Liedjes omzetten
Vanaf 6 j
30’
L
**
Hoe kan je bestaande kinderliedjes al 'k Zag twee beren omzetten naar dans, dans beweging, drama, ..? Met welke liedjes kan dat nog allemaal?
doc

Liedjes puzzel
Vanaf 8 j
15’
H
*
De leerlingen beluisteren enkele liederen en achterhalen aan de hand van foto’s de inhoud van de teksten.
mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 doc doc doc doc

Sinterklaasmedley
Vanaf 8 j
30’
L
*
Hier een PowerPoint met enkele klassieke sinterklaasliedjes. Eerst kan je ze even zingen met de kinderen; daarna kan je een medley zingen, gewoon door van de ene slide naar de andere te gaan voor het liedje gedaan is. Nadien kan je op een 'hiphoploop' een rapversie van die medley maken.
ppt

Broeder Jacob - eigen versie
Vanaf 9 j
30’
H
*
De leerlingen beluisteren enkele versies van ‘Broeder Jacob’ en maken een eigen versie.
mp3 mp3 doc

Liedjes veranderen
Vanaf 9 j
30’
H
*
De leerlingen moeten in deze oefening een aantal bekende kinderliedjes zo ingrijpend mogelijk veranderen.
mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 doc doc doc

Gekende kinderliedjes rappen
Vanaf 10 j
50’
LG
*
Eerst leren de kinderen zichzelf op een 'rappende' manier voorstellen. Daarna moeten ze aan de hand van de tekst van een kinderlied of een lied van een kindergroep een rapnummer maken.
doc

Een lied op meerdere manieren verwerken
Vanaf 11 j
50’
LG
*
Hier als voorbeeld het liedje 'Ibbelig'. De kinderen krijgen in groepjes elk een deel van het lied, kiezen een medium en zetten hun liedjestekst om in dit medium.
doc

Samen liederen maken
Vanaf 11 j
50’
LG
*
Hoe kan je met je klas nieuwe liederen maken? Of is dit enkele weggelegd voor echte componisten? In deze les zie je een voorbeeld hoe het wel kan i.v.m. Het thema straatkinderen.
doc