1 Een vlieg op vakantie
Doel: Kinderen kunnen verschillen in toonhoogte en in klanksterkte toepassen in een compositie opdracht en deze benoemen in enkele luistervoorbeelden.
Stappen:
Kinderen leren het lied ’een dikke vlieg’. Waarin een vlieg op vakantie gaat.
Ze maken een klankspel over de spannende tocht van de bromvlieg terug naar huis.
Ze horen hoe componisten de vlieg in muziek hebben uitgebeeld.
Materiaal: doc doc mp3 mp3 grote vellen tekenpapier.

2 Relaxatie op muziek
Doel: De kinderen kunnen een relaxerende sfeer maken door zich te ontspannen en ontspannende geluiden te maken.
Stappen:
Zich ontspannen met behulp van muziek en van hun eigen lichaam.
Zelf initiatief nemen tijdens de relaxatieoefening
Ervaringen en belevingen over een oefening verwoorden aan de groep
Met enkele andere lln samenwerken om een functioneel muzikaal geheel te vormen.
Gevoelens uitdrukken tegenover anderen.
Materiaal: doc

3 Hey Ba Ba Re Bop
Doel: De kinderen kunnen de echo in muziek herkennen en benoemen.
Stappen:
Kinderen zingen een lied waarin een echo voorkomt.
Ze maken zelf echomuziek met enkele instrumenten.
Ze bewegen en luisteren in echovorm en noteren de echowerking in enkele muziekfragmenten.
Materiaal: doc mp3 mp3 mp3 mp3 mp3

4 Hej par
Doel: Kinderen kunnen het vormprincipe herhaling zingend, spelend en bewegend toepassen.
Stappen:
Leerlingen herhalen over de les van hey ba ba re bop.
Klappen en spelen van allerlei motieven.
Op muziek bewegen en elkaar imiteren.
Elkaar antwoorden als echo
Materiaal: doc mp3 mp3 mp3 mp3 Trom

5 Ik voel me vrolijk, verdrietig of bang
Doel: De kinderen ervaren dat muziek blij een vrolijk, verdrietig en bang gevoel kan passen en dat muziek deze gevoelens kan versterken
Gesprek over bang, vrolijk, verdrietig zijn
Gevoelens uitbeelden
Bij deze emoties passende muziek zoeken
Bij deze gekozen muziekjes een tekening maken
Klasgesprek over les
Stappen:
Materiaal: mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 jpg jpg jpg jpg

6 Kattengejank
Doel: De kinderen kunnen betekenis aspecten in muziek herkennen en toepassen tijdens het spelen van grafisch genoteerde muziek.
Stappen:
Ze luisteren naar de gevoelens dat katten uitdrukken.
Ze doen de katten zelf na met een gekozen gevoel.
Spelen een kattengejank dialoog.
Luisteren naar kattenduet en halen de gevoelens eruit.
Materiaal: doc mp3 mp3 xylofoon klokkenspel.

7 Luisteren naar de muziek van Amelie Poulain
Doel: De kinderen associëren kleuren, locaties, tekeningen bij muziekfragmenten.
Stappen:
Spontaan vertellen wat ze denken en voelen bij een muziekfragment
Bepaalde kleuren bij een muziekstuk associëren en met deze kleuren een compositievan lijnen en vormen maken, die de klankeigenschappen en de betekenissen weergeeft
Een plaats bij een muziekstuk fantaseren en vertellen hoe die plaat eruitziet
Aan de hand van een tekenopdracht 2 stukjes pianomuziek met elkaar vergelijken.
Het doorgemaakt proces verwoorden, de gemaakte associaties vergelijken met de beelden uit de film.
Materiaal: mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3

8 Muziek uit oude rommel
Doel: Kinderen kunnen ritmische fragmenten in de maat spelen en hierop variëren.
Stappen:
Muziek maken met allerlei afvalmateriaal.
De klankmogelijkheden verkennen met materiaal.
Met afvalmateriaal liedje begeleiden.
Zelf compositie maken met afvalmateriaal.
Materiaal: doc mp3 mp3 mp3 mp3 Allerlei afvalmateriaal met verschillende klanken, kloppers of stokjes.

9 Hij is op haar
Doel: Kinderen leren een ritme van een liedje en oefenen de compositie op een juiste manier.
Stappen:
We voeren een gesprek over liefde.
We maken een liefdeskaartje.
We leren samen het liedje aan de hand van gerichte vragen.
We bewegen bij het liedje.
Ze leren de maten uit het liedje en leren wanneer het terug komt.
Materiaal: jpg jpg

10 Keukenkolder
Doel: De kinderen maken met verschillende keukenmaterialen een compositie.
Stappen:
keukengeluiden raden
luisteren naar keukenmuziek met klankkaarten
geluiden met keukenmaterialen maken
met keukengeluiden herhalingen maken
muziek maken met keukengeluiden
presenteren van eigen muziekstuk
Materiaal: doc mp3 mp3 mp3

11 De muziekschilder
Doel: De kinderen kunnen grafisch genoteerde muziekfragmenten herkennen in een luistervoorbeeld.
Stappen:
Ze zoeken afbeeldingen van een schilderij bij het juiste muziekfragment. Vervolgens verklanken ze de afbeeldingen en tot slot beluisteren ze de wals met behulp van de afbeeldingen.
Materiaal: doc mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 xylofoon

12 Werken met ritmestokjes en werken met klein materiaal.
Doel: De kinderen kunnen met instrumenten een eigen muziekje componeren.
Kinderen kunnen op een juist ritme muziekinstrumenten bespelen.
Stappen:
allerlei instrumenten uittesten op hun klankeigenschappen
voor de verkregen klanken een gepast symbool bedenken
aan de hand van deze symbolen collectief een muzikale zin in elkaar steken die een zekere vorm en betekenis heeft
Hierbij een stilte of rust als structurend of sturend element gebruiken.
Meerdere muzikale zinnen op verschillende muziekinstrumenten tot een compositie.
De eigen compositie beluisteren en bespreken.
Materiaal: doc ritmestokjes allerlei instrumenten

13 Een Russisch tempo.
Doel: De kinderen kunnen een regelmatige tempoversnelling luisterend en spelend volgen.
Stappen:
Ze maken een klapspel aan de hand van russische tempoverschillen.
Materiaal: doc mp3 mp3 Instrumenten


14 Drummen op het water
Doel: De kinderen kunnen met water allerhande geluiden maken en hiermee een muziekstuk maken.
Stappen:
De lln luisteren naar ritmische watergeluiden
Ze beluisteren fragmenten en zeggen hierbij hoe ze zich voelen, waar ze zijn, wat ze denken, ...
Gesprek hoe je klanken met water kan bekomen
Dan samen met de klas enkele geluiden met water maken
In groep zelf stukje stukje water drummen.
Materiaal: doc mp3
Water
Grote kommen
Stukken tuinslang
Glazen
Strootjes
Stenen kommen
Glazen kommen
Houten lepels
Stenen eierdopjes

15 De vuurvogel.
Doel: De kinderen kunnen enkele betekenisaspecten in hun eigen muziek verwerken en in beluisterde muziek herkennen.
Stappen:
Ze luisteren naar een spannend sprookje en volgen het verhaal aan de hand van illustraties en typeringen. Bij enkele stukken van het sprookje maken ze muziek. Ze luisteren naar de muziek van Strawinsky bij het verhaal. Ze verbinden muziekfragmenten met het verhaal.
Materiaal: doc mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 instrumenten

16 Instrumentendans
Doel: De kinderen kunnen op een eenvoudig ritme, op een eenvoudig melodie een dans uitvoeren
Ze kunnen klank en muziek in beweging omzetten.
Stappen:
De lln beluisteren een liedje en gaan hierop een muziekinstrument kiezen
De lln voeren een eenvoudig instrumentaal lied uitvoeren en gaan luisteren naar elkaars spel.
De lln blijven muziek spelen maar doen hierbij nog een beweging op de muziek.
Materiaal: doc mp3 instrumenten

17 Spelen met bekers.
Doel: Kinderen kunnen op de maat bewegingen bij een lied uitvoeren. En het lied met een maatspel begeleiden.
Stappen:
Bewegen op muziek.
Experimenteren met klankmogelijkheden.
Lied begeleiden met klank van bekers.
Materiaal: doc mp3 Woordritmekaarten, plastiek bekers, xylofoon.

18 Stemimprovisatie in de kring
Doel: De kinderen maken met klanken een compositie.
Stappen:
verschillende geluiden maken met de stem, dit ook inoefenen in spelvorm
klanken vinden voor een bepaalde klankeigenschap (lief, hard, wild, ...)
muziekstuk met klanken componeren in groep, naar bepaalde klankeigenschap
Materiaal: doc

19 Boeven
Doel: De kinderen kunnen diverse klanken en geluiden toepassen in een liedbegeleiding en in een eenvoudige grafische partituur
Stappen:
De lln luisteren naar een opname met rare geluiden
Ze maken zelf rare geluiden met instrumenten en materialen
Ze begeleiden hiermee het ‘boevenlied’
Ze leren boevenlied
Ze maken een klankspel over boeven
Materiaal: doc mp3

20 Inbrekers
Doel: De kinderen kunnen zelfstandig verschillende woordritmes achter elkaar uitvoeren en daarbij het tempo vasthouden.
Stappen:
De lln voeren een inbrekersspel uit
Ze klappen verschillende woordritmes van elkaar die samen een combinatie van een kluis vormen
Uitbeeldspel waarbij kinderen zelf muziek maken
Materiaal: doc mp3 mp3

21 Cd-hoes
Doel: De kinderen kunnen van foto’s uit tijdschriften een cd-hoes maken die volgens hen past bij een opgegeven muziekstukje.
Stappen:
Ze horen een liedje en zeggen wat ze daarbij denken
Ze proberen de juiste hoesjes te associëren met de muziekjes
Ze maken zelf een cd-hoes waar ze duidelijk in maken welke klankeigenschap ze horen in de liedjes.
De kinderen kunnen een oordel over hun muziekstukje verwoorden.
De kinderen kunnen fragmenten associëren met de vormgeving van de cd-hoes en de klankeigenschappen.
Materiaal: zie 4A muzieklessen > les 3
Muziekfragmenten : eigen keuze volgens leeftijd.

22 Thema boeken en strips: geluiden maken.
Doel: De kinderen voorzien prenten / strip van passende geluiden.
Stappen :
Onderscheid tussen zang, instrumentale muziek en geluid verwoorden
Geluiden, gesuggereerd door prenten, produceren en deze geluiden herkennen.
Een stripfragment van geluiden voorzien.
Prenten
Strips
Materiaal: zie 4A muzieklessen > les 25

23 Slaginstrumenten
Doel: De kinderen kunnen verschillende ritme-instrumenten indelen in groepen en ze kunnen de instrumenten aan hun klank herkennen.
Stappen:
De kinderen doen een spelvorm met ritme instrumenten en proberen zo de schoolinstrumten in groepen in te delen.
Met die groepen voeren ze een klankspel uit
Ze maken kennis met nog meer ritmeinstrumenten en luisteren ze naar hoe die klinken
Luisterquiz maken
Materiaal: doc mp3 mp3 instrumenten

24 Nabootsen van elektronische spelgeluiden
Doel: De kinderen bootsen klanken van elektronische spelletjes na en componeren een muziekstuk met deze geluiden, nagebootst door hun stem.
Stappen:
Geluiden van elektronische spelletjes met de stem nabootsen
Snel reageren op een teken van de dirigent
Een elektronisch geluid, nagebootst door de stem herkennen.
Aan de hand van de elektronische geluiden en de nabootsingen, alsook de ritmes die in de spelletjes voor handen zijn, een klankstuk ontwerpen en uitvoeren.
Deze klankstukken beoordelen.
Materiaal: doc meegebrachte gameboys en andere draagbare spelletjes.