Muzieklessen 4A

Thema 1: Bekend en beroemd

1 Thema lied: Tom Blues aanleren
Hoofddoel: Een gevoel (blij, verdrietig…) weergeven tijdens het zingen van een lied.
Stappen:
• Voor- en nazingen
• Rusten meetikken
• In groepjes het lied zingen met verschillende, gekregen gevoelens
• Voor elkaar zingen met het juiste gevoel, de rest raadt met welk gevoel men zingt
Materiaal: zie Zanglessen > lied Tom Blues

2 Rap van bekende liedjes
Hoofddoel: De eigenschappen van rap toepassen om bekende liedjes om te vormen tot raps.
Stappen:
• Verschillende stukken rapmuziek beluisteren
• Eigenschappen van een rap bepalen
• In groepen een rap maken op de melodie van een bekend liedje
• De rap aan elkaar voorstellen
Materiaal: zie 5e hoekenwerk > oefening 1

3 Cd-hoes
Hoofddoel: CD-hoesjes koppelen aan de muziek die er bij hoort door aandachtig te kijken en te luisteren.
Stappen:
• Cd-hoezen aan bord linken met muziekfragementen
• Letten op kleur, vorm, gevoelens, klanken van cd-hoes en muziek
• Bij gekregen muziekfragment zelf cd-hoes maken door te knippen en plakken uit tijdschriften
Materiaal: doc mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 bmp bmp bmp bmp

4 Lucky Luke
Hoofddoel: De leerlingen kunnen een partituur met traditionele en grafische notatie verklanken.
Stappen:
• Zie les 5 in ‘Moet je doen’- Muziek groep 6
• Lln. krijgen een schatkaart, L. en de lln. zoeken uit wat de symbolen zouden kunnen betekenen en luisteren naar een hoorspel. ->inleiding personage Lucky
• Er komen 4 afbeeldingen van melodieën, die omhoog en omlaag gaan, aan bord die aan 4 liedfragmenten gelinkt moeten worden.
• Aanleren van het lied ‘heel alleen’.
• Lln. ‘spelen’ de schatkaart in groepen alsof het een partituur is en vinden zo de schat.
• De groepen presenteren hun klankspel.
• eventueel Linedance
Materiaal: doc doc mp3 mp3 mp3

5 Teken bij filmmuziek
Hoofddoel: Muziek weergeven in een tekening met aangepaste kleuren.
Stappen:
• Vier fragmenten filmmuziek beluisteren
• Leerlingen tekenen bij elk fragment waar ze aan denken aan de hand van lijnen, stippen,…
• Bij de derde keer luisteren, mogen de leerlingen hun tekening bijkleuren met kleuren die volgens hun bij de muziek passen.
• Bespreken van de tekeningen
Materiaal: zie 5e hoekenwerk > oefening 6

6 Reclamespot bij liedje
Hoofddoel: Een geluidsfragment maken bij een gekozen reclamespot.
Stappen:
• Beluisteren en bekijken van enkele reclamespots
• Beluisteren van muziekfragmenten en bespreken in welke reclamespots deze gebruikt kunnen worden en waarom
Bijvoorbeeld: vrolijke muziek voor luchtverfrisser
• Leerlingen kiezen een reclamespot en mogen zelf een deuntje maken/bedenken dat hierbij past.
• Voorstellen aan de klas en evalueren
Materiaal: zie jaarplanning p17-26

7 Filmmuziek
Hoofddoel: Filmmuziek verbinden met de juiste film door te letten op de eigenschappen van de film en het geluidsfragment.
Stappen:
• Filmfragment bekijken/beluisteren en bespreken waarom welke muziek gebruikt wordt
Bijvoorbeeld: Titanic: moment op de voorsteven van het schip
• Drie filmfragmenten bekijken zonder geluid en vijf geluidsfragmenten beluisteren
• Filmfragmenten en geluidsfragmenten combineren en verklaren aan de hand van de besproken elementen uit stap 1
Materiaal: zie jaarplanning p17-26

8 Happy Birthday
Hoofddoel: De leerlingen kunnen de maataccenten in driedelige muziek spelen en grafisch genoteerde muziek expressief verklanken.
Stappen:
• Les 18 uit ‘Moet je doen’ - Muziek groep 6
• Luisteren naar muziekvoorbeelden en meestappen in de maat.
• Zingen van Happy Birthday + ritmeopdrachten.
• Klankspel wordt met de lln. besproken.
• Luisteren naar ‘Greeting Prelude’ + bespreking met de lln.
• Zingen van ‘Happy Birthday’ op het ritme van ‘Greeting Prelude’.
• Een muziekstuk maken in dezelfde vorm dan ‘Greeting Prelude’.
Materiaal: doc doc mp3

Thema 2: “Samen klinken we sterk”

9 Zelf partituur maken
Hoofddoel: De leerlingen maken zelf een partituur en spelen een gekregen partituur.
Stappen:
• L. en de lln. zoeken samen symbolen die een bepaalde handeling met stokjes aangeeft
• De symbolen komen aan bord en worden ingeoefend
• De leerlingen maken in groep zelf een partituur
• De gemaakte partituur wordt doorgegeven aan een andere groep die deze inoefent en speelt voor de rest van de klas.
Materiaal: zie jaarplanning p17-26

10 Meerstemmigheid
Hoofddoel: De leerlingen maken zelf een partituur en spelen een gekregen partituur.
Stappen:
• L. zet een tekst/lied op bord en oefent deze met lln. op een bepaald ritme
• De tekst/lied wordt in canon (2,3,4… groepen) voorgedragen/gezongen
• De groepen aparte opdrachten geven vb. afwisselend hoog en laag praten, blij en droevig …
• Passende geluiden zoeken voor bij het lied/ de tekst met de lln.
• Tekst/lied zeggen/zingen en ondertussen een groep passende geluiden laten maken
• Er zijn veel verschillende opdrachten mogelijk De leerlingen drukken zich meerstemmig uit.
Materiaal: zie jaarplanning p17-26
11 Herrie in huis
Hoofddoel: De leerlingen kunnen van enkele muziekfragmenten de stijl herkennen en benoemen.
Stappen:
• Les 9 uit ‘Moet je Doen’-Muziek groep 6
• L. en de lln. maken een woordspin van muziekstijlen.
• De lln. luisteren naar een lied over muziekstijlen en linken elke stijl aan een persoon.
• Lied ‘herrie in huis’ aanleren a.d.h.v. enkele opdrachten.
• Luisteroefening rond muziekstijlen.
• eventueel interview over stijlen en muziek.
Materiaal: doc doc mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3

12 Orkest met alles in de klas
Hoofddoel: De leerlingen maken een partituur voor een klasorkest aan de hand van geleerde symbolen.
Stappen:
• Film: Thierry De Mey – Musique de table + bespreken wat zie je allemaal?
• L. hangt een partituur aan bord. Samen met de lln. denken we na wat elke tekening zou kunnen beteken
• Daarna onderzoeken L. en de lln. welke voorwerpen uit de klas ze zouden kunnen gebruiken om deze muziek te maken. vb. boeken, pennen, kastdeuren, toetsenbord, bordenwissers…
• Daarna verdelen we de klas in 2 groepen
• Elke groep maakt een partituur. We gaan nu met stokjes werken maar elke groep kiest een paar voorwerpen uit de klas.
• De 2 groepen spelen hun muziekstuk voor elkaar.
Materiaal: zie jaarplanning p17-26 en doc

13 Instrumentendans
Hoofddoel: De leerlingen herkennen ritmes en spelen ze na, maken zelf ritmes en bewegen ritmisch op muziek.
Stappen:
• Er worden muziekinstrumenten in een kring gelegd. Leerkracht zet muziek op en leerlingen bewegen door de klas. Wanneer de muziek stopt nemen de leerlingen een muziekinstrument. Wie geen instrument heeft, moet een instrument kiezen van een andere leerlingen en daarmee het ritme van het liedje spelen. Dit kan een paar keer herhaald worden.
• Stop de band ronde: liedje wordt opgezet en alle leerlingen hebben instrument. Wanneer liedje stopt proberen ze met hun instrument, samen, het ritme na te doen.
• In twee groepen verschillende tellen spelen
• Bewegen op muziek met het lichaam
Materiaal: zie jaarplanning p17-26 en doc mp3

14 Muzikaal vierkant
Hoofddoel: Met de stem en aan de hand van één van de ritmische zinnen een ritmespel i.v.m. een thema maken.
Stappen:
• Muzikaal vierkant wordt op het bord getekend
• Korte uitleg over de verschillende noten
• Verschillende rijen van het muzikaal vierkant worden ingevuld in samenspraak met leerlingen
• Muzikaal vierkant inoefenen (tikken, klappen, bewegen)
• Niet enkel van links naar rechts oefenen maar ook van boven naar onder of diagonaal de lijnen spelen
• Klas verdelen in groepjes van 4 leerlingen. Men mag uit het vierkant een rij kiezen + een thema verzinnen. Elke groep kiest geluiden die bij het thema passen en voeren deze uit aan de hand van het muzikaal vierkant.
• De groepen raden van elkaar welke rij ze kozen en wat het thema was.
Materiaal: doc pdf

15 Body percussion
Hoofddoel: De leerlingen verkennen hun eigen lichaam en maken hiermee muziek.
Stappen:
• Videofragment waarop body percussion te zien is bekijken, beluisteren en bespreken.
• L. en de lln. onderzoeken welke delen van hun lichaam welke geluiden maken.
• L. en de lln. zoeken voor elke beweging/elk geluid ene passend teken om een partituur te kunnen maken.
• Daarna verdelen we de klas in groepen
• Elke groep maakt een partituur. En oefent deze.
• De groepen spelen hun muziekstuk voor elkaar.•
Materiaal: zie jaarplanning p17-26
nog meer info en lessen bij thema bodypercussie

16 Kippenhok
Hoofddoel: De leerlingen kunnen grafisch en traditioneel genoteerde muziekfragmenten in beluisterde muziek herkennen.
Stappen:
• Les 20 uit ‘Moet je doen’ – Muziek groep 6
• Luisteren naar ‘kakelen en kraaien’ + bespreken.
• Klankspel:klas wordt verdeeld in een groep kippen en hanen->maken klankspel
• Aanleren van het lied ‘Kakelkanon’ + opdrachten.
• Luisteren naar het lied ‘kakelkanon’ + opdrachten werkblad maken.
• Lln. zoeken de passende afbeelding bij het geluid van de kip en haan.
• Bekijken van notenvoorbeeld + toewijzen aan haan en kip.
Materiaal: doc doc mp3 mp3

17 Vegetable orchestra
Hoofddoel: Met zelfgemaakte instrumenten een opgelegd ritme spelen in samenspel met anderen groepen.
Stappen:
• Filmfragment: “the vegetable orchestra” bekijken+bespreken in groepjes gaan lln. aan de slag. In elke groep verkennen leerlingen een ander soort instrumenten (fluiten, trommels, rammelaars…).
• Elke groep maakt een aantal instrumenten uit groenten.
• Elke groep oefent op hetzelfde ritme.
• Als een echt orkest speelt heel de klas (de verschillende groepen) samen het ritme.
• Je kan ook werken met verschillende ritme’s of de leerlingen een hele compositie voor hun groetenorkest laten maken. Na de les kan je beter soep maken dan alles weg te gooien maar dit is geen muziek meer natuurlijk.
Materiaal: film film film film film

18 Zelf lied maken op een bestaande melodie.
Hoofddoel: Creatief zijn door een nieuwe tekst op een bestaande melodie te maken.
Stappen:
• De klas wordt verdeeld in groepen, elke groep heeft een cd speler en de groepen zitten ver uit elkaar (liefst ook in de gang of in een ander lokaal zodat ze elkaar niet te veel storen)
• De leerlingen kiezen een bestaand lied van op CD’s die L. meebrengt. (zorg dat de instrumentale versies van de liederen er ook opstaan)
• Ze gaan in groepen aan de slag om een nieuw lied te maken op de melodie van het bestaande lied.
• Elke groep krijgt hetzelfde thema (bv. school, gras, bos, tijd …). Ze doen eerst een brainstorm, bepalen de richting die ze willen uitgaan en schrijven samen hun tekst.
• De groepen leren hun liederen aan de rest van de klas of zingen hun lied voor de anderen.
  • Eventueel vraag je de groepen om ook gepaste gebaren of pasjes bij hun lied te zoeken.
Materiaal: zie liedjes’ op deze site


Thema 3: “Muziek in beeld”

19 Lied: Ik ben een dinosaurus aanleren
Hoofddoel: De beelden die bij een lied horen ontdekken en gebruiken als partituur.
Stappen:
• Het lied voorzingen/laten beluisteren en de leerlingen het refrein laten meezingen.
• De leerlingen prenten geven die stukken uit het lied weergeven (vb. een dino) en ze deze in de volgorde van het lied aan bord laten hangen.
• De prenten vormen de partituur van het lied, er komen geen woorden aan te pas, enkel prenten.
• Als de leerlingen het lied beter kennen kunnen (enkele) prenten weggehaald worden.
• Dit kan perfect met een ander lied.
Materiaal:
zie jaarplanning p17-26
zie de liedjes op deze site
doc doc doc doc doc

20 Gedichten maken op muziek
Hoofddoel: De leerlingen maken, door verschillende woorden met elkaar te associëren, een gedicht op een muziekfragment.
Stappen:
• Verschillende oefeningen om woorden met elkaar te associëren
• Twee muziekstukken worden met de klas beluisterd
• De kinderen gaan twee keer na elkaar met hetzelfde startwoord beginnen en hierbij verschillende woorden associëren en een gedicht maken
• Gedichten met elkaar vergelijken
• Enkele leerlingen lezen hun gedicht met de muziek op de achtergrond.
Materiaal: doc mp3 mp3

21 Hokey Pokey
Hoofddoel: De leerlingen kunnen de maat in beluisterde muziek herkennen en uitvoeren.
Stappen:
• Les 16 uit ‘ Moet je doen’ – Muziek groep 6
• Lln. luisteren naar elkaars hartslag en tikken de maat mee.
• Lln. luisteren naar geluidsfragmenten en benoemen de verschillen + meelopen op de maat
• Zingen van het lied ‘stekelhaar en basgitaar’ + verwerking.
• Bewegen op Hokey Pokey.
• Zingen vn Hokey Pokey + lichaamsdelen worden in volgorde op bord gezet.
• Dirigeren: meezingen van het lied + de maat tikken.
Materiaal: doc doc mp3 mp3

22 Geluid maken bij een prent
Hoofddoel: Beelden omzetten in klanken en geluiden.
Stappen:
• De leerlingen krijgen in groep een illustratie van een verhaal.
• Elke groep krijgt de opdracht de prent te ontleden en te bespreken in groep.
• Elke groep moet dan proberen om een aantal geluiden/klanken te zoeken die volgens hen het ‘verhaal’ van de prent weergeven of die bij de prent passen.
• Elke groep laat het ‘geluidenverhaal’ horen aan de rest van de klas. Deze moeten dan proberen te ontdekken wat er op de prent staat.
Materiaal: zie jaarplanning p17-26

23 Boeken
Hoofddoel: De leerlingen koppelen boeken aan verschillende geluidsfragmenten.
Stappen:
• Vier korte muziekstukjes die elke een ander gevoel oproepen laten horen + verschillen tussen de muziekstukjes bespreken
• Vier boeken tonen + bespreken tot welke soort ze horen
• Elk boek krijgt een nummer en komt vooraan aan bord te staan
• Muziekstuk laten horen + bespreken bij welk boek het hoort en waarom
• Klas verdelen in groepjes. Elke groep krijgt een titel van een boek en laat deze niet aan de andere groepen zien.
• De groepen maken nu hun soort boeken duidelijk door geluiden te maken met hun stem en instrumenten
• De titels van de boeken worden aan bord gehangen
• Terwijl een groep voorstelt, raden de andere groepen bij welke titel aan bord het geluid zou passen
Materiaal: zie jaarplanning p17-26 mp3 mp3 mp3 mp3

24a+b Met prenten een liedje maken
Hoofddoel: Beelden en klanken/woorden associëren en hiermee een muziekstuk maken.
Stappen:
Kan een vervolg zijn op les 15 of op les 17
• Op les 15 → Geef leerlingen in groep een aantal prenten of laat ze deze zelf zoeken in tijdschriften. (bijvoorbeeld 10). Laat ze deze prenten vertalen in een tekst en hiervan een liedje maken. Dan mogen de groepen om beurt meester/juf spelen en handelen zoals in les 15.
• Op les 17→ Laat leerlingen in groep een ‘geluidenverhaal’ verzinnen en uitschrijven en laat ze dan de juiste prenten zoeken om hier een echt verhaal van te maken. Deze prenten worden doorgegeven aan een andere groep die van dit verhaal weer een geluidenverhaal moet maken en dit moet voorstellen aan de klas. + eventueel vergelijken met het originele geluidenverhaal van de groep die de prenten gekozen heeft.
Materiaal: zie jaarplanning p17-26

25 Strips
Hoofddoel: De leerlingen maken zelf geluiden bij een gekregen stuk uit een strip.
Stappen:
• Beluisteren van enkele geluidsfragmenten
• Vragen stellen over de verschillende fragmenten
  • Hoe klinken de geluiden?
    • Waaraan denk je als je dit hoort?
    • Kan je hierbij een situatie bedenken?
• Klanknabootsingen aan bord hangen + lln zoeken de juiste klanknabootsing bij elk fragment
• Lln worden in groepen verdeeld. Ze krijgen een stripblad met enkele klanknabootsingen. Ze beschrijven aan elkaar hoe een bepaald geluid klinkt.
• Lln gaan nu in de klas op zoek naar materiaal waarmee ze het geluid kunnen maken
• Presenteren van de geluiden aan elkaar + eventueel opnemen
Materiaal: zie jaarplanning p17-26
Geluidsfagmenten: mp3
Klanknabootsingen: bmp bmp bmp bmp bmp bmp bmp bmp bmp bmp
Stripbladen: bmp bmp bmp bmp bmp