Tussendoortjes

1 Relaxatie
Met enkele andere leerlingen samenwerken om een functioneel muzikaal geheel te vormen.

• In een groot lokaal liggen verschillende muziekinstrumenten
• In het midden staan stoelen in een cirkel. Enkele leerlingen gaan op de stoelen zitten, de andere kiezen een instrument
• Lk. geeft de IIn. met een instrument om de beurt een teken om hun instrument te bespelen, de andere leerlingen sluiten hun ogen.
• Samen maken de IIn. rustige geluiden
• Taak wisselen tot iedereen een op de stoel heeft gezeten
Materiaal:

2 Ongepaste dingen doen
Gevoelens bij muziek inschatten en het omgekeerde uitbeelden.
Stappen:
• Het is heel leuk om de leerlingen met muziekstukken zaken te laten doen waar deze helemaal niet geschikt zijn. Bijvoorbeeld wild dansen op de muziek van Chopin of een ernstig gesprek voeren bij 'Constance'. Hier zit zinvolle klassikale muzische oefeningen en tussendoortjes in!
Materiaal: zie hoekenwerk 6e > waarvoor dient het?

3 Een ritmische reeks
Een bepaalde ritmische reeks leren en deze volgen.
Stappen:
De Ikr leert de ritmische reeks van 8 tijden zonder muziek aan:
• Knip in de lucht
• Klap
• Twee handen plat op de bank
• Linkervoet stampen
• Rechtervoet stampen
• Twee voeten tegelijk stampen
• Twee handen plat op de bank
• Klap
Deze wordt uitgevoerd op 'King of the bongo' van Manu Chao. Dit wordt opgebouwd door eerst de eerste tel te doen, dan de eerste 2, de eerste 3, ... tot alles gedaan is.
Materiaal: mp3

4 Muzikale kapstok
De IIn kunnen zelf een ritmische reeks met stokjes opbouwen
Stappen:
• Lkr tekent een kapstok aan het bord. Elke kapstok stelt 1 tijd voor.
• Aan sommige kapstokken hangt een sjaal, een muts, een jas of niet.
• De leerlingen krijgen stokjes.
• De IIn geven elk voorwerp een bepaalde actie met de stokjes.
• Lkr gaat de rij van links naar rechts af en de IIn volgen de reeks.
Materiaal: doc doc

5 Het getal 60
De IIn kunnen op een bepaald ritme klappen.
Stappen:
De klas wordt opgedeeld in 3 groepen. Ze gaan klappen om een aantal tellen.
• Groep 1 klapt om de 3 tellen.
• Groep 2 klapt om de 4 tellen.
• Groep 3 klapt om de 5 tellen.
• Alle IIn klappen op de eerste tel. Als alles goed gaat, klappen ze maar eerst weer samen op de 61e tel. (waarom de 61e?)
Materiaal: /