Aria John Cage
Vanaf 10 j
30’
LH
*
Wat een goed idee van John Cage!: De woorden staan afgedrukt, de lijnen geven het melodisch verloop weer en de kleuren zeggen met welke soort stem je moet zingen of spreken. Een goed idee om bvb een bestaande liedjestekst of een gedicht te verwerken.
pdf
jpg

Smartlapzangers
Vanaf 12 j
15’
H
*
De relatie tussen het uiterlijk van een zanger, de kleur van zijn stem en zijn manier van zingen onderzoeken.
mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3
doc doc doc

Stemmen uit andere landen
Vanaf 12 j
15’
H
*
De leerlingen beluisteren een aantal stemmen uit diverse landen zoeken de herkomst ervan.
mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3
doc doc doc doc


Stemmen en strips
Vanaf 10 j
50’
L
**
In groepjes mogen de kinderen stripfragmenten voorzien van stemmetjes en geluiden. Kijk ook eens naar ‚de lustige lezers’ op youtube.
wav wav wav bmp doc