1. Ik en jij
Een toon, korte muzikale zin overnemen met aandacht voor de stemplaatsing en verantwoord stemgebruik.
Inleiding
2. Is de zee woest of kalm?
Muziek koppelen aan bewegingen, sfeer. De lln luisteren naar omgevingsgeluiden en stemmen daar hun bewegingen op af.
3. Sfeer en Muziek
De lln testen instrumenten uit op hun klankwaarde en experimenteren hoe ze met een instrument een bepaalde sfeer kunnen uitdrukken.
4.Zachtjes lopen
Luisteren naar harde en zachte omgevingsgeluiden. Hard en zacht zingen en noteren. Hard en zacht spelen op de instrumenten. Een eigen muziekstuk maken.
5. Gezellig luisteren naar muziek
Open staan voor de muzikale uitdrukking van anderen en voor muziek uit andere culturen.
6. De regen
Een eenvoudig ritme herkennen, uitvoeren en grafisch noteren.
7. Syncopated clock
Tempo ervaren en uitvoeren, vorm in de muziek ontdekken beleven en uittekenen, fantasie ontwikkelen: luisteren naar het muzikaal verhaal van de klok en vertellen,
meespelen en mee bewegen met de muziek, verschillende klankkleuren ontdekken, klankeigenschappen beluisteren en verwoorden, muzikaal geheugen ontwikkelen
8. Spoken aan de lijn
Muzische expressiemogelijkheden exploreren en ermee experimenteren. Aandacht schenken aan een goede stemplaatsing en resonantie, klankverschillen en muzikale tegenstellingen via beweging herkennen en ervaren, de eigen bewegingen afstemmen op een klank of muziek, de eenvoudige melodiepatronen herkennen en vergelijken (melodielijnen, hoog en laag zingen en bewegen)
9. Heks Karoetsie
Lied leren zingen. Eenvoudige woordritmen op instrumenten spelen en daarmee een lied begeleiden.
10. Sint en Piet op het dak
Nabootsen (met xylofoon of bewegingen) van omhoog (hoog)en naar beneden (laag) klimmen op het dak. Genoteerde stijgende en dalende melodische lijnen verklanken en herkennen in een luistervoorbeeld. Lied zingen en melodiekaarten in juiste volgorde leggen.
11. Muzikale sterren
Op je fantasie en zelfstandigheid een beroep doen. Zelf iets bedenken bij een muzikale opdracht, dat leidt tot een muzikaal resultaat. Via het expressiespel leren vertrouwen op hun eigen creativiteit.
Ontdekken dat het samenwerken in een groep meer mogelijkheden biedt dan het alleen uitwerken van een opdracht.
12. Vuurwerk
Aan de hand van tekeningen van vuurwerk verschillende klanken bedenken. Hiermee ontwerpen ze een klankstukje.
13. Verf, kleur en muziek
Beelden of symbolen van auditieve prikkels herkennen en noteren. Auditieve ervaringen beschrijven met een gepaste woordenschat (muziek horen: schilderen)
14. Carnaval Dzjing Boem
Lied aanleren.Eenvoudige woordritmen op instrumenten spelen en daarmee een lied begeleiden om tot een carnavalsoptocht te komen.
15. De straat
Verkeersgeluiden beluisteren, herkennen via kopieerblad (kort en lang in streepjesnotatie), eenvoudig ritme noteren en lezen, bewegingsspel op muziek
16. De kring rond
Een bewegingsspel uitvoeren waarbij ze lopen op de maat en reageren op de vorm van de muziek. Luisteren naar een Marokkaans danslied.
17. Reus
Genoegen beleven aan het muzisch bezig zijn en bewegingen afstemmen op de muziek.
18. Is dat echt?
De klankmogelijkheden van voorwerpen onderzoeken en de gelijkenissen en verschillen verwoorden.
19. Het paaskonijn
Klankeigenschappen kort/lang en hard/zacht herkennen, benoemen en noteren. Beschilderen van de paaseieren op muziek. Muziek spelen op allerlei instrumenten. Beschilderde eieren verklanken in verschillende spelvormen.
20. In mijn straat
Eenvoudig ritme instrumentaal uitvoeren Elementen van ritmische klimaat bij liedjes herkennen en realiseren
21. Stil en luid
Zich aan eenvoudige afspraken houden, aanpassen aan de eisen van het muzikaal samenspel (stil en luid). Klankpartituur uitvoeren.
22. Onweer
Praten over onweer. Een onweersspel spelen: grafische notatie spelen. Luisteren naar muziek met onweer.
23. Waar ik werk en wat ik doe
Kenmerken van de geluidsomgeving onderscheiden en bewust ervaren. Functie en betekenis van een geluidsomgeving herkennen en beschrijven.
24. Vliegers
Een lied uitvoeren met aandacht voor een goede stemexpressie. De klankeigenschappen en muzikale tegenstellingen ervaren en benoemen. Klankverschillen en muzikale tegenstellingen via beweging herkennen en ervaren (Hoog en laag).
25. De eerste film
Functie en het belang van filmgeluiden en filmmuziek omschrijven. Een geluidsdecor maken.
26. Klinkende ringtones
Improviseren en musiceren met vindmaterialen vanuit een muzikaal gegeven.