1
Drama Een nieuwe dag Durf ontwikkelen. Spiegelbeeld ontdekken. Opbouwende kritiek geven.
2 Muziek Knuffel Gevoelens uiten in het klasgesprek. Het liedje zingen
3 Muziek Reuzehonger Handelingen in beeld brengen. Zingen in wisselzang. Het klankspel uitvoeren.
4 Drama Als mijn vinger wakker wordt Zich in een bepaald personage inleven zonder de ‘acteerdrempel’ over te moeten.
5 Muziek Taart Het liedje zingen
6 Muziek Op bezoek in verre landen. Openstaan voor muziek uit andere landen en culturen.Zonder vooroordelen naar kunst kijken en luisteren
7 drama Expeditieroute Ervaring opdoen met vertelpantomime en met jabbertalk. Kennis maken met verschillende vormen van drama. Durf ontwikkelen
8 Muziek Dans! Olélé! De kinderen kunnen een speellied met herhalingen uitvoeren.
9 Muziek Is dat echt? Klankmogelijkheden van voorwerpen onderzoeken en kunnen de gelijkenissen en verschillen verwoorden
10 Drama Het mooiste popje van het land Zich inleven in een personage en dat al spelend vormgeven. Non-verbale spelvormen toepassen en met een eigen expressiestijl inspelen op ervaringen, gevoelens, ideeën, fantasieën… van anderen.
11 Muziek Muzieknootjes rapen Klankeigenschappen en muzikale tegenstellingen ervaren en benoemen. Een eenvoudige melodie instrumentaal uitvoeren
12 Muziek Muziekinstrumenten Klankmogelijkheden van voorwerpen en instrumenten onderzoeken
Bij het musiceren met instrumenten de juiste speeltechnieken toepassen.

13 Drama Ik voel me vandaag zo De leerlingen ontdekken “mime” en oefenen in het uitdrukken van gevoelens.
14 Muziek Hoge en lage computergeluiden Hoge en lage geluiden van een computerspelletje herkennen en imiteren. Met hun stem een geluidentekening met hoge en lage geluiden uitvoeren.
15 Muziek Met de trein, de boot of het vliegtuig Eenvoudige ritmepatronen herkennen en vergelijken
Het tempo en de dynamiek van muziek herkennen en benoemen

16 Drama Poppenverhalen Een verhaal bedenken en dit met de poppen uitspelen.
17 Muziek Keukenkolder Het vormprincipe herhaling in een luistervoorbeeld herkennen. Selecteren van keukenvoorwerpen en een eigen creatie maken.
18 Muziek Sinterklaascadeautjes Met bewegingen reageren op twee verschillende soorten muziek.
19 Drama Kijk wat ik gevonden heb Een nieuwe naam verzinnen voor een voorwerp. Een rijmpje verzinnen met de nieuwe woorden. Beginnend improviseren.
20 Muziek In kerststemming Experimenteren met lange klankkleuren. Klanken en melodieën improviseren bij een tekst(regel). Tot een klankspel, opname of concert komen.
21 Muziek Kronkelsymfonie Een klankstuk opbouwen door het verklanken van kronkels.
22 Drama Een levende prent Een tableau vivant leren kennen. Ontdekken hoe moeilijk het is om stil te staan of een foto uit te beelden.
23 Muziek Een drukke straat oversteken Eenvoudige tekeningen over geluidsterkte lezen en uitvoeren. Klanken nabootsen. Het lied ‘auto’s racen’ zingen.
24 Muziek Wind, storm, blaadjes vallen Het liedje ‘blaadjes vallen’ zingen en bij het lied herfstgeluiden maken.
25 drama Muze De leerlingen staan stil wanneer de muziek stopt. De leerlingen beelden handelingen uit die past bij een seizoen. Inspelen op elkaar.
26 Muziek Vuurwerk Geluiden noteren en daarbij rekening houden met verschillen in hoog - laag, lang - kort en hard – zacht.
27 Muziek Een eigen muziekje maken en spelen Een eenvoudige grafische notatie met korte en lange klanken tekenen en uitvoeren.
28 Drama IJsbeelden Zich bewust worden van de (eigen) lichaamshouding en deze ook bespreken bij een foto of stilstaande leerling.
29 Muziek Op zoek in de tijd Openstaan voor hedendaagse muziek, muziek uit andere tijden, andere landen en culturen.
30 Muziek Lippe, lappe, lopen Een muzikale zin herkennen en een elementaire vorm van grafische partituur hanteren.
31 Drama Dierencarnaval Dieren uitbeelden en deze in de muziek herkennen als ze uitgebeeld worden.
32 Muziek Droomboom Stijgende en dalende melodieën herkennen door er met bewegingen op te reageren en ze te noteren.
33 Muziek Ra ra ra In wisselzang zingen met de leerkracht
34 Drama Durven Zich inleven in een situatie waarbij ze stoer deden of verlegen waren. Een gedicht dramatiseren en dit objectief beoordelen.
35 Muziek Meespelen met het drumspel Op schoolinstrumenten een eenvoudig ritme uitvoeren.
36 Muziek Verf, kleur en muziek (hoekenwerk) De beelden of symbolen van auditieve prikkels herkennen en noteren
Auditieve ervaringen beschrijven en met een gepaste woordenschat benoemen.
37 Drama Oinkepoinketoinke Woorden en gevoelens associëren en experimenteren met jabbertalk.
38 Muziek Een koud kunstje Zonder vooroordelen naar kunst kijken en luisteren.
39 Muziek In het groot orkest Bij het musiceren verschillende verwerkingsmogelijkheden of musiceervormen toepassen. Het tempo en de dynamiek van klassieke muziek herkennen en ervaren
40 Drama Voorwerpenspel De leerlingen geven voorwerpen een functie, ze kunnen met elkaar spreken over de inhoud van een spel
41 Muziek Jonge eendjes Een spreektekst ritmisch uitspreken. Het lied ‘7 kleine eendjes’ zingen
42 Muziek Brand Een eenvoudige ritmebegeleiding bij een lied uitvoeren
43 Drama Groeiende schaduwen Experimenteren met schaduwen en met de afstand tot de lichtbron.
44 Muziek Een eng muzikaal verhaal Een een verhaal, met geluidsnabootsingen en instrumenten illustreren.
45 Drama Schimmenspel Eenvoudige situaties achter een schimmendoek uitbeelden