1 Een nieuwe dag Drama
Doelen: De leerlingen ontwikkelen durf. Ze ontdekken het spiegelbeeld. Opbouwende kritiek geven.
Stappen:
• De leerkracht vertelt een verhaal, de leerlingen spelen dit ochtendritueel.
• Daarna spelen ze elkaars spiegel.
• Tenslotte kunnen ze zich vrij bewegen op de muziek
• eventuele
muziek: “Morgenstimmung” van Edward Grieg.
Materiaal:
mp3 pdf

4 Als mijn vinger wakker wordt Drama
Doelen: De leerlingen leven zich in een bepaald personage zonder de ‘acteerdrempel’ over te moeten.
Stappen:
• De leerlingen tekenen een gezichtje op hun vinger en maken er een personage van.
• Ze leven zich in, in dat typetje en concentreren zich op de bewegingen van hun vinger.
• Je kan met een webcam kortfilmpjes maken gespeeld door de vingers van de klas
Materiaal:
mp3 pdf

7 Expeditieroute drama
Doelen: De leerlingen doen ervaring op met vertelpantomime en met jabbertalk. De leerlingen maken kennis met verschillende vormen van drama en ontwikkelen durf.
Stappen:
• Praten over oerwoud en woestijn (inleiding)
• De leerlingen voeren uit wat de juf vertelt (speelt zich af in de jungle of de woestijn)
• De leerlingen praten in ‘jabbertalk’ (nonsenstaal)
Materiaal:
pdf

10 Het mooiste popje van het land
Drama
Doelen: De kinderen kunnen zich inleven in een personage en dat al spelend vormgeven. Ze kunnen non-verbale spelvormen toepassen en met een eigen expressiestijl inspelen op ervaringen, gevoelens, ideeën, fantasieën… van anderen (improviseren)
Stappen:
• De leerlingen maken van hun hand een poppetje. Ze krijgen een doek rond hun pols en een gezichtje op hun hand.
• Ze leven zich in een personage en spelen op elkaar in (improviseren).
• Vervolgens spelen 2 handen (van verschillende leerlingen) elkaars spiegelbeeld. Observatie is hierbij belangrijker dan spelen! Lukt dit simultaan?
• Laat hen klanken nabootsen en dit ook op hetzelfde moment proberen.
Materiaal:
pdf

13 Ik voel me vandaag zo
Drama
Doelen:
De leerlingen ontdekken “mime” en oefenen in het uitdrukken van gevoelens.
Stappen:
• Tijdens verschillende korte spelletjes drukken de kinderen gevoelens uit. Ze proberen zo uit welke gezichtsuitdrukkingen passen bij de genoemde emoties.
Materiaal:
pdf

16 Poppenverhalen Drama
Doelen: Een verhaal bedenken en dit met de poppen uitspelen.
Stappen:
• De leerlingen stellen hun knuffels en poppen voor, daarna spelen zij een poppenkastspel.
• Extra? Vooraf kunnen soorten poppen uitgebeeld worden (muzische namiddag)
Materiaal:
doc

19 Kijk wat ik gevonden heb
Drama
Doelen: Een nieuwe naam verzinnen voor een voorwerp. Een rijmpje verzinnen met de nieuwe woorden. Beginnend improviseren.
Stappen:
• De leerlingen krijgen tal van vreemde/onbekende/grappige voorwerpen te zien en geven deze een naam.
• In duo’s verzinnen ze een kort rijmpje met de verzonnen naam voor hun voorwerp. Ze krijgen elk een voorwerp, dus 2 rijmpjes.
• Die 2 rijmpjes moeten ze dan combineren. Je komt tot grappige resultaten en kan er een toonmoment van maken. + evaluatie
Materiaal:
pdf

22 Een levende prent Drama
Doelen: Een tableau vivant leren kennen. Ontdekken hoe moeilijk het is om stil te staan of een foto uit te beelden.
Stappen:
• De leerlingen leren het tablau vivant kennen.
• Eerst doen ze hun eigen klasfoto na,
• Later beelden ze een fragment uit van het verhaal “
Slaap lekker, Rosalie” van B. Minne.
• Als slot kunnen ze ook grappige foto’s/personages tot leven brengen.
Materiaal:
pdf pdf jpg jpg jpg jpg jpg

25 Muze drama
Doelen:
De leerlingen staan stil wanneer de muziek stopt. De leerlingen beelden handelingen uit die past bij een seizoen. Inspelen op elkaar.
Stappen:
• De leerlingen bedenken handelingen die passen bij de seizoenen herfst/winter en beelden die uit.
• Ze worden standbeelden als de muziek stopt en maken zo een winterse “foto”.
• De leerlingen vullen elkaars standbeeld aan.
Muziek: Vivaldi
4 seizoenen
Materiaal: mp3 mp3 pdf


28 IJsbeelden Drama
Doelen: Zich bewust worden van de (eigen) lichaamshouding en deze ook bespreken bij een foto of stilstaande leerling.
Stappen:
• De leerlingen bewegen in de ruimte en ‘bevriezen’ bij het handgeklap van de leerkracht
• Vervolgens bespreken ze foto’s van mensen in beweging (houding, richting,…)
• Ze oefenen het bevriezen bij bepaalde handelingen (houdingsbewustzijn)
• Tenslotte krijgen kleine groepjes een foto om uit te voeren in tableau vivant
Materiaal:
pdf

31 Dierencarnaval Drama
Doelen:
Dieren uitbeelden en deze herkennen als ze uitgebeeld worden.
Bewegen op de muziek
Stappen:
• Enkele leerlingen krijgen een dier toegewezen, de dieren worden uitgebeeld door iedereen. Vraag dan welke dieren het waren en hoe ze dat weten.

• “Le carnaval des animaux” van Camille Saint-Saëns
beluisteren, dieren herkennen.
• De dieren uitbeelden op de muziek
Materiaal: muziekjes zie
5e lj muziekles 11 pdf

34 Durven Drama
Doelen: Zich inleven in een situatie waarbij ze stoer deden of verlegen waren. De leerlingen kunnen een gedicht dramatiseren en dit objectief beoordelen.
Stappen:
• Verkiezingen van de ‘stoere’ en ‘verlegen’ leerling (als wedstrijd met presentator) (de verkozen leerling heeft een heel typische houding, die bespreek je telkens)
• Gedicht ‘durven’ aanleren
• Gedicht dramatiseren met de ervaringen van de eerste oefeningen
• Bespreking stemgebruik en lichaamshouding (publiek was observator)
Materiaal:
doc

37 Oinkepoinketoinke
Drama
Doelen: De leerlingen leren woorden en gevoelens te associëren en experimenteren met djabbertalk.
Stappen:
• Vertel het verhaal
“Oink” van De Kockere en bespreek hoe we het kunnen verstaan
• De leerlingen zijn expressief met klanken en uiten zo een bepaald gevoel
• De leerlingen spelen situaties in djabbertalk en raden de betekenis van elkaar
Materiaal:
pdf pdf

40 Voorwerpenspel
Drama
Doelen:
De leerlingen geven voorwerpen een functie
De leerlingen kunnen met elkaar spreken over de inhoud van een spel
Stappen:
• De leerlingen fantaseren over de functie van 3 voorwerpen (hoed, stok, boek)
• Ze verzinnen in groepjes een verhaaltje rond deze voorwerpen
• De verschillende verhaaltjes worden gespeeld en besproken
Materiaal:
doc

43 Groeiende schaduwen
Drama
Doelen: Experimenteren met schaduwen en ontdekken dat de grootte van de figuren afhangt van de afstand tot de lichtbron.
Stappen:
• De kinderen ervaren de mogelijkheden met een schimmenspelopstelling en proberen figuren te herkennen door slechts de contouren te kunnen waarnemen.
• Vervolgens maken ze zelf een fantasiefiguur. En laten dit figuurtje groeien door de afstand te veranderen.
Materiaal:
pdf

45 Schimmenspel
Drama
Doelen: Eenvoudige situaties achter een schimmendoek uitbeelden
Stappen:
• Eerst maken de leerlingen kennis met de werking van een schimmendoek.
• Daarna spelen ze met enkele attributen een kort spel achter het schimmendoek aan de hand van een vertelpantomime die de leerkracht vertelt.
Materiaal:
doc