Hoekenwerk muziek

1 Loops (3 tot 4 leerlingen)
Hoofddoel: De leerlingen maken zelf een liedje op een zelf te kiezen loop.
Stappen:
• Lln. beluisteren hiphop muziek
• Ze schrijven de kenmerken van hiphop op
• Lln. krijgen een cd met daarop verschillende loops
• Ze kiezen een loop, bepalen een onderwerp en zoeken een liedjestekst
• Op het einde kan het voorgesteld worden aan de hele klas
Materiaal: doc mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3

2 Muziekbingo (2 tot 4 leerlingen)
Hoofddoel: De leerlingen kunnen aan de hand van een beschrijving 9 muziekgenres herkennen en ze in de juiste volgorde leggen.
Stappen:
• 9 beschrijvingen op de bank leggen. Lln. lezen er om de beurt eentje voor.
• Lln. beluisten tracks 1 – 9 en leggen de kaarten in de juiste volgorde.
• Lln. nemen de enveloppe waarop het aantal spelers staat waarmee zij nu spelen. Als ze met 3 zijn, nemen ze de enveloppe waarop staat: '3 spelers'. Ze nemen elk een bingokaarten en tekenen deze over op een blad papier.
• Lln. beluisteren tracks 10 – 18. Telkens ze een muzieksoort herkennen, zetten ze er een kruis over.
• Wie het eerst 6 kruisjes heeft, roept 'bingo' en is gewonnen. De leerlingen kunnen aan de hand van een beschrijving 9 muziekgenres herkennen en ze in de juiste volgorde leggen.
Materiaal: doc doc doc doc mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 doc

3 Snippertjes – muziek (1 tot 3 leerlingen)
Hoofddoel: De leerlingen kunnen beschrijvingen van 9 muziekstukken uit verschillende genres aan de overeenkomstige fragmenten koppelen.
Stappen:
• De lln. moeten de omslag nemen en naar de snippers kijken. Lln. kijken of ze de snippers herkennen, nadien steken ze de snippers terug in de zak.
• Lln. nemen de hulpkaart en plaatsen de cd in de speler.
• Lln. beluisteren tracks 1 – 9 telkens gedurende ongeveer 30 seconden. Ondertussen moeten ze op de hulpkaarten de beschrijvingen van de muziek lezen.
• Ze beluisteren track 46. Ze horen van de 9 stukken die ze daarjuist hoorden maar een kort fragmentje. De lln. moeten op een papiertje de nummers van de muziekstukken in de juist volgorde zetten.
• Ze beluisteren track 47. De 9 muziekstukken komen in nog een andere volgorde maar ze horen telkens een heel kort stukje. Ze schrijven opnieuw de nummers in de juiste volgorde.
• Ze beluisteren track 48. Weer horen ze deeltjes uit dezelfde muziekstukken, maar nu zijn ze superkort! Kunnen ze ze nog herkennen. Ze moeten opnieuw in de juiste volgorde gezet worden.
Materiaal: dezelfde muziekfragmenten in dezelfde volgorde als in de vorige oefening, nu enkel de eerste 9 tracks +
doc doc doc mp3 mp3 mp3

4 Wat is anders? (1 tot 2 leerlingen)
Hoofddoel: De leerlingen kunnen bij het beluisteren van een opname een aantal geluiden en gebeurtenissen herkennen en er een aantal verschillen in vinden.
Oefening 1:
Stappen:
• De lln. nemen de cd en beluisteren track 36. Het is een opname van een trein bij een perron. De geluiden komen erin voor: ze staan al in de juiste volgorde. Ze beluisteren de opnamen en lezen mee:
1. de trein komt toe en remt
2. een fluitje
3. de aankondiging van een spoorverandering
4. voetstappen
5. terug een fluitje
6. de deuren van de trein sluiten
7. de trein rijdt weg
• Lln. beluisteren track 37 en horen dezelfde opnamen, maar er zijn 5 verschillen. Ze schrijven op welke verschillen dat zijn.
Oefening 2
• De lln. beluisteren in track 38 heel aandachtig de aankondiging en schrijven de tekst over.
• Ze beluisteren track 39 en horen net dezelfde aankondiging, maar er zijn weer 5 verschillen. Ze duiden op de geschreven tekst aan welke dat zijn.
Materiaal: doc doc mp3 mp3 mp3 mp3

5 Muziek voorspellen (1 tot 3 leerlingen)
Hoofddoel: De leerlingen kunnen aandachtig luisteren naar de verschillende delen van een muziekstuk, ze kunnen een voorspelling maken over het verder verloop van een muziekstuk en hun voorspelling al luisterend toetsen.
Stappen:
• Lln. lezen de liedjestekst en bekijken de foto's. (Dit doen ze samen)
• Lln. werken individueel.
• Lln. schrijven op een blaadje papier de nummers 2 – 7 onder elkaar, telkens gevolgd door a,b,c en d.
• Ze zetten track 34 op en beluisteren het eerste deeltje. Als ze enkele tikken horen, moeten ze op pauze duwen.
• Nu moeten ze een voorspelling doen. Hoe zal de muziek in deel 2 verder gaan? Ze kunnen telkens kiezen uit de mogelijkheden a, b, c of d. Onder de letter van jouw voorspelling schrijven de 'v'.
• Ze beluisteren nu deel 2 en omcirkelen de letter die ze horen.
• Ze controleren of de voorspelling overeenkomst met het antwoord dat ze gevonden hebben.
• Ze doen nu hetzelfde met de andere stukjes. Ze moeten telkens op pauze duwen.
Materiaal: doc doc doc doc mp3 mp3 jpg

6 Muziek in lijn en kleur (2 tot 3 leerlingen)
Hoofddoel: De leerlingen kunnen vier korte muziekfragmenten omzetten in een spel van lijnen, vormen, versieringen en kleur.
Stappen:
• Lln. nemen een leeg blad papier en verdelen het in 4 vakken zoals aangegeven op de tekening. (de lln. werken alleen)
• Ze beluisteren tracks 49 – 52. Met een potlood, pen of stift proberen ze de muziek om te zetten in lijnen. Is de muziek stil en rustig dan maken ze dunne en rustige lijnen. Is de muziek hevig dan zal dat ook aan de lijnen te zien zijn. Ze moeten op de materiaalkaart kijken voor een voorbeeld.
• Ze beluisteren tracks 49 – 52 opnieuw. Deze keer moeten ze de tekeningen versieren. Ze kunnen dat doen door stippen, lijnen en schaduwen toe te voegen. Ze gebruiken kleuren die volgens hen bij de muziek passen. (zie materiaalkaart)
• De lln. vergelijken hun tekening met die van hun medeleerling(en). Wat is hetzelfde? Wat is anders?
• De lln. moeten zich voorstellen dat de 4 muziekstukken uit één film komen. Wat zou er bij de muziek gebeuren? Ze schrijven dit neer per fragment. Zo bekomen ze een kort verhaaltje in vier delen. De lln. mogen dit samen doen.
Materiaal: doc doc en in deze volgorde afspelen: mp3 mp3 mp3 mp3 jpg jpg