Stemimprovisatie in de kring
Vanaf 9 j
50’
L
*
Stemgeluiden uitvinden, uitvoeren en imiteren. Een klankenreeks, geluidenzin of nonsens zin uitvinden, uitvoeren en imiteren. In groep afschrikkende en lokkende geluiden produceren. Met de stem spelen met een aantal klankparameters en vormelementen.
doc

Stripsody
Vanaf 10 j
40’
LH
*
Bekijk de partituur eens en beluister eventueel ook Stripsody van Cathy Barberian op youtube. Kijk ook bij Google afbeeldingen.
Gewoon hetzelfde doen met de kinderen doen is al heel leuk. Je kan groepjes maken en ieder groepje één blad van de partituur geven.
doc
jpg