Dit jaarplan werd gemaakt door Yana Van Damme en Dieter Coppens in juni 2011

Dit schreven ze ter verantwoording:

Als examentaak kozen wij ervoor om een jaarplanning op te stellen voor het onderdeel muziek binnen muzische vorming. Een jaarplanning zorgt ervoor dat je als leerkracht makkelijker leuke muzieklessen kan aanbieden aan je leerlingen. Je moet niet elke week je hoofd breken over wat je zou kunnen doen, je moet enkel op het jaarplan kijken. Op deze manier kies je niet steeds voor een eenvoudige zangles omdat je dan niets hoeft voor te bereiden. Je kunt leuke en gevarieerde lessen geven die niet veel voorbereiding meer vergen dankzij deze jaarplanning.

In deze planning:
• 25 muzieklessen gegroepeerd in 3 per thema’s
• 6 muzikale opdrachten die in je hoekenwerk kunnen gestopt worden
• 6 muzikale tussendoortjes.

Muzieklessen

Thema 1: Bekend en beroemd

1 Thema lied: Tom Blues aanleren Een gevoel weergeven tijdens het zingen van een lied.
2 Rap van bekende liedjes De eigenschappen van rap toepassen om bekende liedjes om te vormen tot raps.
3 Cd-hoes CD-hoesjes koppelen aan de muziek die er bij hoort door aandachtig te kijken en te luisteren.
4 Lucky Luke De leerlingen kunnen een partituur met traditionele en grafische notatie verklanken.
5 Teken bij filmmuziek Muziek weergeven in een tekening met aangepaste kleuren.
6 Reclamespot bij liedje Een geluidsfragment maken bij een gekozen reclamespot.
7 Filmmuziek Filmmuziek verbinden met de juiste film door te letten op de eigenschappen van de film en het geluidsfragment.
8 Happy Birthday De leerlingen kunnen de maataccenten in driedelige muziek spelen en grafisch genoteerde muziek expressief verklanken.

Thema 2: Samen klinken we sterk

9 Zelf partituur maken De leerlingen maken zelf een partituur en spelen een gekregen partituur.
10 Meerstemmigheid De leerlingen maken zelf een partituur en spelen een gekregen partituur.
11 Herrie in huis De leerlingen kunnen van enkele muziekfragmenten de stijl herkennen en benoemen.
12 Orkest met alles in de klas De leerlingen maken een partituur voor een klasorkest aan de hand van geleerde symbolen.
13 Instrumentendans De leerlingen herkennen ritmes en spelen ze na, maken zelf ritmes en bewegen ritmisch op muziek.
14 Muzikaal vierkant Met de stem en aan de hand van één van de ritmische zinnen een ritmespel i.v.m. een thema maken.
15 Body percussion De leerlingen verkennen hun eigen lichaam en maken hiermee muziek.
16 Kippenhok De leerlingen kunnen grafisch en traditioneel genoteerde muziekfragmenten in beluisterde muziek herkennen.
17 Vegetable orchestra Met zelfgemaakte instrumenten een opgelegd ritme spelen in samenspel met anderen groepen.
18 Zelf lied maken op een bestaande melodie. Creatief zijn door een nieuwe tekst op een bestaande melodie te maken.

Thema 3: Muziek in beeld

19 Lied: Ik ben een dinosaurus aanleren De beelden die bij een lied horen ontdekken en gebruiken als partituur.
20 Gedichten maken op muziek De leerlingen maken, door verschillende woorden met elkaar te associëren, een gedicht op een muziekfragment.
21 Hokey Pokey De leerlingen kunnen de maat in beluisterde muziek herkennen en uitvoeren.
22 Geluid maken bij een prent Beelden omzetten in klanken en geluiden.
23 Boeken De leerlingen koppelen boeken aan verschillende geluidsfragmenten.
24a+b Met prenten een liedje maken Beelden en klanken/woorden associëren en hiermee een muziekstuk maken.
25 Strips De leerlingen maken zelf geluiden bij een gekregen stuk uit een strip.

Hoekenwerk

1 3-4 lln Loops De leerlingen maken zelf een liedje op een zelf te kiezen loop.
2 2-3 lln Muziekinstrumenten maken De leerlingen maken zelf muziekinstrumenten aan de hand van een hulpkaart.
3 1-2lln Melodiepuzzel De leerlingen associëren melodiefragmenten met hun grafische weergave
4 1 ll Ik vind deze muziek… De leerlingen verwoorden hun mening over een muziekstuk.
5 2 lln Eigen ritme met water De leerlingen veranderen een liedje door bepaalde criteria te volgen.
6 2-4 lln Verander het lied

Tussendoortjes

1 Relaxatie Met enkele andere leerlingen samenwerken om een functioneel muzikaal geheel te vormen.
2 Raadselspel De leerlingen maken met voorwerpen/instrumenten enkele geluiden.
3 Wisselzang De leerlingen zingen in zichzelf en luidop.
4 Fantasie-instrument Elk instrument heeft andere vorm/klankeigenschappen.
5 Teken een liedje Muziek zijn beelden omgezet in klanken.
6 Klapspelletje De leerlingen voeren de juiste bewegingen uit in het juiste ritme.