Op deze pagina’s informatie over:
Ontwikkelingsdoelen
Eindtermen
Ontwikkelingsplannen
Leerplannen
Leerlijnen

Verder vind je ook voor de lagere school enkele uitgewerkte jaarplannen.

Wat hebben jaar- en leerplannen met elkaar te zien?
Vertrek je van een leerplan om een jaarplan te maken of andersom?
Of is de leerlijn het begin?
Eerst de kip of eerst het ei?
Eerst het kader en dan de inspiratie?
Of omgekeerd?
Of allebei?

Kijk op de subpagina’s om meer te weten.