Muziek is haar ritme kwijt

Vanaf 8 j
2 x 50’
L
*

Muziek haar Ritme kwijt, leerlingen moeten dit terug vinden. Ze doen activiteiten waardoor ze ritmisch sterker worden.

Materialen:
Lesfiche
Brief van Muziek 1
Brief van Muziek 2
Ritmekaarten 1 2 3
Filmpjes
FOLI (there’s no movement without rhythm)
Rhythm clapping game
Cup clapping (primary 3 kids)
Queen- we will rock you official video
BODY PERCUSSION 2 - Salvo Russo
Hand Clapping Game "Bim Bum"Bodypercussie
Vanaf 8 j
30’
L
*
Lichaamsdrum, Commandant, Verwarrende bewegingen, Ritmes klappen en Bodysound-spel zijn de titels van 5 activiteiten die je vanaf het tweede leerjaar met je klas kan doen.
doc doc doc doc doc doc

Beatbloks
Vanaf 9 j
25’
L
**
Met duploblokken van lego zou je een ritme-partituur kunnen maken. Hier enkel een tekening maar ze spreekt voor zich!
doc

Instrumentendans
Vanaf 9 j
25’
L
**
Met de hele klas voeren we de stoelendans uit, deze keer niet met stoelen maar met instrumenten. Wie - als de muziek stopt - niet tijdig een instrument kan te pakken krijgen moet de volgende keer op een instrument met de muziek meespelen.
mp3
mp3
doc


Werken met ritmestokjes en ander klein materiaal
Vanaf 9 j
30’
L
**
Met ritmestokjes en ander klein materiaal wordt aan de hand van vier eenvoudige symbolen samen een ritmisch speeltukje gecomponeerd.
doc

Een ritmische reeks met het lichaam
Vanaf 10 j
30’
L
*
Met knippen, klappen, voeten, handen op de bank, ... maken we een ritmische reeks van 8 klanken. We spreken af op welke manier we die reeks opbouwen en zo maken we een heel stukje. Dan voeren we het stukje uit, eerst zonder en daarna met andere muziek op de achtergrond.
mp3 doc

Palmas
Vanaf 10 j
30’
L
*
Hier vind je enkel maar een schema. Dit schema bevat 5 rijen. Je moet met de kinderen eerst elke rij apart inoefenen. Daarna kan je twee rijen samen proberen. Opgelet: de accenten in de flamencomuziek vallen op de getallen 3,6,8,10 en 12. Dus 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.
Kijk op youtube met als zoekterm ‚palmas flamencas’.
doc

De weersvoorspeller
Vanaf 10 j
50’
L
*
In deze les leren de kinderen eerst ritmes spelen met de stokjes. De ritmes zijn gebaseerd op woorden die met het weer te maken hebben. Deze woorden hebben 1, 2, 3 of vier lettergrepen. Op de vette lettergrepen vallen de accenten. Beluister het muziekfragment om te weten hoe het moet. Dit stukje vormt het refrein. De strofes worden in een rap versie uitgevoerd. De vette worden moeten door een tweede groepje wat luider gezegd worden of ondersteund met een of ander geluid.De strofe worden begeleid door het befaamde 'we will rock you'-ritme.
doc doc

Muzikaal vierkant
Vanaf 10 j
50’
L
*
In deze oefeningen wordt er met eenvoudige notenbeelden gewerkt. Deze worden eerst met lichaamsritmes verkend, daarna gaan we samen de notenbeelden met bewegingen uitvoeren en nadien ook nog met geluiden. Heel plezierig!
pdf doc
Bekijk ook dit alternatief!
doc

Maak je eigen beat
Vanaf 10 j
100’
LG
*
Bekijk eerst het filmpje en dan zie je al meteen wat de bedoeling is en wat het resultaat van een eenvoudig ritme-oefening kan zijn. In deze reeks van activiteiten maken de kinderen aan de hand van eenvoudige schema's een mooi ritmisch stukje. Een aanrader!
mov pdf doc doc doc

Bodydrum en recyclage
Vanaf 10 j
400’
LP
**
6 muzische namiddagen waarin de kinderen werken met ritme, bodypercussie, noteren van ritme, instrumenten gaan zoeken in het containerpark, en samen een voorstelling in elkaar steken met als titel "Iets met niets". Om zo met de kinderen uit te proberen.
doc

Muzikale kapstok
Vanaf 11 j
30’
H
*
De leerlingen bekijken voorstellingen van kapstokken die tegelijk ritmepartituren zijn. Ze voeren deze ‘partituren’ uit en maken dan zelf een paar nieuwe muzikale kapstokken.
doc doc

Het getal 60
Vanaf 11 j
30’
L
*
Hoeveel delers heeft het getal 60? (12) Stel dat we in drie groepen respectievelijk om de drie, vier of vijf tellen een klap geven, op welk getal komen we dan samen? Inderdaad: op 61. Proberen maar en veel oefenen, want het lukt niet vanzelf!
doc

Stomp
Vanaf 11 j
200’
P
***
In vier muzische namiddagen en met de Nieuwe Telenet commercial 08/09, de filmpje van stomp en eventueel Six Drummers and one Apartment als inspiratie verkennen de kinderen ritmes, allerlei partituren en allerlei materialen en maken ze hun eigen Stomp-voorstelling.
mp3 mp3 mp3 ppt doc doc

Ritme, Dans van de Tijd
Vanaf 10 j
50’
L
**
Hier vind je een samenvatting van en prachtig boek met dezelfde titel. Als je je blik op het begrip RITME wil verruimen is dit perfect leesvoer. Op het einde van deze samenvatting maakte de studenten één lesje waarin de kinderen allerlei motieven en patronen op stukjes stof als een partituur moeten zien en deze in groepjes verklanken.
doc