Een griezelverhaal beluisteren en terug samenstellen
Vanaf 8
15’
H
*
De leerlingen beluisteren een griezelfragment en leggen de verhaalstrookjes in de juiste volgorde.
mp3 mp3 doc doc doc

Het griezelwoordenverhaal
Vanaf 8 j
30’
L
*
De leerkracht zet een sfeervol stukje muziek op en vertelt een griezelverhaal waarin veel geluiden voorkomen. De kinderen zoeken nadien de prenten bij elkaar van de geluiden die in het verhaal voorkwamen en ze proberen die prenten te verklanken. Het verhaal wordt opnieuw verteld en met behulp van de prenten aan het bord maken de kinderen nu de geluiden. Nadien gaat de les nog verder maar dan duurt ze nog 70' extra en is ze geschikt vanaf het 4e lj.
doc jpg jpg jpg jpg jpg jpg jpg jpg jpg jpg jpg jpg jpg jpg jpg jpg jpg

Griezelgedichten maken op muziek
Vanaf 9 j
50’
L
*
Eerst doen we met de klas een associatie-oefening. Daarna doet ieder apart lineaire en vertakte associatie-oefeningen. Dan volgen er associatie-oefeningen op muziek. Met de verkregen woorden schrijven we gedichten.
mp3 mp3 doc

Griezelsong: Die Stilte
Vanaf 10 j
50’
L
*
De tekst van het lied staat op een flap of op het bord. De kinderen luisteren naar een instrumentale versie van het lied. Ze nemen de sfeer van de muziek in zich op en proberen te weten te komen waar er lange pauzes vallen tussen de verschillende liedzinnen. Deze worden aangeduid op de tekst aan het bord en voorzien van allerlei griezelige geluidjes met de stem, met instrumenten of met gewone gebruiksvoorwerpen. Dan wordt het lied gezongen. Nadien komen de geluidjes erbij.
mp3 pdf doc

Een tocht doorheen een griezelhuis
Vanaf 10 j
60’
L
**
De leerlingen luisteren eerst naar een kort verhaaltje over een echt griezelhuis. Daarna worden in groepjes gezet en krijgen elk de weergave van het oude griezelhuis (zoals in cluedo). Ze bekijken dit aandachtig en schrijven in elke kamer neer (
met potlood) welke geluiden er zouden kunnen zijn. Voor elke kamer oefenen ze de geluiden in. Dan bepalen een weg doorheen het huis en ze verklanken die. De kinderen van de van de andere groepen proberen te raden welke weg ze door het huis genomen hebben.
doc

Griezelgeluiden bij een gedicht: Nacht
Vanaf 10 j
75’
L
**
In deze oefening moeten de kinderen in groepjes een strofe van een gedicht expressief naar voor brengen, gebruik makend van stijlmiddelen die horen bij gesproken taal en muziek. Ze voorzien gedicht van passende geluiden met de stem, het lichaam en instrumenten. Ze bedenken symbolen voor deze geluiden. Aan de hand van deze symbolen ze een partituur die een vertaling is van het gedicht. Deze partituur wordt op “griezelige wijze” uitgevoerd.
doc doc doc doc doc doc doc


Griezelgeluiden bij een gedicht: oude huizen
Vanaf 10 j
75’
L
**
In deze oefening moeten de kinderen in groepjes een strofe van een gedicht expressief naar voor brengen, gebruik makend van stijlmiddelen die horen bij gesproken taal en muziek. Ze voorzien gedicht van passende geluiden met de stem, het lichaam en instrumenten. Ze bedenken symbolen voor deze geluiden. Aan de hand van deze symbolen ze een partituur die een vertaling is van het gedicht. Deze partituur wordt op “griezelige wijze” uitgevoerd.
mp3 mp3 doc doc

Griezelgeluiden bij een gedicht: Nacht
Vanaf 11 j
30’
H
**
De leerlingen voorzien de strofe een gedicht van allerlei griezelige geluiden. Ze noteren deze geluiden en brengen het gedicht met deze geluiden naar voren.
doc doc doc doc doc doc doc doc