1 Ik hoor, ik denk aan, ik vind
De leerlingen kunnen aan de hand van drie vragen enkele diverse muziekstukken beschrijven. Ze vergelijken hun belevingen van de aangeboden fragmenten met die van de medeleerlingen.
Stappen:
• Over elk muziekstuk schrijven de leerlingen neer wat ze horen, waar ze aan denken en wat ze voelen.
Materiaal: Koptelefoon doc mp3 mp3 mp3 mp3 mp3

2 Verander dat lied!
De leerlingen kunnen een gekend lied in alle aspecten zodanig veranderen, dat ze een nieuw lied maken.
Stappen:
• Vandaag gaan kinderen zelf liedjes maken.
• Ze mogen in deze oefening kinderliedjes zoveel mogelijk veranderen.
• Ze maken een nieuw lied hiervan.
Materiaal: doc doc doc mp3 mp3 mp3 mp3 mp3

3 Slaap jij nog?
De leerlingen kunnen een bekende kindermelodie van eigen tekst voorzien.
Stappen:
In deze oefening horen jullie het liedje broeder Jacob in vijf talen.
Ze zingen samen het liedje eens na.
Ze horen het liedje op de banjo. Op dat stukje moeten ze een nieuwe broeder Jacob maken.
Materiaal: doc mp3 mp3

4 Maak je eigen muziekstuk.
Leerlingen kunnen allerlei symbolen i.v.m. klankeigenschappen en instrumenten met elkaar combineren en op die manier een muziekstuk ontwerpen.
Stappen:
• Leerlingen maken met kaartjes een eigen partituur en spelen deze dan ook.
• Dit doen ze allemaal met instrumenten, klanken en tekeningen hun partituur maken door uit te zoeken hoe deze samen klinken.
Materiaal: Allerlei instrumenten doc doc doc doc doc doc

5 Teken wat je wil.
De leerlingen kunnen klankeigenschappen en betekenissen van een muziekstuk via de gekozen onderwerpen en het gepast aanwenden van de diverse beeldaspecten, omzetten in een tekening.
Stappen:
• De leerlingen maken een tekening op muziek waar ze dan aan denken.
• Ze maken een ontwerp en voegen hier kleuren aan toe.
Materiaal: A-4 tekenblad doc: mp3 mp3

6 Liedprentenmedley.
De leerlingen kunnen aan de hand van liedprenten, gezongen en instrumentale versie van liederen aan elkaar koppelen.
Stappen:
• Leerlingen beluisteren bekende kinderliedjes en leggen de prenten in de juiste volgorde.
Materiaal: doc doc doc doc mp3 mp3

7 Passende clownmuziek
Leerlingen kunnen rond een muziekpartituur zelf een stukje muziek maken.
Stappen:
• Leerlingen krijgen een muziekkoffer met instrumenten. De partituren die erin zitten probeer je uit.
• Deze partituren zijn met kruisjes, stokjes, rondjes, ….
Materiaal: Partituren, Instrumenten in een koffer doc doc

8 Geluidengeheim.
Leerlingen kunnen aan de hand van beschrijvingen op kaartjes geluiden van elkaar onderscheiden en in de juiste volgorde leggen. Hierdoor kunnen ze een geheime tekst decoderen.
Stappen:
• Leerlingen lezen geluidenkaarten.
• De leerlingen kunnen via deze kaarten geheime boodschappen vinden in geluiden.
• Ze vullen de ontbrekende geluiden in op deze manieren.
Materiaal: doc doc doc doc mp3 mp3

9 Stemmige strips.
De leerlingen kunnen allerlei gekke geluiden tekenen. De leerlingen kunnen een strip van gesproken tekst voorzien en zo de getekende situatie verduidelijken. De leerlingen kunnen de geluiden en de gesproken tekst samen als een hoorspel naar voren brengen.
Stappen:
• De leerlingen voorzien een stukje strip van geluiden en tekst.
Materiaal: Opnameapparatuur doc doc

10 Relax
De leerlingen kunnen zich ontspannen bij het beluisteren van relaxatiemuziek. Ze kunnen hierbij allerlei beelden oproepen aan de hand van de muziek en de opgeroepen beelden maken ze een tekening.
Stappen:
• De leerlingen ontspannen zich helemaal op een stukje muziek. Ze volgen de instructies van de stem.
Materiaal:
doc mp3 mp3