Muzieklessen
1 Een vlieg op vakantie Kinderen kunnen verschillen in toonhoogte en in klanksterkte toepassen in een compositie opdracht en deze benoemen in enkele luistervoorbeelden.
2 Relaxatie op muziek De kinderen kunnen een relaxerende sfeer maken door zich te ontspannen en ontspannende geluiden te maken.
3 Hey Ba Ba Re Bop De kinderen kunnen de echo in muziek herkennen en benoemen.
4 Hej par Kinderen kunnen het vormprincipe herhaling zingend, spelend en bewegend toepassen.
5 Ik voel me vrolijk, verdrietig of bang De kinderen ervaren dat muziek blij een vrolijk, verdrietig en bang gevoel kan passen en dat muziek deze gevoelens kan versterken
6 Kattengejank De kinderen kunnen betekenis aspecten in muziek herkennen en toepassen tijdens het spelen van grafisch genoteerde muziek.
7 Luisteren naar de muziek van Amelie Poulain De kinderen associëren kleuren, locaties, tekeningen bij muziekfragmenten.
8 Muziek uit oude rommel Kinderen kunnen ritmische fragmenten in de maat spelen en hierop variëren.
9 Hij is op haar Kinderen leren een ritme van een liedje en oefenen de compositie op een juiste manier.
10 Keukenkolder De kinderen maken met verschillende keukenmaterialen een compositie.
11 De muziekschilder De kinderen kunnen grafisch genoteerde muziekfragmenten herkennen in een luistervoorbeeld.
12 Werken met ritmestokjes en werken met klein materiaal. De kinderen kunnen met instrumenten een eigen muziekje componeren.
13 Een Russisch tempo. De kinderen kunnen een regelmatige tempoversnelling luisterend en spelend volgen.
14 Drummen op het water De kinderen kunnen met water allerhande geluiden maken en hiermee een muziekstuk maken.
15 De vuurvogel De kinderen kunnen enkele betekenisaspecten in hun eigen muziek verwerken en in beluisterde muziek herkennen.
16 Instrumentendans De kinderen kunnen op een eenvoudig ritme, op een eenvoudig melodie een dans uitvoeren. Ze kunnen klank en muziek in beweging omzetten.
17 Spelen met bekers Kinderen kunnen op de maat bewegingen bij een lied uitvoeren. En het lied met een maatspel begeleiden.
18 Stemimprovisatie in de kring De kinderen maken met klanken een compositie.
19 Boeven De kinderen kunnen diverse klanken en geluiden toepassen in een liedbegeleiding en in een eenvoudige grafische partituur
20 Inbrekers De kinderen kunnen zelfstandig verschillende woordritmes achter elkaar uitvoeren en daarbij het tempo vasthouden.
21 Cd-hoes De kinderen kunnen van foto’s uit tijdschriften een cd-hoes maken die volgens hen past bij een opgegeven muziekstukje.
22 Thema boeken en strips: geluiden maken De kinderen voorzien prenten / strip van passende geluiden.
23 Slaginstrumenten De kinderen kunnen verschillende ritme-instrumenten indelen in groepen en ze kunnen de instrumenten aan hun klank herkennen.
24 Nabootsen van elektronische spelgeluiden De kinderen bootsen klanken van elektronische spelletjes na en componeren een muziekstuk met deze geluiden, nagebootst door hun stem.
Jaarplan muziek

Hoekenwerk
1 Ik hoor, ik denk aan, ik vind De leerlingen kunnen aan de hand van drie vragen enkele diverse muziekstukken beschrijven. Ze vergelijken hun belevingen van de aangeboden fragmenten met die van de medeleerlingen.
2 Verander dat lied! De leerlingen kunnen een gekend lied in alle aspecten zodanig veranderen, dat ze een nieuw lied maken.
3 Slaap jij nog? De leerlingen kunnen een bekende kindermelodie van eigen tekst voorzien.
4 Maak je eigen muziekstuk. Leerlingen kunnen allerlei symbolen i.v.m. klankeigenschappen en instrumenten met elkaar combineren en op die manier een muziekstuk ontwerpen.
5 Teken wat je wil. De leerlingen kunnen klankeigenschappen en betekenissen van een muziekstuk via de gekozen onderwerpen en het gepast aanwenden van de diverse beeldaspecten, omzetten in een tekening.
6 Liedprentenmedley De leerlingen kunnen aan de hand van liedprenten, gezongen en instrumentale versie van liederen aan elkaar koppelen.
7 Passende clownmuziek Leerlingen kunnen rond een muziekpartituur zelf een stukje muziek maken.
8 Geluidengeheim Leerlingen kunnen aan de hand van beschrijvingen op kaartjes geluiden van elkaar onderscheiden en in de juiste volgorde leggen. Hierdoor kunnen ze een geheime tekst decoderen.
9 Stemmige strips De leerlingen kunnen allerlei gekke geluiden tekenen. De leerlingen kunnen een strip van gesproken tekst voorzien en zo de getekende situatie verduidelijken. De leerlingen kunnen de geluiden en de gesproken tekst samen als een hoorspel naar voren brengen.
10 Relax De leerlingen kunnen zich ontspannen bij het beluisteren van relaxatiemuziek. Ze kunnen hierbij allerlei beelden oproepen aan de hand van de muziek en de opgeroepen beelden maken ze een tekening.
jaarplan hoekenfiches


Tussendoortjes
1 Stoppen en imiteren.
In de maat van een muziekstuk stappen en tijdig stoppen als de muziek stopt.
2 Geluiden imiteren. Leerlingen maken allerlei geluiden en gebruiken zichzelf als muziekinstrument. Ze maken een eigen slinger van geluiden.
3 Klapspel. Leerlingen klappen en proberen op hetzelfde moment te stoppen door elkaars ritme te volgen.
4 Rap maken over iets lekker dat ze graag eten. Leerlingen kunnen zelf op een rapliedje een tekst uitvinden.
5 Raden van liedjes. Leerlingen raden liedjes door het neuriën van een andere leerling.
6 Geluiden van dieren. De leerlingen maken dierengeluiden zo snel mogelijk als dat de leerkracht ze aanduidt.
7 Klasklok met de hele klas. Kinderen kunnen de eigen drang om deel te nemen afstemmen op het belang van de groep. Ze leren inzien dat op sommige ogenblikken ‘niets doen’ ook een belangrijke bijdrage in het geheel kan zijn.
8 Pluisjesmuziek in groepjes De kinderen kunnen geluiden uit hun omgeving voorstellen met instrumenten of met de eigen stem.
9 Wisselzang met hele klas. Kinderen kunnen een goed gekend lied in beurt zang zingen.
10 Samenspel.Kinderen kunnen veel voorkomende geluiden vanuit het dagelijkse leven nabootsen.
11 Raadselspel met de hele klas.Taalvormende activiteit rond handelingen en geluiden. Taalcreativiteit bevorderen door de diverse geluiden te voorzien van zelf gevonden benamingen. Het auditief geheugen trainen.
jaarplan tussendoortjes

Drama
1 Schimmenspel Leerlingen associëren muziek met gevoelens en vertalen dit in een verhaal van schaduwen.
2 Hoekenfiche drummen met je lichaam De leerlingen kunnen samen een lichaamsdrum maken naar aanleiding van een filmpje. Ze kunnen een bewegingsreeks maken en onthouden. Ze kunnen stijlkenmerken van boddydrum gebruiken om een bewegingsreeks te maken.
3 Poppenspel met fruit De kinderen kunnen met een partner een dialoog voorbereiden. Ze kunnen en durven bij de voorbereiding van een dialoog hun fantasie gebruiken.
Met stokpoppen een dialoog brengen in een poppenkast.
4 Rollenspel Leerlingen kunnen zich inleven in een bepaalde situatie. Ze kunnen improviseren en een situatie spelen met meerdere mensen en zich aanpassen aan de situatie.
5 Jij en ik, nieuwe vrienden Leerlingen ervaren de mogelijkheden van de lichaamstaal en van de dans om met zichzelf en anderen te communiceren.
6 Gemoedstoestanden Kinderen kunnen een korte dialoog brengen waarin ze hun gevoelens uiten via mimiek en stem en zich daarbij inleven in de gemoedstoestand waarin de dialoog zich bevindt.
7 Tableau vivant Leerlingen ontdekken de verschillende mogelijkheden van het lichaam om vorm te geven aan het dramatisch spel. Ze gebruiken taal om de actie te ondersteunen.
8 Wat gebeurt er? Leerlingen kunnen bij het bedenken en spelen van verhalen en scènes gebruik maken van verhaalelementen wie en waar.
9 Groet en ontmoet Leerlingen fantaseren over verschillende groetvormen en voeren deze dan ook uit. Leerlingen kunnen vanuit een groetvorm naar een dans gaan.
10 Jabbertalk De lln. durven hun zelfverzonnen toverspreuk voor te brengen met de nodige bewegingen. De lln. durven een voorbereid dialoogje in jabbertalk voor te dragen in een toonmoment.
jaarplan drama

Leerplannen
jpg jpg jpg jpg jpg jpg jpg jpg