Hoekenwerk 4A

1 3-4 lln Loops
Hoofddoel: De leerlingen maken zelf een liedje op een zelf te kiezen loop.
Stappen:
• Lln. beluisteren hiphop muziek
• Ze schrijven de kenmerken van hiphop op
• Lln. krijgen een cd met daarop verschillende loops
• Ze kiezen een loop, bepalen een onderwerp en zoeken een liedjestekst uit de collectie die ze gekregen hebben.
• Op het einde kan het voorgesteld worden aan de hele klas
Materiaal: zie jaarplanning p17-26 zie hoekenwerk 5e leerjaar oefening 1

2 2-3 lln Muziekinstrumenten maken
Hoofddoel: De leerlingen maken zelf muziekinstrumenten aan de hand van een hulpkaart.
Stappen:
• Enkele foto’s van zelfgemaakte instrumenten bekijken
Letten op: kleur, vorm, afwerking, accenten, materiaal
• L. stelt de lln. enkele vragen zodat ze nadenken over hoe ze hun muziekinstrument willen maken
• Instrument tonen aan de klas
Materiaal: ppt

3 1-2lln Melodiepuzzel
Hoofddoel: De leerlingen kunnen de juiste kaart bij een melodie leggen.
Stappen:
• De leerlingen luisteren naar 4 aparte stukjes van een melodie
• Ze krijgen kaartjes en moeten deze tijdens het beluisteren in de juiste volgorde leggen
• Controleer met het controleblad of je juist bent
Materiaal:
puzzel 1: doc mp3 mp3
puzzel 2: doc mp3 mp3
puzzel 3: doc mp3 mp3
puzzel 4: doc mp3 mp3

4 1 - 4 lln Ik vind deze muziek…
Hoofddoel: De leerlingen kiezen een muziekstuk dat het best bij hun persoon past en geven aan waarom dat zo is.
Stappen:
• Lln. krijgen individueel een cd en een opdrachtenblad
• Lln. zetten de muziekstukjes één voor één op en vullen een gekregen opdrachtenblad in
• Lln. kiezen een muziekstuk dat het beste bij hen past en noteren waarom dit stuk iets voor hen is
Materiaal: mp3 mp3 mp3 mp3 doc

5 2 lln Eigen ritme met water
Hoofddoel: De leerlingen maken een eigen waterritme.
Stappen:
• Lln. beluisteren een muziekfragment rond water + bespreken wat ze hoorden
• Lln. gaan nu naar een apart lokaal waar verschillende voorwerpen liggen
Voorbeeld: rietjes, glazen, flessen, dopjes, stenen,…
Hoe denken jullie met deze voorwerpen ritme te maken?
• Lln. mogen even experimenteren met de verschillende voorwerpen
• Probeer een ritme te maken en dit te onthouden
• Toon het aan de klas
Materiaal: mp3 mp3 mp3 mp3

6 2-4 lln Verander het lied
Hoofddoel: De leerlingen veranderen een liedje door bepaalde criteria te volgen.
Stappen:
• Lln. krijgen een blad met daarop verschillende liedteksten
• Lln. krijgen een cd waarop ze de liedjes kunnen beluisteren bij het kijken naar de tekst
• Kies een lied uit de gekregen liedjes. Dit lied moet je helemaal veranderen
• Lln. krijgen een hulpkaart indien dit nodig is
• Laat het nieuwe liedje aan de klas horen
Materiaal: doc doc mp3 mp3 mp3 mp3 mp3