen
Vanaf 10 j
200’
LG
*
Doorheen 5 activiteiten doorlopen de kinderen een proces dat gaat van Maken van machinegeluiden naar machinebewegingen, canon dansen, canon bewegen, canon zingen. Een interessant idee.
doc doc doc doc doc