Hoekenwerk

1 Hiphop
De lln steken aan de hand van een ‘loop' en enkele teksten zelf een rapnummer in elkaar en brengen die naar voor.
Stappen:
• Lln. beluisteren een loop.
• Ze kiezen een gedicht of een liedjestekst.
• Lln. lezen tips.
• Ze zeggen deze ritmisch op de loop en voegen er allerlei leuke geluidjes met de stem aan toe.
• Op het einde kan het voorgesteld worden aan de hele klas
Materiaal: hoekenwerk 5e > oefening 1

2 Waarvoor dient het?
De leerlingen kunnen van een muziekstukjes zeggen waarvoor ze geschikt of helemaal niet geschikt zijn.
Stappen:
• Lln. lezen de lijst van bestemmingen voor muziekstukken. Bijvoorbeeld: bij een belangrijke sportwedstrijd, bij een gezellig etentje, ...
• Ze beluisteren de muziekstukken en duiden op de lijst telkens twee geschikte en twee niet-geschikte bestemmingen aan.
• Ze mogen ook zelf enkele goede bestemmingen bedenken.
• Als de IIn. met 2 werkten vergelijken ze hun bevindingen
Materiaal: mp3 mp3 mp3 mp3 mp3

3 Tafelmuziek
De leerlingen kunnen allerlei symbolen uit een partituur juist interpreteren en maken hiermee een eigen compositie.
Stappen:
• Lln. lezen tekeningen met hun uitleg en proberen alle geluiden uit te voeren.
• Ze lezen, ontcijferen en spelen de partituur.
• Ze spelen de partituur enkele keren tot ze dit vlot en snel kunnen.
• Ze tekenen zelf een partituur en spelen die.
• Op het einde spelen de IIn. hun eigen partituur voor de klas.
Materiaal: zie 5e muzieklessen > les 15

4 Smartlapzangers
De leerlingen voelen aan dat er een relatie bestaat tussen het uiterlijk van een zanger/es en zijn/haar stemgebruik en kunnen deze verwoorden.
Stappen:
• Lln. nemen de 8 foto's (van zangers) en leggen deze zichtbaar op de tafel.
• Ze beluisteren de liedjes achtereenvolgens.
• Telkens de IIn. een stem horen zoeken ze een gezicht dat bij de stem hoort.
Materiaal: doc doc doc mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3

5 Stemmen uit andere landen
De leerlingen kunnen door waarnemingen a.d.h.v. beschrijvingen en foto’s de herkomst van wereldmuziekfragmenten achterhalen.
Stappen:
• Lln. lezen de kaartjes en kijken de foto's.
• Ze luisteren achtereenvolgens de wereldmuziekfragmenten.
• Bij elk muziekje zoeken ze een kaartje en een foto.
Materiaal: doc doc doc mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3

6 Radioprogramma
De leerlingen kunnen gepaste aankondigingen voor muziekstukken in een radioprogramma omschrijven en expressief voorlezen in een gesimuleerd radioprogramma.
Stappen:
• Lln. beluisteren telkens het begin van elke muziekstukjes.
• Ze kiezen er drie muziekstukken uit.
• Ze bedenken voor elk muziekstuk een gepaste aankondiging en schrijven deze neer. Elke aankondiging duurt 20 sec.
• Lln. lezen hulpkaart.
• Op het einde lezen de IIn. hun kort radioprogramma expressief voor.
Materiaal: doc