Tussendoortjes

1 Relaxatie (=klankmassage)
Hoofddoel: Met enkele andere leerlingen samenwerken om een functioneel muzikaal geheel te vormen.
Stappen:
• In een groot lokaal liggen verschillende muziekinstrumenten
• In het midden staan stoelen in een cirkel
• Enkele leerlingen gaan op de stoelen zitten, de andere kiezen een instrument
• Lk. geeft de lln. met een instrument om de beurt een teken om hun instrument te bespelen, de andere leerlingen sluiten hun ogen
• Samen maken de lln. rustige geluiden
• Taak wisselen tot iedereen een op de stoel heeft gezeten
Materiaal: muziekinstrumenten

2 Raadselspel
Hoofddoel: De leerlingen maken met voorwerpen/instrumenten enkele geluiden.
Stappen:
• Lln. gaan op zoek naar voorwerpen/instrumenten waarmee ze “geheimzinnige geluiden” kunnen maken
• Ze laten de voorwerpen of instrumenten niet aan elkaar zien
• Vooraan in de klas hangt een doek. De lln. zetten zich om beurt achter het doek en maken daar hun geluid
• Lln. voor het scherm raden om welk voorwerp/instrument het gaat en de handeling
Materiaal: Voorwerpen/instrumenten

3 Wisselzang
Hoofddoel: De leerlingen zingen in zichzelf en luidop.
Stappen:
• Wisselzang tussen leerkracht en leerlingen (liedjes die goed gekend zijn)
Handen open = zingen
Handen gesloten = innerlijk zingen
• Wisselzang tussen groepen in de klas (liedjes die goed gekend zijn)
Jongens zingen als linkerhand v/d leerkracht open is, meisjes bij rechterhand open
Materiaal: Neem een lied dat je leerlingen goed kennen

4 Fantasie-instrument
Hoofddoel: Elk instrument heeft andere vorm/klankeigenschappen.
Stappen:
• Men neemt een oude tas of plastic zak.
• Om de beurt pakt een van de kinderen er een denkbeeldig muziekinstrument uit.
• De lln. beeld uit welk instrument hij nam. De anderen raden wat het is door het geluid na te doen in plaats van de naam te zeggen.
Materiaal: een tas

5 Teken een liedje
Hoofddoel: Muziek zijn beelden omgezet in klanken.
Stappen:
• De klas wordt in een aantal groepjes verdeeld.
• Van iedere groep mag één kind op het bord tekenen.
• L. fluistert de tekenaars de titel van een liedje in het oor.
• Terwijl de kinderen tekenen, probeert de rest van de groep het liedje te raden. Wie het eerst zingt heeft gewonnen.
Materiaal: geen

6 Klapspelletje
Hoofddoel: De leerlingen voeren de juiste bewegingen uit in het juiste ritme.
Stappen:
• L. klapt een ritme, de kinderen klappen mee.
• L. veranderd het ritme langzaam en voeg er bewegingen aan toe, zoals handen op het hoofd, handen op de schouders, 3x klappen en weer opnieuw.
• De kinderen doen de leerkracht na.
• Je kan de kinderen ook bewegingen laten uitvinden of een lln. de taak van L. laten overnemen.
Materiaal: geen