Muzieklessen:

1 Ik ben de baas
Hoofddoel: Een lied zingen en hier een gevoel bij plaatsen.
Stappen:
• Luisteren naar het lied
• Bespreken: over wat gaat het lied? Mooi? Iets onthouden?
• Hoe vaak komt ‘ik’ in de tekst voor?
• Hand op steken wanneer je ‘ik’ hoort
• Lied aanleren
• Oefenen
• Zingen alsof wij een echte baas zijn.
Materiaal: pdf liedje volgt nog

2 Ritme in beeld: ritmisch klapspel
Hoofddoel: Ritmische muziekstukken ontwerpen vanuit beelden met lichaamsinstrumenten
Stappen:
• Tekeningen bekijken en bespreken
• 1 tekening uitkiezen
• Lichaamsinstrumenten bespreken en uitproberen
• Tekening vertalen in muziek a.d.h.v lichaamsinstrumenten in kleine groepjes.
Materiaal: pdf

3 Een raar geluid
Hoofddoel: Beseffen dat je met verschillende materialen muziek kan maken.
Stappen:
• Met karton een ‘uniek’ geluid maken
• De leerlingen nemen een voorwerp mee van thuis
• 1 per 1 gaan ze achter een doek staan en met hun voorwerp geluid maken
• De leerlingen raden het voorwerp
Materiaal: pdf

4 Kijk haar
Hoofddoel: Nieuwe strofes verzinnen/maken op een gekend liedje.
Stappen:
• Kennismaking met het liedje “ de zeven sprong”
• Leerlingen brainstormen over hun spotliedje
• Leerlingen maken er een spotliedje van, dit doen ze in groep
• Aan elkaar laten horen
Materiaal: pdf

5 Overleven op straat
Hoofddoel: Emoties overdragen door middel van stemgebruik en beweging. Stil staan bij het leven van straatkinderen.
Stappen:
• Gesprek rond wat we allemaal op straat tegen komen en zien
• Luisteren en kijken naar straatartiesten
• We gaan naar buiten, op straat en we verdelen ons in twee groepen
• Groepen staan tegenover elkaar met een straat tussen (ze staan op het voetpad)
• Leerlingen aan de ene kant van de straat beelden straatkinderen uit, hoe zouden zij leven? De andere kinderen zeggen wat ze zien
• We draaien de rollen om
• We doen dit nog eens maar nu in duo
• Bespreken hoe zouden straatkinderen hun voelen.
• Per drie maken ze een klein drama spel over de straatkinderen.
• Wanneer de lkr ‘freeze’ zegt stoppen de leerlingen en kijken we naar de volgende groep.
• Afsluiten door een kringgesprek
Materiaal: pdf volgt nog

6 GPS madam
Hoofddoel: Extra geluiden bij een liedje plaatsen.
Stappen:
• Bespreken wat een GPS is
• Naar het liedje luisteren
• In groep van 4 een geluid van de auto nabootsen
• De geluiden op het bord noteren
• We bedenken samen waar we onze gevonden geluiden zouden kunnen plaatsen in het liedje
• De geluiden in het liedje zingen
• Het lied zingen
Materiaal: volgt nog

7 Ontwaak
Hoofddoel: Een lied in canon zingen.
Stappen:
• Bespreken hoe iedereen ’s morgens opstaat en hoe je mama of papa je wakker maakt
• Versje een paar keer in ‘wals’ vorm lezen
• We lezen het in canon
• We zingen nu een reeds gekend liedje in canon
Materiaal: volgt nog

8 Reis rond de wereld
Hoofddoel: Muziek uit de verschillende continenten ontdekken en de verschillen herkennen.
Stappen:
• In groepen van 4 gaan de lln. verschillende liedjes beluisteren uit een bepaald continent.
• Ze schrijven kenmerken op, onderzoeken de muziek.
• Ze bespreken wat ze ontdekt hebben.
• Presenteren hun ontdekkingen voor de klas.
Materiaal: volgt nog

9 Relaxatie – watergeluiden
Hoofddoel: Zich ontspannen met behulp van watergeluiden.
Stappen:
• Een aantal lln. gaan op een stoel in de kring zitten en sluiten hun ogen.
• De anderen gaan met behulp van 'waterinstrumenten' geluiden maken die erg ontspannend zijn. (Lkr. helpt hierbij!!!)
• De lln. in de kring komen helemaal tot rust.
• Na een 5 – tal minuten wordt er gewisseld.
Materiaal: volgt nog gebruik voorlopig
en ook

10 Percussieproject
Hoofddoel: De lln. leren nieuwe instrumenten kennen en leren erop spelen. Ze leren er een ritme mee te maken en een percussiestukje.
Stappen:
• Beluisteren van Afrikaanse muziek
• Muziek bespreken
• Symbolen en instrumenten worden besproken.
• Lln. maken kennis met de instumenten. Ze proberen de instrumenten uit.
• Er worden verschillende ritmes gemaakt met de instrumenten.
• Er wordt met klankbeelden gewerkt. Onweer: bepaalde instrumenten aan het werk, luid,...
• Er wordt er een ritmevierkant gemaakt.
• Ritmevierkant wordt uitgevoerd met de instrumenten.
• De eindvorm wordt vastgelegd en gespeeld.
Materiaal: doc mp3

11 Carnaval der dieren
Hoofddoel: Een muziek/klankstukje ontwerpen vanuit passend bij een dier en rekening houdend met de klankeigenschappen van de overeenkomstige fragmenten.
Stappen:
• Lkr. hangt prenten van tegenovergestelde dieren op het bord en zet muziek op van 'Les carnaval des animaux'.
• Dieren bespreken en muziek.
• Lln. gaan bewegen op de muziek.
• Lln. gaan per 2 muziek maken voor 2 bepaalde dieren. Bijpassend dus.
• Duo's presenteren hun dieren en hun muziekstuk. Andere raden welke dieren ze hadden.
Materiaal: doc doc mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3

12 Een reclamespot maken
Hoofddoel: Zelf een radio – of tv-spot maken bij een zelfgekozen muziekje.
Stappen:
• Beluisteren van reclamespots.
• Zoeken naar goede muziek voor een bepaald product.
• Voor elk fragment noteren ze een product dat daarmee kan aangeprezen worden.
• Zelf een reclamespotje verzinnen bij een stukje muziek.
• Reclamespots presenteren.
Materiaal: doc mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3

13 Rappen
Hoofddoel: De leerlingen kunnen a.d.h.v. een ‘Hiphop-loop’ en enkele teksten zelf een rapnummer in elkaar steken en naar voor brengen.
Stappen:
• De lkr laat de muziek horen van op de cd. De lln horen een loop, een kort stukje muziek dat steeds herhaald wordt.
• We maken een nieuw hiphopnummer door een gedicht of liedjestekst te kiezen, deze ritmisch te zeggen op muziek en daar allerlei leuke geluiden met de stem aan toe te voegen.
• De lkr geeft de lln enkele tips.
• De lln gaan aan de slag in groepjes van 3 a 4.
• We luisteren naar elkaars rap.
Materiaal: doc doc mp3

14 Ritmeslang
Hoofddoel: De lln kunnen zelf een ritme produceren en de ritmes van andere lln onthouden en nadoen.
Stappen:
• We gaan met de hele klas in een kring zitten.
• De lkr begint met een bepaald ritme te tikken met ritmestokjes. Daarna doet lln 1 dat, dan lln 2, ….
• Nu gaan we deze ritmes aan elkaar schakelen, lln één maakt een ritme, lln 2 doet het ritme van lln één na en maakt zelf een ritme.
• Zo gaan we verder tot heel de kring dit eens heeft gedaan.
• Daarna doen we alle ritmes nog eens samen met de hele klas.
Materiaal: geen

15 Tafelmuziek
Hoofddoel: De leerlingen kunnen allerlei symbolen uit de tafelmuziekpartituur juist interpreteren. Ze maken aan de hand van de geleerde symbolen een eigen compositie.
Stappen:
• De lln krijgen elk 2 ritmestokjes en zoeken een plaats aan een bank of een tafel.
• De lkr deelt het kopieerblad uit met daarop tekeningen en uitleg.
• De lln lezen de tekeningen en uitleg en mogen de geluiden al eens proberen te maken.
• Nu krijgen de lln een tafelmuziekpartituur. We proberen dit samen te ontcijferen en eens te spelen.
• We spelen de partituur enkele keren tot de lln ze vlot kunnen spelen.
• De lln nemen nu een blad en tekenen daar 8 hokjes op. Ze stellen nu een eigen partituur samen. Ze maken hun eigen tafelmuziek. Ze doen dit met kleine groepjes van ongeveer 4 personen.
• We luisteren naar elkaars tafelmuziek.
Materiaal: doc doc doc muziekje


16 Een film zonder muziek, Shaun the Sheep.
Hoofddoel: De lln maken muziek bij een geluidloos filmfragment.
Stappen:
• De lkr laat aan de lln een fragment van een filmje zien (je neemt best een filmje waar met heel veel geluid wordt gewerkt)
• Nadien laat de lkr een filmje zien zonder geluid.
Is dit leuk om naar te kijken? Waarom niet?
• Lkr zegt dat ze met een probleem zit, ze heeft een filmje maar per ongeluk het geluid gewist. Zouden jullie mij kunnen helpen om opnieuw geluid te maken bij dit filmpje?
• Bij een kleine groep werken we klassikaal, bij een grote groep verdelen we de klas.
De lkr heeft allerlei instrumenten mee, maar de lln mogen hun fantasie de vrije loop laten en alles gebruiken wat ze willen. Met die insturmenten maken we nu geluid bij het filmpje.
• Eerst doen we dit stukje per stukje, daarna voor het hele fragment.
Materiaal: filmpje


17 / 18 Ik droom dat mijn fiets
Hoofddoel: De klankmogelijkheden van voorwerpen en instrumenten onderzoeken. Een eenvoudig ritme instrumentaal uitvoeren.
Stappen:
Les 1:
• Bespreken van het lied “Le vélo vert” van Yves Bondue
• Nieuwe tekst verzinnen.
Les 2: muziek maken op fietsen
• Fietsen in klas halen en de geluiden ontdekken die ze allemaal kunnen maken
• Hulpmaterialen (stokjes,…) gebruiken om meer klanken te vinden
• Inkleden van de geluiden, sommige zijn ruw, zacht, hard…
• Er worden groepjes gevormd, elk groepje maakt een muziekstukje
• Voorstellen van de verschillende muziekstukken
Materiaal: pdf audio volgt

19 Klokkenlied
Hoofddoel: De communicatieve waarde van klokkengelui ontdekken.
Stappen:
Deze betekenis en het persoonlijk gevoel weergeven in een “klokkenlied”.
• Luisterwandeling + vragen stellen (Welke geluiden horen we, welke zijn storend, welke herken je…)
• Luisteren in je dorp naar de klokken die luiden
• In de klas: afspraken maken over hoe je moet luisteren
• Luisteren naar klokken op cd
• Vers schrijven bij een stuk geluid van klokken
• Tekstje zingen op melodie
Materiaal: pdf audio volgt

20 Game boy over
Hoofddoel: Nabootsen van elektronische spelgeluiden.
Stappen:
• Leerlingen hebben computerspelletjes mee
• In kring: de leerlingen vertellen over hun computerspelletjes
• De geluiden van de computerspelletjes laten beluisteren
• Leerlingen zoeken één specifiek geluid
• Proberen het geluid na te bootsen
• Hoorspel met geluiden
• Leerlingen tekenen het geluid Nabootsen van elektronische spelgeluiden.Materiaal:
Materiaal: pdf

21/ 22 / 23 Project: groenten en fruit
Hoofddoel: De leerlingen maken aan de hand van foto’s van groenten en fruit verschillende vormen van kunst.
Stappen:
• We tonen foto’s van groenten en fruit (schilderijen, reclamefolders,...).
• Stop motion
• Schilderij namaken
• Collage maken (eerst in klad met foto’s en daarna met echt fruit)
• Poppenkast
• Reclame spot maken om fruit te promoten
• Kunststijlen met fruit namaken (Andy Warholl)
Materiaal: doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc

24/25/26 Project: muziekverhalen
Hoofddoel: Leerlingen maken aan de hand van een verhaal een toneelstuk, dans, fotoreportage, poppenspel. Ze houden hierbij rekening met de context en emoties van het verhaal.
Stappen:
• We luisteren naar verschillende muziekstukjes
• Verhaal achterhalen.
Met dit verhaal werken we dan verder:
• Fotoreportage
• Toneelstukje
• Dans
• Klei
• Schimmenspel
• Poppenspel
• Kledij maken
Materiaal: mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3

27 The Sunshine
Hoofddoel: De leerlingen kunnen muziek maken met een betekenis (opkomende zon) en deze betekenisaspecten herkennen in zowel klassieke muziek als popmuziek.
Stappen:
• Gesprek over : ‘wat doe jij als de zon schijnt in de zomer?’
• Luisteren naar ‘sunshinesong
• Het lied eerst in deeltjes zingen en nadien volledig, kan ook in 2 groepen
• Instrumenten kiezen om de opkomende zon te verklanken
• Klassieke muziek beluisteren over de opkomende zon
• Popmuziek beluisteren over de opkomende zon
• Andere tekst schrijven op de ‘sunshinesong’. Die andere tekst zingen.
Materiaal: pdf pdf mp3 mp3 mp3 mp3

28 Stapelen
Hoofddoel: De leerlingen ervaren in luistervoorbeelden en klankspelen hoe in muziek, ritme, melodie en klankkleur kan worden gestapeld.
Stappen:
• Ritmespel op bord, en dit expressief zeggen (in verschillende groepen)
• Luisteren naar ‘Bride in black leather’ en vergelijken met ritmespel
• ‘Doep doep’ beluisteren en zingen
• ‘doep doep’ melodie stapelen
• Circuit rond stapelen (klankkleur, ritme, melodie)
• Gesprek over wat gestapeld werd in de opdrachten + ervaringen delen.
Materiaal: pdf http://www.mariebogaert.com/dirk/resources/Jaarplannen/Jaarplan-vijfde-leerjaar/Muziek/28/stapelen.pdf
pdf http://www.mariebogaert.com/dirk/resources/Jaarplannen/Jaarplan-vijfde-leerjaar/Muziek/28/bijlage-stapelen.pdf
mp3 http://www.mariebogaert.com/dirk/resources/Jaarplannen/Jaarplan-vijfde-leerjaar/Muziek/28/track-08-stapelen.mp3
mp3 http://www.mariebogaert.com/dirk/resources/Jaarplannen/Jaarplan-vijfde-leerjaar/Muziek/28/track-10-stapelen.mp3

29 Oude Rus
Hoofddoel: De leerlingen ervaren dat muziek iets kan vertellen over een bepaald land of een bepaalde streek of cultuur, ervaren tempowisselingen in de muziek en voeren eenvoudig genoteerde ritmes uit.
Stappen:
• Luisteren naar beginfragment van Russische zitdans en nadien het hele fragment, op de maat geven de leerlingen voorwerp door
• Luister naar het begin van ‘Olga’
• Leerlingen zingen ‘Olga’ (adhv steekwoorden op bord)
• Klankspel: reis door Rusland
• Russisch lied ‘Kalinka’ beluisteren
• ‘Olga’ versneld zingen.
Materiaal: pdf pdf mp3 mp3 mp3 mp3 mp3
en zie ook verder bij de liedjes bij Ai, ai, Olga’

30 Olé (uit Moet je doen (muziek) – groep 7)
Hoofddoel: De leerlingen ervaren dat muziek iets kan vertellen over een bepaald land of een bepaalde streek of cultuur. Ze kunnen een bekende melodie herkennen in een muziekvoorbeeld.
Stappen:
• Muziek beluisteren en zeggen welk lang erbij hoort
• ‘de verliefde stieros’ aanleren
• Luisteren naar flamencomuziek
• Luisteren naar klassieke muziek
• In groepjes ‘verliefde stieros’ zingen en begeleiden (handen klappen,...)
Materiaal: pdf mp3 mp3 mp3 mp3 mp3
en zie ook verder bij de liedjes voor de verliefde stieros

31 Hoepel op Jack (uit Moet je doen (muziek) – groep 7)
Hoofddoel: De leerlingen kunnen een genoteerde melodie in een luistervoorbeeld herkennen en spelen.
Stappen:
• Rollenspel tussen leerkracht en leerling
• Refrein ‘hoepel op jack’ aanleren
• Luisteren naar ‘hit the road, Jack’
• Notenfragment ‘hoepel op jack’ spelen op xylofoon; ‘hoepel op Jack’ zingen en spelen op xylofoon.
Materiaal: pdf mp3

Tussendoortjes doc
Doelenroosters muziek
doc doc doc doc doc
Jaarplanning muziek:
doc