Muzieklessen

1 Watergeluiden De IIn kunnen van verschillende losstaande, alledaagse geluiden één harmonische compositie maken.
2 Russische muziek + liedje Olga De IIn ervaren dat muziek iets kan vertellen over een bepaald land of een bepaalde streek of cultuur, ervaren tempowisselingen in de muziek en voeren eenvoudig genoteerde ritmes uit.
3 Partituur maken De kinderen kunnen met instrumenten eigen muziek componeren. Kinderen kunnen op een juist ritme muziekinstrumenten bespelen.
4-6 Project Diversiteit: subculturen en hun muziekstijl (vooroordelen) Lln beseffen dat muziekstijlen bepaalde subculturen met zich mee kunnen brengen, maar dat de keuze van bepaalde muziekstijl het toebehoren tot die subcultuur met zich meebrengt. Lln beseffen ook dat vooroordelen over bepaalde subculturen, niet altijd overeenkomen met de realiteit.
7 Wandelingen: liedje ‘I like the flowers’ De leerlingen kunnen een ritmische en melodische begeleiding bij een lied uitvoeren.
8 Stomp De leerlingen kunnen aan de hand van zelfgemaakte of bedachte instrumenten met 'Stomp' als inspiratie een muziekstuk maken.
9 Idols
De leerlingen kunnen in een groep een creatief, muzikaal product maken waarbij ze zingen en bewegen.
10 Nabootsen elektronische geluiden
De leerlingen kunnen digitale en technische geluiden imiteren en experimenteren met tempo.
11 Muziek uit de Cariben De leerlingen kunnen een aantal voorbeelden van typische Caribische muziek herkennen en benoemen
12-14 Project Film De leerlingen kunnen een stopmotionfilm maken en kunnen hierbij zelf geluidsopnames maken.
15 Olé Spaanse muziek + liedje ‘Stieros’ De leerlingen ervaren dat muziek iets kan vertellen over ene bepaald land of een bepaalde streek of cultuur. Ze kunnen een bekende melodie herkennen in en muziekvoorbeeld.
16 Quiz De leerlingen toetsen hun kennis van muziek op alle vlakken.
17 De lustige lezers De leerlingen kunnen prenten en tekst van een stripverhaal omzetten in een hoorspel.
18 Lipdub De leerlingen kunnen een videoclip bij een lied maken.
19 Popmuziek vroeger en nu De IIn zien in dat muziek een hele evolutie heeft meegemaakt, zelf al gaat het maar over minder dan een eeuw. De kunnen de kenmerken aanduiden van elke fase.
20 Reclame De leerlingen kunnen verschillende functies van muziek bij reclame benoemen
21-23 Project musical De leerlingen kunnen kenmerken en elementen van muziektheater benoemen. De leerlingen kunnen een musical maken over het afscheid nemen van de school
24 Filmmuziek De leerlingen kunnen muziekfragmenten omvormen in een spel van lijnen en vormen, deze versieren en aanvullen met kleuren en kunnen vertellen waaraan ze denken bij een muziekfragment
25 Filmpjes van geluid voorzien De IIn kunnen zelf de geluidsband bij een filmpje maken

Drama

1 Verkoppspraatje De leerlingen kunnen aan de hand van een verkoopspraatje hun product verkopen
2 Vakantie in het water De leerlingen kunnen een bepaalde situatie weergeven in een tableau vivant.
3 Drama vanuit muziek De leerlingen kunnen muziek associëren met situaties.
4 Nasynchronisatie De leerlingen kunnen aan de hand van nasynchronisatie een scène spelen.
5 Het onverwachte bezoek De leerlingen kunnen vanuit informatie over rollen, plaats en situatie een spel improviserend spelen.
6 Dobbelen om wie, wat, waar en voorwerp De leerlingen kunnen een spel improviseren op basis van informatie over rollen, plaats en gebeurtenis.
7 Inspringspel De leerlingen kunnen in een wisselwerking van actie en reactie een spel al improviserend spelen
8 Een voorstelling: het lezen van een tekst De leerlingen kunnen een tekst lezen en analyseren aan de hand van 'wie’, ‘wat’ en ‘waar'.
9 Een voorstelling: het spelen van een tekst De leerlingen kunnen een tekst vormgeven door rollen te spelen
10 Een voorstelling voorbereiden De leerlingen kunnen bij het vormgeven van spel gebruik maken van attributen en kleding.
11 Slapstickfilm De leerlingen kunnen de kenmerken van slapstick en stomme films met eigen woorden weergeven en uitvoeren

Hoekenwerk

1 Hiphop De lln steken aan de hand van een ‘loop' en enkele teksten zelf een rapnummer in elkaar en brengen die naar voor.
2 Waarvoor dient het? De leerlingen kunnen van een muziekstukjes zeggen waarvoor ze geschikt of helemaal niet geschikt zijn.
3 Tafelmuziek De leerlingen kunnen allerlei symbolen uit een partituur juist interpreteren en maken hiermee een eigen compositie.
4 Smartlapzangers De leerlingen voelen aan dat er een relatie bestaat tussen het uiterlijk van een zanger/es en zijn/haar stemgebruik en kunnen deze verwoorden.
5 Stemmen uit andere landen De leerlingen kunnen door waarnemingen a.d.h.v. beschrijvingen en foto’s de herkomst van wereldmuziekfragmenten achterhalen.
6 Radioprogramma De leerlingen kunnen gepaste aankondigingen voor muziekstukken in een radioprogramma omschrijven en expressief voorlezen in een gesimuleerd radioprogramma.

Tussendoortjes

1 Relaxatie Met enkele andere leerlingen samenwerken om een functioneel muzikaal geheel te vormen.
2 Ongepaste dingen doen Gevoelens bij muziek inschatten en het omgekeerde uitbeelden.
3 Een ritmische reeks Een bepaalde ritmische reeks leren en deze volgen.
4 Muzikale kapstok De IIn kunnen zelf een ritmische reeks met stokjes opbouwen
5 Het getal 60 De IIn kunnen op een bepaald ritme klappen.

volledige jaarplan 6e
leerplandoelen 6e