Ontwikkelingsdoelen, eindtermen, ontwikkelingsplannen, leerplannen en leerlijnen. Het zijn termen die de creatieve leerkracht die allerlei wil uitproberen in de klas niet altijd vrolijker maken. Natuurlijk zijn er kaders nodig waarbinnen leden van onderwijsgemeenschappen hun activiteiten in kaart kunnen brengen, rangschikken, zin geven. Als leerkracht en als schoolgemeenschap moet je kunnen nagaan of je aanbod veelzijdig genoeg is en soms geven leerplannen aanzetten om nieuwe dingen uit te proberen. Deze functies vormen de bestaansredenen van al die documenten.
Of ze altijd even nuttig en vriendelijk in gebruik zijn is een andere zaak. Vaak zijn leerplannen te uitgebreid, te weinig overzichtelijk om er diepgaand en regelmatig mee te werken. Langs de andere kant moeten ze breed en concreet genoeg zijn om tot inspiratie te kunnen dienen.
De leerplannen muzische zijn hopeloos verouderd. Ze zijn nog van voor het ontstaan van het internet! In de verschillende netten wordt gewerkt aan nieuwe versies. Ondertussen moeten de scholen aan de hand van de oude leerplannen doelen selecteren en leerlijnen uitzetten.
Hieronder vindt u een overzicht van wat er momenteel bestaat.
Zowel voor het VVKBaO, het OVSG als het GO! zijn de doelenroosters het handigst om te gebruiken.

De eindtermen online
Muzische vorming Leergebiedoverschrijdend - ICT

De leerplannen online:
Vrij Onderwijs
VVKBaO > snelmenu > kleuteronderwijs zoeker > dan keuzes lager en kleuter
Stedelijk en gemeentelijk onderwijs
OVSG hiervoor heb je een login en wachtwoord nodig
Gemeenschapsonderwijs:
GO!

De leerplannen via deze site:
VVKBaO:
leerlijn op basis van de doelen
Leerlijn: hier worden de doelen van de deelleerplannen ondergebracht in de 21 doelen. Dit gebeurt in drie fasen: kleuter en eerste leerjaar - tweede tot vierde leerjaar - vijfde en zesde leerjaar. Er zijn verwijzingen naar de het ontwikkelingsplan, de ontwikkelingsdoelen, de eindtermen. Heel ingewikkeld allemaal en een te lijvig document om hiermee allerlei muzische activiteiten in te kaderen.

Zoektocht en oplossing van een basisschool in Brabant: ppt
Deze school heeft in navolging van leerlijn op basis van de doelen (de bovenstaande link) de leerplandoelen van de deelgebieden ondergebracht in het schema van de 21 algemene doelen. Per klas werden doelen geselecteerd. Sommige doelen worden nog niet in de lagere klassen nagestreefd en andere niet meer in de hogere. Een aantal doelen gelden voor alle klassen. Hieronder zie je een paar voorbeelden van hun werk.
1e Kleuterklas per deel 1e kleuterklas geïntegreerd 6e lj doelen per deel 6e lj doelen geïntegreerd

Leerplan: Hieronder vindt u 2 overzichten van de leerplandoelen VVKBaO. Een keer met alle leerplandoelen, een tweede keer met enkel de hoofddoelen van elk deel. Wie zelf een systeem wil maken om activiteiten in te kaderen kan hiervan vertrekken.
Het algemene deel & leerplandoelen
Het algemene deel & doelen samengevat


OVSG:
Algemeen:
Beeld
Beweging
Drama
Muziek:
Media

KOPIËREN EN PLAKKEN
De onderstaande bestanden kan volledig kopiëren in een nieuw document, alle niet-relevante leerplandoelen verwijderen en wat overblijft in je LVB plakken.

VVKBaO
OVSG
GO!


DOELENROOSTERS

VVKBaO
Doelenroosters: korte versies van de leerplandoelen overzichtelijk in beeld gebracht

Lagere school
21 algemene doelen
21 algemene doelen met uitleg
Doelen deelgebieden
Verantwoording korte versie

Kleuterschool

Ontwikkelingsplan algemeen
Ontwikkelingsplan muzische

GO!

Doelenrooster muziek doc
Doelenrooster muziek pdf

OVSG

Doelenroosters muzische vorming doc
Doelenrooster muzische vorming pdf
Doelenrooster muziek verkorte versie muziek doc
Doelenrooster muziek verkorte versie muziek pdf