Muzieklessen

1 Watergeluiden:
De IIn kunnen van verschillende losstaande, alledaagse geluiden één harmonische compositie maken.
Stappen:
• Watermassage: de leerlingen werken in duo's, liefst met iemand die ze vertrouwen. Ll1 wordt eerst gemasseerd. Er staat een muziek op met allerlei watergeluiden en LI 2 gaat ll 1 masseren op het ritme, gevoel, ... van het geluid. Er zitten borrelende, golvende, ... geluiden tussen en de leerlingen koppelen deze aan een beweging.
• Hierna wordt er gewisseld.
• Watercompositie: De leerlingen werken in groepjes van 4 of 5. Ze krijgen bakken met water, flessen, glazen, buizen, ... waarmee ze allerlei verschillende geluiden kunnen maken in combinatie met het water. Hier wordt een compositie van gemaakt, die opgenomen wordt en achteraf met de klas wordt beluisterd.
Materiaal: mp3

2 Russische muziek + liedje Olga
De IIn ervaren dat muziek iets kan vertellen over een bepaald land of een bepaalde streek of cultuur, ervaren tempowisselingen in de muziek en voeren eenvoudig genoteerde ritmes uit.
Stappen:
• Luisteren naar een typische Russische zit-dans. Wat is er zo speciaal? (tempo)
• Tweede maal beluisteren: in de maat een voorwerp doorgeven.
• Aanleren van het lied Olga door over de inhoud te praten.
• Inoefenen tot het lied gekend is.
• Klankspel: reis door Rusland: klas is in groepjes. Elk groepje begint met het zingen van een partij wanneer leerkracht teken geeft. (kopieerblad 10)
• Typische instrumenten van Rusland: herkennen in liedjes
• Zingen met versnelling: we zingen het lied van Olga. Het refrein gaat steeds
• sneller en sneller.
• Afsluiting: kozakkendans. In een kring: de armen over elkaar en we steken wisselend het rechterbeen en het linkerbeen naar voren.
• Kozakkendans met versnelling.
Materiaal: zie 5e Muziek Les 30

3 Partituur maken
De kinderen kunnen met instrumenten eigen muziek componeren. Kinderen kunnen op een juist ritme muziekinstrumenten bespelen.
Stappen:
• 2 stokjes per leerling: welke geluiden kan je ermee maken?
• Componeren: een symbool afspreken voor elk geluid en de rusten.
• Er komen instrumenten bij. Spelen van de compositie: inoefenen!
• Groepjes van 4-5 IIn maken hun eigen compositie: al het materiaal mag gebruikt worden.
• Voorstelling
Materiaal: /

4-6 Project Diversiteit: subculturen en hun muziekstijl (vooroordelen)
Lln beseffen dat muziekstijlen bepaalde subculturen met zich mee kunnen brengen, maar dat de keuze van bepaalde muziekstijl het toebehoren tot die subcultuur met zich meebrengt.
Lln beseffen ook dat vooroordelen over bepaalde subculturen, niet altijd overeenkomen met de realiteit.
Stappen:
Les 1:
• Klasgesprek over de verschillende subculturen en hun muziekstijlen - ervaringen van de kinderen.
• Subculturen linken aan muziekstijlen (d.m.v. afbeeldingen)
• In groepjes een collage maken over een subcultuur (vooroordelen worden hier bekend (stereotypering).
Les 2:
• Opzoekingswerk in de bib./klas over de subcultuur (= belangrijk voor de muzische uitwerking).
Les 3:
• Resultaten van het opzoekingswerk vergelijken met collage: klasgesprek.
• Muzische verwerking (2 mogelijkheden):
• Liedje componeren dat past bij de subcultuur
• Toneelstuk of een reclamespot maken door de stereotypen te vergroten of juist te verkleinen.
Materiaal: doc doc doc mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3
zie ook > inspiratie > thema’s > diversiteit

7 Wandelingen: liedje ‘I like the flowers’
De leerlingen kunnen een ritmische en melodische begeleiding bij een lied uitvoeren.
Stappen:
• Kringgesprek over wandelen, wandelen in de bergen.
• Liedje aanleren: Rusten vullen - Rusten vullen + doe waka doe - telkens een regel erbij zingen
• In groepjes: elke groep krijgt een verschillend ritme. Aan de opname horen ze wanneer ze mogen spelen.
• Ritme als begeleiding: 3 groepjes van 3 IIn komen het ritme van voor zingen. De rest zingt het lied.
• Een basmelodie: Lln wijzen de grafische notatie mee terwijl het lied zingt (Lvb 44).
• We zingen het op dezelfde manier. Enkele lln beginnen met het sh-boom-motief de rest zingt het lied.
• Basmelodie als begeleidingsmotief: we voeren bewegingen uit op het motief.
Materiaal: mp3 mp3 mp3

8 Stomp
De leerlingen kunnen aan de hand van zelfgemaakte of bedachte instrumenten met 'Stomp' als inspiratie een muziekstuk maken.
Stappen:
• Een stukje laten horen van 'Stomp'
• Instrumenten associëren met geluiden
• Geluiden maken met eigen bedachte of gemaakte instrumenten
• Eigen muziekstuk uitwerken met eigen gemaakte of bedachte instrumenten
• (thema: muziek voor in een film)
• Muziekstuk voorstellen
Materiaal: film: stomp: tubes and hands + feets

9 Idols
De leerlingen kunnen in een groep een creatief, muzikaal product maken waarbij ze zingen en bewegen.
Stappen:
• De leerlingen kijken naar fragmenten uit 'idool' of een andere talentenjacht. De IIn bespreken welke mensen hier aan te pas komen.
• De leerlingen worden in groepjes verdeeld. Elk groepje gaat nu zelf zo'n filmpjes maken om een klasidool te verkiezen. Hierbij krijgen alle leerlingen een taak: grimeur, cameraman, jury, ...
• De leerlingen nemen samen hun filmpje op. Ze mogen hierbij gebruik maken van karaoke, instrumentale muziek of gewoon onbegeleid. Natuurlijk mag er ook bewogen worden
• De filmpjes worden in de klas bekeken en er wordt een klasidool gekozen
Materiaal:
film: Idool 2003 auditie Sophie De Wolf ontlading
film: Natalia - Joyfull Joyfull
film: Susan Boyle Britains got talent 2009 episode 1

10 Nabootsen elektronische geluiden
De leerlingen kunnen digitale en technische geluiden imiteren en experimenteren met tempo.
Stappen:
• Lkr en lln houden een gesprek over videospelletjes.
• Een kind zet zijn spelletje aan. We luisteren naar de geluiden en houden
• rekening met het tempo.
• De kinderen proberen verschillende geluidjes na te doen.
• De kinderen zoeken één speciefiek geluid. En proberen het te imiteren.
• De kinderen laten in de kring een voor een hun geluid horen.
• De kinderen spelen het dirigeerspel: één kind is dirigent, de anderen worden aangeduid.
• De kinderen maken ene klankstuk in groepjes met hun geluiden.
• De IIn stellen hun klankstuk voor.
Materiaal: /

11 Muziek uit de Cariben
De leerlingen kunnen een aantal voorbeelden van typische Caribische muziek herkennen en benoemen
Stappen:
• Luisteren naar een fragment van het instrument steeldrum.
• Luisteren naar het lied 'Calypso' + voor- en nazingen.
• Luisteren naar reggae- en calypsomuziek
• Luisteren naar een reggaeritme en zeggen bij ritme twee spreekteksten mee.
• Zingen en spelen (reggaeritme blijven herhalen) het lied 'Calypso'
Materiaal: mp3 mp3 mp3 mp3
Zie ook liedjeslijst: Donkey Bray, Bigi Kaiman, later elders ook: Come back Lisa, Banana Boat

12-14 Project Film
De leerlingen kunnen een stopmotionfilm maken en kunnen hierbij zelf geluidsopnames maken.
Stappen:
Les 1 Stopmotiontechniek uitproberen:
• Kijken naar een stopmotionfilm.
• Techniek van de film en de functie van de muziek bespreken.
• Techniek uitproberen met allerlei soorten materiaal (2D, 3D, plasticine, ... )
• Kijken naar probeersels en feedback geven.
Les 2 Stopmotionfilm maken (in groep):
• Verhaal uitschrijven/uittekenen.
• Materiaal verzamelen/maken.
• Rollen verdelen.
• Film maken.
• Foto's uploaden en monteren met Movie Maker of iMovie
Les 3 Geluidsopnames maken bij een film:
• Eigen film bekijken en geluiden bedenken die er bij passen.
• Materiaal verzamelen om geluiden te maken.
• Geluidsopnamen maken en deze monteren in de film.
• Toonmoment houden.
Materiaal:
film: Game Over by PES

15 Olé Spaanse muziek + liedje ‘Stieros’
De leerlingen ervaren dat muziek iets kan vertellen over ene bepaald land of een bepaalde streek of cultuur. Ze kunnen een bekende melodie herkennen in en muziekvoorbeeld.
Stappen:
• Lkr en 11 voeren een gesprek over muziek en landen. Lkr laat een typisch Spaans fragment horen.
• Lkr en IIn luisteren naar het lied van de verliefde stieros. Lln klappen mee en zingen daarna mee.
• Lkr en Iin luisteren naar flamencomuziek en bespreken de kenmerken.
• De IIn worden in 5 groepen verdeeld. Ze bedenken elk een eigen begeleiding bij de coupletten van het lied. Daarna wordt dit samen nog geoefend.
Materiaal: zie 5e leerjaar muziekles 30

16 Quiz
De leerlingen toetsen hun kennis van muziek op alle vlakken.
Stappen:
• Klas indelen: teams + organisatieteam
• Organisatieteam stelt quiz op (enkele vragen door leerkracht opgesteld, enkele vragen door leerlingen zelf bedacht)
• Klasopstelling veranderen in quiz-opstelling
• Quiz
Materiaal: doc

17 De lustige lezers
De leerlingen kunnen prenten en tekst van een stripverhaal omzetten in een hoorspel.
Stappen:
• De leerlingen bekijken een fragmentje uit 'de lustige lezers'.
• Er wordt besproken hoe de verschillende stemmen. geluiden .... uitgedrukt worden.
• De leerlingen krijgen elk een stripverhaal. dat ze in groepjes gaan bewerken tot een auditief geheel.
• Op het einde komen de kinderen dit naar voor brengen. De anderen kinderen proberen te raden uit welk stripverhaal dit komt.
Materiaal: film Nero - De Zwarte Voeten (De lustige lezers)
film Kiekeboe - In vuur en vlam ( De Lustige Lezers)

18 Lipdub
De leerlingen kunnen een videoclip bij een lied maken.
Stappen:
• Voorbeeld laten zien: leerkracht kiest zelf een lied (vermijden van lange discussies)
• Klassikale brainstorm: situatie, wie doet wat, uitwerking, ...
• Voorbereiding
• Opnemen
Materiaal:
film I-CLIPS: Lien als Katy Perry
film Kate Perry Hot N Coldd
film LIPDUB - I Gotta Feeling (Comm-UQAM 2009)

19 Popmuziek vroeger en nu
De IIn zien in dat muziek een hele evolutie heeft meegemaakt, zelf al gaat het maar over minder dan een eeuw. De kunnen de kenmerken aanduiden van elke fase.
Stappen:
• Lkr en IIn houden een gesprek over de favoriete zangers en zangeressen van
• De IIn luisteren naar amusementsmuziek van de jaren '40 en rock & roll uit de jaren '50. Ze bespreken de verschillen.
• De IIn beluisteren muziek uit de jaren '60 van The Beatles en The Rolling Stones. Er wordt gepraat over idolen.
• De IIn beluisteren punk, disco en housemuziek. Ze bepalen de juiste volgorde
• van de muziek.
• De IIn mogen nu hun eigen muziek beluisteren en kenmerken hiervan aanduiden in groepjes. Elk groepje presenteert zijn muziek.
Materiaal: mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3

20 Reclame
De leerlingen kunnen verschillende functies van muziek bij reclame benoemen
Stappen:
• Kijken en luisteren naar reclame en bespreken: product, merknaam, doelgroep, soort muziek + functie, relatie muziek en doelgroep.
• Luisteren naar jingles en voorbeelden zoeken.
• In groep 4/5 IIn.: verzinnen korte scène (30 sec) voor een product, zoeken/maken een geschikt muziek en maken ook een jingle.
• Reclames worden opgenomen.
• Presenteren in een aaneengesloten reclameblok en evalueren de kenmerken van reclame.
Materiaal: doc mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3

21-23 Project musical
De leerlingen kunnen kenmerken en elementen van muziektheater benoemen. De leerlingen kunnen een musical maken over het afscheid nemen van de school
Stappen:
Les 1: (kennis maken met musical) samen met dramalessen 8,9,10
• Musical: 'Afscheid van school'
• Kennis maken met musical (gesprek + voorbeelden)
• Verschil musical en opera
• Muziek bij een opgegeven scène kiezen
• Musicallied zingen (Do - Re - Mi van The sound of Music
Les 2: Musical (enkel de liedjes) Samen met dramalessen 8,9,10
• Liedjes oefenen voor de afscheidsmusical
• Liedjes selecteren voor de musical
• Juiste emotie bij een lied
• Lied inoefenen
Les 3: Musical (Liedjes + toneel) Samen met dramalessen 8,9JO
• Liedjes inoefenen + erbij acteren
• Liedjes integreren in de musical
• Repetitie: liedjes + toneel
Materiaal: mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3
Filmpjes op Youtube Musical:
• A Whole New World
• Cats Musical – Memory
• Colors of the Wind
• GLEE - Forget You Full Performance feat. Gwyneth Paltrow!
• Grease - Greased Lightning
• Grease - Summer Nights
• Judy Garland - Somewhere Over The Rainbow
• Les Miserables - I Dreamed A Dream
• Scene from Blues Brothers with Aretha Franklin
• Sound of Music - My favorite things
Filmpjes op Youtube opera
• Die Zauberfloete - Arie der Ko╠łnigin der Nacht Der Hoelle Rach
• Opera Carmen Habanera Rinat Shaham 2005

24 Filmmuziek
De leerlingen kunnen muziekfragmenten omvormen in een spel van lijnen en vormen, deze versieren en aanvullen met kleuren en kunnen vertellen waaraan ze denken bij een muziekfragment
Stappen:
• Beluisteren een muziekfragment uit een film en vertellen over de kleuren, landschappen die ze zien.
• Beluisteren twee muziekfragmenten en gegeven vorm aan hun gevoelens in lijnen en vormen in een bepaalde kleur(en).
• Werkjes worden getoond en vertellen erover.
• Beluisteren twee muziekfragmenten, bedenken hierbij een plaats, tekenen deze en vertellen erover.
• Bedenken waarover de film zou kunnen gaan en eventueel een stukje kijken
Materiaal: / zie thema filmmuziek bij inspiratie

25 Filmpjes van geluid voorzien
De IIn kunnen zelf de geluidsband bij een filmpje maken
Stappen:
• De leerlingen bekijken een filmpje uit 'al/es kan beter', waarin de geluidsband wegvalt.
• De I/n krijgen in groepjes elk een filmpje. Ze krijgen filmpjes van mr. Bean, Tom & Jerry, Superman, Steamboat Willie, ... deze filmpjes bekijken de leerlingen zonder het geluid. Ze maken hierbij zelf de geluidsband.
• Dit wordt aan de klas gepresenteerd.
Materiaal:
Filmpjes op Youtube:
• Alles Kan Beter Storingen
• Charlie Chaplin - The Lion’s Cage
• Goofy - Learn to Ski
• harry potter y el trol
• Mickey Mouse Cartoon — Steamboat Willie
• Mr Bean en el dentista
• Superman Returns - Airplane Rescue
• Tom and Jerry Episode 9