De studenten van het tweede jaar leraar lager onderwijs aan de Hubrussel hebben in 2011 en 2012 de mogelijkheid gehad jaarplannen uit te werken voor muziek en drama. In groepjes van 2 tot 5 studenten zijn ze op zoek gegaan naar zinvolle en diverse activiteiten. Ze hebben inspiratie gevonden op allerlei plekken o.a. in de examenopdrachten van andere studenten. Deze vind je bij de thema’s. Verder gingen ze op zoek in allerlei handleidingen en op het internet. In de jaarplannen worden klassikale lessen voorzien, hoekenwerk en tussendoortjes. De meeste activiteiten werden ingekaderd in de doelenroosters van het VVKBaO. Deze manier van werken is voor discussie vatbaar en wordt besproken op de pagina die gewijd is aan de leerplannenVoor het eerste en het vierde leerjaar zijn er telkens twee versies gemaakt. Wellicht worden deze na verloop van tijd tot één herleid. Dat zien we nog wel. In alle geval heel veel dank aan de studenten die het volgende hebben uitgewerkt.

Je zal ook merken dat er nog wat eenheid doorheen al die leerplannen ontbreekt. De manier waarop de doelen geformuleerd werden durft nog wel een variëren. Sommige groepen werkten liever een apart plan voor drama uit, andere opteerden voor hoekenwerk of tussendoortjes. Tijdens de voorstelling van de jaarplannen op het examen viel op dat de ene student een voorkeur had voor de ene handleiding of soort oefening, de ander voor andere. Toch kunnen we spreken van goede en minder goede handleidingen. De studenten hebben geprobeerd uit elks het beste eruit te halen. Net zoals de handleidingen zijn deze jaarplannen een voorlopige beste keuze van een beperkte groep auteurs. Omdat ze permanent moeten aangepast kunnen worden is een website een beter medium dan een boek+Cd.
We vonden het maken van handleidingen een zinvolle oefening voor dit vak naar ons gevoel te weinig leerden plannen. En ook, omdat beginnende leerkrachten voor muzische beter van iets beginnen dan van niets en vertrekkend van de voorbeelden in deze jaarplannen bijleren en een eigen stijl kunnen ontwikkelen.

Een extra voordeel van deze jaarplannen is dat ze gebaseerd zijn op verschillende bronnen. Deze staan telkens in het document jaarplanning vermeld. Op die manier kan de gebruiker constateren welke oefeningen hem/haar het beste liggen en eventueel overgaan tot verdere verkennen.