Disney
Vanaf 8 j
15’
H
*
10 afbeeldingen van Disneyfilms en 10 muziekfragmenten. Welk fragment hoort bij welke afbeelding?
mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 doc

Black Robe
Vanaf 9 j
100’
L
*
In deze les zijn vier korte fragmenten het vertrekpunt van de activiteiten. Elk van deze fragmenten zullen de kinderen omzetten in eerst een spel van lijnen en vormen, daarna in kleuren en nadien in een verhaal. Uiteindelijk maken de kinderen met eenvoudige muzikale middelen een eigen soundtrack bij het verhaal en de tekeningen. We beginnen en eindigen dus met filmmuziek!
mp3 mp3 mp3 mp3 doc doc

Tom Blues
Vanaf 10 j
50’
L
*
We luisteren naar allerlei soorten filmmuziek en zingen het lied van Tom Blues
Materiaal: zie zanglessen

Braveheart, een lichtspel
Vanaf 10 j
100’
L
**
Deze les werken we met twee fragmenten uit de “soundtrack”-CD van de film. De bedoeling van de les is dat de kinderen de twee muziekstukken eerst analyseren en daarna omzetten in bewegingen van gekleurd licht.
mp3 mp3 doc

Soundtrack
Vanaf 12 j
100’
L
***
Een geluidstrack van voetstappen beluisteren en het effect van het samengaan met twee verschillende stukken muziek voorspellen en nabespreken.Drie groepjes doen de volgende activiteiten elk in een andere volgorde. 1) Fotoreeksen van 1 kind uit het groepje maken met daarbij aandacht voor en veelheid van camerastandpunten en gezichtsuitdrukkingen; 2) geluidenreeksen opnemen die een verhaal vertellen 3) een muziekstuk selecteren. In een tweede les worden fotoreeksen, geluidenreeksen en muziekfragmenten met elkaar samengebracht in een film of ppt en het effect van deze synergie wordt besproken
mp3 mp3 wav doc