2 Knuffel Muziek
Doelen: Gevoelens uiten in het klasgesprek. Het liedje zingen
Stappen:
• Gesprek over knuffels.
• Gedicht bespreken: bang in het donker
• Dansen met knuffel
• Liedje aanleren
• Vragen stellen

Materiaal: mp3 mp3 pdf pdf pdf jpg

3 Reuzehonger
Muziek
Doelen: Actief deelnemen aan het gesprek. Handelingen in beeld brengen. Zingen in wisselzang
Het klankspel goed uitvoeren. Creatief omgaan met muziek
Stappen:
• Gesprek over het ontbijt
• Pantomime: uitbeelden van handeling ( tafel dekken, afruimen, boterham smeren met ondersteuning van prenten)
• Aanleren van het lied
• Wisselzang
• Klankspel
• Ontwerpen van eigen klankspel in groep

Materiaal: mp3 mp3 pdf pdf pdf
extra:
jpg jpg jpg jpg jpg png doc

5 Taart Muziek
Doelen: De kinderen kunnen het liedje zingen
Stappen
• Pakjes doorgeven
• Liedje taart aanleren
Materiaal:
mp3 mp3 pdf pdf pdf

6 Op bezoek in verre landen. Muziek
Doelen: Openstaan voor muziek uit andere landen en culturen.
Zonder vooroordelen naar kunst kijken en luisteren

Stappen:
• Gevoelens/ gedachten verwoorden na het beluisteren van een lied.
• Prenten over een land bij het juiste muziekstukje plaatsen.
Materiaal:
mp3mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 pdf pdf
extra:
jpg jpg jpg jpg jpg jpg jpg jpg

8 Dans! Olélé!
Muziek
Doelen: De kinderen kunnen een speellied met herhalingen uitvoeren.
Stappen:
• Gesprek over dansen
• Liedje aanleren
• Dansen en zingen op de muziek
• Klappen op het ritme
• Met muziekinstrumenten op het liedje spelen
• Leerlingen ontwerpen zelf een nieuw ritme met voorbeelden
Materiaal:
mp3 mp3 pdf

9 Is dat echt?
Muziek
Doelen: De klankmogelijkheden van voorwerpen onderzoeken en kunnen de gelijkenissen en verschillen verwoorden
Stappen:
• Leerkracht tikt met een potlood en een pen op het bord. Leerlingen raden met welk voorwerp de leerkracht dit doet.
• Leerlingen zoeken een notatiewijzen voor deze geluiden.
• Klas wordt in drie groepjes verdeeld.
Groep 1: Leerlingen luisteren naar een muziekstukje, ze moeten raden welk instrument er wordt bespeelt en hoe dit eruit ziet. Op het einde moeten ze zeggen wat ze ervan vonden.
Groep 2: Een leerling neemt plaats achter het bord en neemt een voorwerp om geluid mee te maken. De andere leerlingen moeten raden welk voorwerp de leerling gebruikt. Ze kiezen dan ook een notatiewijzen om dit voor te stellen op hun blad.
Groep 3: Leerlingen proberen zoveel mogelijk verschillende geluiden te maken met de voorwerpen die er liggen.
• Leerlingen schuiven door zodat iedereen elke opdracht heeft gedaan.
• Kinderen vertellen over hun ontdekkingen.

Materiaal: mp3 mp3 mp3 pdf pdf doc

11 Muzieknootjes rapen
Muziek
Doelen:
Klankeigenschappen en muzikale tegenstellingen ervaren en benoemen
Een eenvoudige melodie instrumentaal uitvoeren
Stappen:
• Kinderen maken kennis met de namen van muzieknoten
• Muzieknoten in de juiste volgorde zetten
• Met de muzieknoten een eenvoudig melodietje maken

Materiaal: doc pdf

12 Muziekinstrumenten
Muziek
Doelen:
De klankmogelijkheden van voorwerpen en instrumenten onderzoeken
Bij het musiceren met instrumenten de juiste speeltechnieken toepassen
Auditieve signalen waarnemen verkennen, herkennen en doorzoeken op opvallend goede en minder geslaagde dingen

Stappen:
• Zelfgemaakte instrumenten vergelijken met echte instrumenten
Materiaal:
doc pdf

14 Hoge en lage computergeluiden Muziek
Doelen:
De hoge en lage geluiden van een computerspelletje herkennen en imiteren.
Met hun stem een geluidentekening met hoge en lage geluiden uitvoeren.
Stappen:
• Geluiden van een computerspelletje beluisteren.
• Bespreking van de tekening met de computergeluiden.
• De tekening wordt omgezet in geluiden.
• Leerlingen maken zelf een geluidentekening.
• De geluiden laten horen.

Materiaal: pdf pdf

15 Met de trein, de boot of het vliegtuig Muziek
Doelen:
Eenvoudige ritmepatronen herkennen en vergelijken
Het tempo en de dynamiek van muziek herkennen en benoemen

Stappen:
• Ritmespelletjes van traag, vlugger en heel vlug:
Materiaal:
doc mp3 pdf

17 Keukenkolder Muziek
Doelen:
Het vormprincipe herhaling in een luistervoorbeeld herkennen
Selecteren van keukenvoorwerpen en een eigen creatie maken.

Stappen:
• Geluidenspel
• Luisterfragment
• Kort geluidenspel spelen (dirigentje)
• Luisterfragment 2 (herhaling) + bespreking
• Componisten aan het werk (zelf geluidenfragment maken in groep)
Materiaal:
mp3 mp3 mp3 pdf pdf pdf

18 Sinterklaascadeautjes
Muziek
Doelen: Met bewegingen reageren op twee verschillende soorten muziek.
Stappen:
• Instrumenten uitpakken en benoemen
• De instrumenten worden bespeeld en de leerlingen raden welk instrument het was
• Luisteren naar het lied
• Horen waar het anders is in het liedje
• Oefenen van het liedje
• Als Sinterklaas en zwarte piet bewegen
• Met de instrumenten spelen
Materiaal:
mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 pdf pdf

20 In kerststemming
Muziek
Doelen:
Experimenteren met lange klankkleuren
Kiezen voor een klankkleur
Klanken en melodieën improviseren bij een tekst(regel).
Aandacht hebben voor de klankeigenschappen: klankduur, klanksterkte, klankhoogte, klankkleur
Tot een klankspel, opname of concert komen.

Stappen:
• Een klankspel opbouwen vanuit een sfeertekst:
• Introductie van de tekst
• De tekstregels expressief voor –en nazeggen
• Bij een versregel spelen groepjes kinderen een klankstukje op de instrumenten
• Het klankspel tot één geheel maken
• Concert: de uitvoering van het klankspel
Materiaal:
doc pdf

21 Kronkelsymfonie Muziek
Doelen: Een klankstuk opbouwen door het verklanken van kronkels.
Stappen:
• Kronkels verklanken (met instrumenten (of vindmaterialen) en de stem)
• (Zoemknop maken met de kinderen)
• Klankstuk opbouwen
• Kronkelbewegingen maken met je lichaam

Materiaal: mp3 mp3 mp3 mp3 pdf

23 Een drukke straat oversteken
Muziek
Doelen:
Eenvoudige tekeningen over geluidsterkte (hard, zacht, harder worden, zachter worden) lezen en uitvoeren. Klanken nabootsen.
Het lied ‘auto’s racen’ zingen.
Stappen:
• Gedicht voordragen (lkr)
• Imiteren van voertuigen met de stem (samen, in groepen, tegelijk)
• Gedicht nogmaals voorlezen + imitatie voertuigen
• Lied ‘Auto’s racen’ beluisteren + aanleren
• Geluiden (& bewegingen) maken bij het lied
Materiaal: zie
liedjeslijst > auto’s racen pdf pdf

24 Wind, storm, blaadjes vallen
Muziek
Doelen: Het liedje ‘blaadjes vallen’ zingen en bij het lied herfstgeluiden maken.
Stappen:
• Kinderen vertellen over eigen ervaring aan de hand van een bordplaat
• Luisteren naar het liedje
• Proberen herfstgeluiden uit
• Maken de herfstgeluiden op het liedje
• Liedje aanleren
• Zingen het lied en maken de herfstgeluiden
Materiaal:
mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 pdf pdf pdf

26 Vuurwerk
Muziek
Doelen: Geluiden noteren en daarbij rekening houden met verschillen in hoog - laag, lang - kort en hard – zacht.
Stappen:
• Gesprek over vuurwerk
• Luisteren naar de ‘oudejaarsrap’
• De kinderen rappen delen van de tekst mee
• Bedenken van vuurwerkgeluiden
• Leerlingen worden in groepjes verdeeld
• Groepen kiezen een vuurwerkgeluid
• Elke groep wordt achter elkaar aangeduid en laten hun geluid horen zodat je muziek krijgt
• Ieder groepje krijgt een couplet van de ‘oudejaarsrap’ en rappen het om de beurt (in volgorde)
Materiaal:
mp3 mp3 pdf

27 Een eigen muziekje maken en spelen
Muziek
Doelen: Een eenvoudige grafische notatie met korte en lange klanken tekenen en uitvoeren.
Stappen:
• De leerlingen luisteren naar een muziekstukje en raden met wat de muziekkant muziek maakt.
• Lange en korte klanken maken met de woodblock.
• Leerling maakt een lange en een korte klank op de triangel.
• Lange en korte klanken noteren.
• Leerlingen maken korte en lange klanken.
• Een eigen muziekstukje maken.
• Een eigen muziekstukje spelen.
• Leerkracht noteert een muziekstukje op het bord a.d.h.v. symbolen.
• Samen een muziekstukje spelen.
Materiaal:
mp3 mp3 pdf pdf

29 Op zoek in de tijd
Muziek
Doelen: Openstaan voor hedendaagse muziek, muziek uit andere tijden, andere landen en culturen.
Stappen:
• Klasgesprek rond voorwerpen die je kan vinden op zolder bij oma en opa.
• Leerkracht toont wat zij gevonden heeft op de zolder van haar oma, een enveloppe vol met foto’s.
• Foto’s worden besproken en op het bord gehangen.
• Leerkracht leest een tekstje voor, de leerlingen moeten het tekstje bij de juiste foto hangen.
• Leerkracht laat een muziekstukje horen dat bij de foto past, leerlingen krijgen bij elk muziekstukje een opdrachtje.
• Terugblikken !!!

Materiaal: mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 pdf pdf

30 Lippe, lappe, lopen
Muziek
Doelen: Een muzikale zin herkennen en een elementaire vorm van grafische partituur hanteren.
Stappen:
• Luisteren naar het liedje en zoeken naar wat steeds terugkomt
• Vertellen wat ze mooi vonden of waar ze aan moesten denken
• Prenten in goede volgorde zetten
• Leren liedje zingen
• Oefenen en afwisselend zingen aan de hand van foto’s
Materiaal:
film mp3 mp3 mp3 pdf jpg jpg jpg

32 Droomboom
Muziek
Doelen: Stijgende en dalende melodieën herkennen door er met bewegingen op te reageren en ze te noteren.
Stappen:
• Bewegen als een boom
• Praten over bomen
• Liedje aanleren
• Kinderen tonen met hun handen of muziek omhoog of omlaag gaat
• Tekenen van takken: als de muziek omhoog gaat tak hoog tekenen en als de muziek omlaag gaat de tak naar beneden tekenen
• De kinderen bewegen als bomen op muziek
• De kinderen bedenken nieuwe coupletten
Materiaal:
mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 pdf

33 Ra ra ra
Muziek
Doelen: In wisselzang zingen met de leerkracht
Stappen:
• Voorwerp doorgeven
• Zintuigen bespreken
• Lied beluisteren
• Liedje aanleren + bespreken
• Wisselzang
Materiaal:
mp3 mp3 pdf pdf

35 Meespelen met het drumspel Muziek
Doelen: Op schoolinstrumenten een eenvoudig ritme uitvoeren.
Stappen:
• Luisteren naar het liedje
• Ervaringen uitwisselen
• Naar drumsolo luisteren
• Spelen met muziekinstrumenten
• Met muziekinstrumenten spelen op het ritme van de muziek
Materiaal:
mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 pdf pdf pdf

36 Verf, kleur en muziek (hoekenwerk)
Muziek
Doelen:
De beelden of symbolen van auditieve prikkels herkennen en noteren
Auditieve ervaringen beschrijven en met een gepaste woordenschat benoemen.
Stappen:
• Muziek in je opnemen en omzetten in kleuren, kladders, kronkels, krabbels en krullen,…
Materiaal:
mp3 mp3 pdf

38 Een koud kunstje
Muziek
Doelen: Zonder vooroordelen naar kunst kijken en luisteren.
Stappen:
• Kunstwerken van dichtbij bekijken en samen met de leerlingen er wat dieper op ingaan. Wat zie je allemaal?
• Muziekstukje bij het juiste schilderij plaatsen.
• Kiezen welke kleur er het beste bij een muziekstukje past.

Materiaal:
film Chattanooga Choo Choo Glenn Miller Orchestra
film Mendelssohn_ Fingal's Cave Overture The Hebrides
Materiaal:
mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 pdf
extra:
jpg jpg jpg jpg jpg

39 In het groot orkest
Muziek
Doelen:
Bij het musiceren verschillende verwerkingsmogelijkheden of musiceervormen toepassen.
Het tempo en de dynamiek van klassieke muziek herkennen en ervaren
Stappen:
• Klassieke muziek beluisteren en de muzikanten nabootsten
Materiaal:
mp3 pdf

41 Jonge eendjes Muziek
Doelen:
Een spreektekst ritmisch uitspreken
Het lied ‘7 kleine eendjes’ zingen

Stappen:
• Gesprek over de lente
• Klapspel (ritme)
• Lied beluisteren
• Tekst ritmische inoefenen
• Lied zingen
• Luister – en doespel

Materiaal: mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 pdf

42 Brand
Muziek
Doelen: Een eenvoudige ritmebegeleiding bij een lied uitvoeren
Stappen:
• Gesprek rond brand
• Luisteren naar melodie op xylofoon
• Refrein aanleren
• Aanleren van coupletten
• Op de trom en triangel spelen
• Klankstukje maken
Materiaal:
mp3 mp3 mp3 mp3 pdf

44 Een eng muzikaal verhaal
Muziek
Doelen: Een buitenmuzikaal gegeven, een verhaal, met geluidsnabootsingen en instrumenten illustreren.
Stappen:
 • 1) Met zelfgemaakte instrumenten of keukengerei
  • Leerlingen tonen om de beurt hun instrument en maken er geluid mee.
  • Leerlingen worden in groepjes verdeelt op basis van het geluid van hun instrument, de geluiden die het best bij elkaar passen zet je samen.
  • De leerlingen spelen met de instrumenten en laten het aan de andere groepen horen.
  • Hoorspel opvoeren
 • 2) Met Orff- instrumenten
  • Leerkracht laat de leerlingen kennis maken met de instrumenten.
  • Leerlingen tonen om de beurt hun instrument en maken er geluid mee.
  • Samen muziek maken.
  • Het hoorspel opvoeren.
Materiaal: pdf