Muzieklessen
1 Ik ben de baas Een lied zingen en hier een gevoel bij plaatsen.
2 Ritme in beeld: ritmisch klapspel Ritmische muziekstukken ontwerpen vanuit beelden met lichaamsinstrumenten
3 Een raar geluid Beseffen dat je met verschillende materialen muziek kan maken.
4 Kijk haar Hoofddoel: Nieuwe strofes verzinnen/maken op een gekend liedje.
5 Overleven op straat Emoties overdragen door middel van stemgebruik en beweging. Stil staan bij het leven van straatkinderen.
6 GPS madam Extra geluiden bij een liedje plaatsen.
7 Ontwaak Een lied in canon zingen.
8 Reis rond de wereld Muziek uit de verschillende continenten ontdekken en de verschillen herkennen.
9 Relaxatie – watergeluiden Zich ontspannen met behulp van watergeluiden.
10 Percussieproject De lln. leren nieuwe instrumenten kennen. Ze leren er een ritme mee te maken en een percussiestukje.
11 Carnaval der dieren Een muziek/klankstukje ontwerpen vanuit een dier en het overeenkomstig fragment.
12 Een reclamespot maken Zelf een radio – of tv-spot maken bij een zelfgekozen muziekje.
13 Rappen A.d.h.v. een ‘Hiphop-loop’ en enkele teksten zelf een rapnummer in elkaar steken en naar voor brengen.
14 Ritmeslang De lln kunnen zelf een ritme produceren en de ritmes van andere lln onthouden en nadoen.
15 Tafelmuziek Allerlei symbolen uit de tafelmuziekpartituur juist interpreteren. en er een eigen compositie mee maken.
16 Een film zonder muziek. De lln maken muziek bij een geluidloos filmfragment.
17 Ik droom dat mijn fiets De klankmogelijkheden van voorwerpen en instrumenten onderzoeken. Ritme uitvoeren.
19 Klokkenlied De communicatieve waarde van klokkengelui ontdekken.
20 Game boy over Nabootsen van elektronische spelgeluiden.
21 Project: groenten en fruit. De leerlingen maken aan de hand van foto’s van groenten en fruit verschillende vormen van kunst.
24 Project: muziekverhalen Aan de hand van een verhaal een toneelstuk, dans, fotoreportage, poppenspel maken.
27 The Sunshine Muziek maken met een betekenis en betekenisaspecten herkennen in klassieke en popmuziek.
28 Stapelen Ervaren in luistervoorbeelden en klankspelen hoe in muziek, ritme, melodie en klankkleur kan worden gestapeld.
29 Oude Rus Ervaren dat muziek iets kan vertellen over een bepaald land of cultuur. Tempowisselingen uitvoeren.
30 Olé Ervaren dat muziek iets kan vertellen over een bepaald land of cultuur. Een bekende melodie herkennen.
31 Hoepel op Jack De leerlingen kunnen een genoteerde melodie in een luistervoorbeeld herkennen en spelen.

Hoekenwerk muziek
1 Loops De leerlingen maken zelf een liedje op een zelf te kiezen loop.
2 Muziekbingo Muziekgenres herkennen, fragmentenin de juiste volgorde leggen.
3 Snippertjesmuziek Hele korte fragmenten uit verschillende genres herkennen.
4 Wat is anders? In telkens twee fragmenten de verschillen zoeken.
5 Muziek voorspellen Aandachtig luisteren naar de verschillende delen van een muziekstuk en het verder verloop voorspellen.
6 Muziek in lijn en kleur Muziek omzetten in een spel van lijnen, vormen, versieringen en kleur.

Drama
1 Improvisatie Leren improviseren via verbale en non-verbale spelvormen.
2 Jabbertalk Aan de hand van onze intonatie, gebaren en mimiek uitleggen wat we willen zeggen.
3 Modern sprookje De leerlingen kunnen een verhaal als bron gebruiken bij het bedenken en spelen van een spel.
4 Hoe red ik mij eruit? Vanuit een gegeven situatie een spel verder bedenken en spelen.
5 Vertragen en versnellen De lln kunnen in een pantomimische spel sneller en trager gaan bewegen.
6 Het probleem De lln kunnen vanuit een gegeven probleemsituatie en een gegeven rol al spelend tot een oplossing komen.
7 Spelen met associaties De leerlingen kunnen vanuit een gegeven zin een spel improviseren.
8 Tableau aanvullen De leerlingen kunnen bij een tableau initiatieven nemen en inspelen op de initiatieven van anderen.
9 Spreekwoorden Een stukje toneel maken waarbij ze de figuurlijke betekenis van een spreekwoord duidelijk weergeven.
10 Kleding en attributen De lln. kunnen een stukje in elkaar steken waarbij de kledingstukken een duidelijke rol spelen.