Geluidenvierkant en korte klankmassage
Vanaf 7 j
50’
L
**
In deze oefening mogen de kinderen eerst experimenteren met eenvoudige muziekinstrumenten. Daarna voeren ze samen een eenvoudige driestemmige partituur met grafische symbolen uit. Tenslotte 'masseren' ze elkaar met enkele fijn klanken!
doc

Wat hoor je - Wat hoor je niet
Vanaf 8 j
15’
H
*
De leerlingen beluisteren drie geluidenreeksen, leggen de geluidenkaartjes in de juiste volgorde en zoeken welke geluiden ontbreken.
mp3 mp3 mp3 doc doc

Bestek-orkest
Vanaf 9 j
15’
H
**
De leerlingen luisteren naar bestekmuziek en ontwerpen zelf een stukje.
mp3 mp3 doc doc doc jpg jpg jpg jpg

Geluidsomgevingen
Vanaf 9 j
15’
H
*
De leerlingen beluisteren drie buitenopnames en zoeken uit welke geluiden er niet bij de geluidsomgeving passen.
mp3 mp3 mp3 doc doc

Maak je eigen muziekstuk
Vanaf 9 j
30’
H
**
In deze oefening mogen de kinderen met 2 of 3 aan de hand van instrumentenkaarten en kaarten met klanksymbolen een eigen geluidencompositie maken.
doc doc doc doc doc doc

Kamergeluiden Flatlife
Vanaf 9 j
70’
L
**
Flatlife is een filmpje van Jonas Geirnaert waarin tegelijk vier kamers van een flatgebouw te zien zijn. De bedoeling is dat de kinderen alle geluiden van deze kamers zelf maken terwijl het filmpje speelt. Ze 'bruïteren' het filmpje.
doc

Geluidengeheim
Vanaf 10 j
15’
H
*
De leerlingen proberen in deze oefening allerlei geluiden te herkennen. Als dat lukt kunnen ze er eengeheim mee onthullen.
mp3 mp3 doc doc doc doc


Geluidenschilderij
Vanaf 10 j
30’
H
*
Geluiden omzetten in kleine tekeningen en hiermee een schilderij maken.
mp3 pdf pdf doc


Electronische geluiden met de stem
Vanaf 10 j
50
LH
***
In deze oefening moeten de kinderen aan de hand van de electronische geluiden en de nabootsingen, alsook de ritmes die in de spelletjes voorhanden zijn, een klankstuk ontwerpen en uitvoeren. Deze klankstukken naar voor brengen en beoordelen.
doc

Muziek met keukengeluiden
Vanaf 11j
100’
LG
**
In deze les maken de kinderen muziekstukjes met allerlei keukenmateriaal.

Lesfiche

Wat is anders?
Vanaf 11 j
15’
H
*
De leerlingen horen twee opnames uit een treinstation. Telkens volgt er een tweede versie van de opname met daarin vijf kleine verschillen. De leerlingen zoeken de verschillen.
mp3 mp3 mp3 mp3 doc doc


Geluiden om ons heen
Vanaf 11 j
50’
L
**
Bewegend schilderij, geluidendoolhof, musiceren met dagdagelijks voorwerpen, sprekende strips en 'wordt vervolgd' zijn 5 lessen i.v.m. geluiden.
Verantwoording:
doc
Bewegend schilderij:
doc mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3
Geluidendoolhof:
doc doc wav
Musiceren met dagdagelijkse voorwerpen:
doc
Sprekende strips:
doc doc doc wmv
Wordt vervolgd …:
doc wmv