Thema’s Muziek Drama

Thema 1: Welkom
Muziek - Ik en jij
Aandacht geven aan een goede stemplaatsing en resonantie.
- Les A: ik en jij en wij allemaal.
- Les B: het hele, nieuwe lied ‘ ik en jij’.
Les drama: rara, wat doen wij in de klas?
De leerlingen kunnen vanuit hun belevingswereld eenvoudige spelgegevens hanteren en via dramatisch spel de eigen belevingen exploreren.

Thema 2: Straat
Muziek - In mijn straat (25 minuten)

De leerlingen kunnen elementen van het ritmische klimaat bij liederen herkennen en realiseren. De kinderen kunnen een eenvoudig ritme instrumentaal uitvoeren.
Muziek - De straat (2 x 25 minuten)
De leerlingen kunnen kort en lang in streepjesnotatie lezen.

Thema 3: Herfst

Muziek - Alles ritselt in de herfst
De kinderen kunnen kenmerken van de geluidsomgeving onderscheiden en bewust ervaren.
Drama - onweer.
De leerlingen kunnen vanuit een welomschreven rol inspelen op eenvoudige dramatische situaties en daar met creatief en expressief stemgebruik op reageren.

Thema ‚: Sinterklaas
Muziek - Sint en piet op het dak
De kinderen kunnen genoteerde stijgende en dalende melodische lijnen verklanken en herkennen in een luistervoorbeeld.
Drama - cadeautjes.
De leerlingen kunnen improviseren en durven inspelen en reageren op elkaars spelaanbod.

Thema 5: Sprookjes
Muziek - De tovenaar
De kinderen ervaren dat de muziek verschillende betekenissen kan weergeven.
Muziek - Heks karoetsie
De leerlingen kunnen het nieuw aangeleerde lied correct, expressief en enthousiast zingen
Drama - De koningin huilt. (2x30’)
De leerlingen kunnen vanuit een verhaal korte fragmenten dramatisch benaderen, houden hun aandacht op het spel en kunnen hun betrokkenheid lang genoeg volhouden.

Thema 6: Carnaval
Muziek - Carnavalslied
De kinderen kunnen genieten van zingen en musiceren en dit gebruiken als impuls voor nieuwe muzikale spelideeën of andere aanverwante expressiewijzen.
Muziek - Carnaval Dzjing Boem
De kinderen kunnen genieten van zingen en musiceren en dit gebruiken als impuls voor nieuwe muzikale spelideeën of andere aanverwante expressiewijzen.

Jaarplanning themalessen
Leerplandoelen Les 1-7
Leerplandoelen les 8-10

Muziek losse lessen

1-2 Les: Dansende schoenen (2x25minuten)
De leerlingen kunnen experimenteren met verschillende aspecten van de tijd, duur, tempo, snelheid, volgorde en ritme.
3 Les: Klinkende ringtones (25 minuten)
De kinderen kunnen een muziekstuk ontwerpen vanuit een muzikaal gegeven.
4 Les : Een orkest in de klas (25 minuten)
De leerlingen kunnen een eenvoudig ritme instrumentaal uitvoeren.
5&6 Les: De keukenkastmuis (2 x 25 minuten)
De kinderen kunnen eenvoudige grafisch genoteerde geluiden verklanken.
7&8 Les: Zoem, zoem, zoem (2x25 min)
De kinderen ervaren dat toonhoogteverschillen grafisch kunnen worden genoteerd.
9&10 Les: De kring rond (2 x 25min)
De kinderen kunnen een bewegingsspel uitvoeren waarbij ze lopen op de maat en reageren op vorm van de muziek.
11&12 Les: De zeppelin (2x25)
De kinderen kunnen eenvoudige glijtonen van hoog naar laag en van laag naar hoog noteren met een lijn.
13&14 Les : Een beetje sneller (2 x 25 min)
De kinderen kunnen langzaam en snel in beweging uitdrukken en herkennen in muziek.
15 Hoog & laag
De leerlingen kunnen korte en lange klanken onderscheiden. De leerlingen kunnen zelf lange en korte klanken zingen/ zeggen

Jaarplan losse muzieklessen

Drama

1 Les: Ra Ra, wat doen wij in de klas? (25minuten)
De leerlingen kunnen vanuit hun belevingswereld eenvoudige spelgegevens hanteren en via dramatisch spel de eigen belevingen exploreren.
2 Les: Waar denk je aan? (2x15 minuten)
De leerlingen kunnen associëren op een gegeven woord of begrip.
3 Stoelentableau (30 minuten)
De lln. kunnen in tableaus gebruik maken van houding en mimiek om een stemming uit te beelden.
4 Een levende prent (50 minuten)
De leerlingen kunnen zich inleven in ding, personage… uit de werkelijkheid, verteld of voorgelezen verhaal en dat al spelend vorm geven.
5 Les: Onweer (25 minuten)
De leerlingen kunnen vanuit een welomschreven rol inspelen op eenvoudige dramatische situaties en daar met creatief en expressief stemgebruik op reageren.
6 Les : Spiegelen (30 minuten)
De leerlingen kunnen de bewegingen van anderen precies gelijk nadoen (spiegelen). Ze kunnen hierbij hun aandacht gericht houden op zichzelf en op hun medespeler.
7 Les: Hallo, hallo (50 minuten)
De leerlingen kunnen in hun eigen bewoordingen een algemene indruk weergeven van een vertolking, die waarderen en evalueren naar gevoelens.
8 Les: Cadeautjes (25 minuten)
De leerlingen kunnen improviseren en durven inspelen en reageren op elkaars spelaanbod.
9 Marionetten (50 minuten)
De leerlingen kunnen verbale en non-verbale spelvormen toepassen of improviseren.
10 Oinkepoinketoinke ( 25 minuten)
De leerlingen kunnen met een creatief stem- en taalgebruik expressief reageren en belevenissen uitbeelden.
11 Les: een klein theater (25 minuten)
De kinderen kunnen eigen ervaringen opdiepen om inhoud en vorm te geven aan een spelscenario
12 Les: de koningin huilt (2 x 30 minuten)
De leerlingen kunnen vanuit een verhaal korte fragmenten dramatisch benaderen, houden hun aandacht op het spel en kunnen hun betrokkenheid lang genoeg volhouden.

Jaarplan drama
Leerplandoelen drama

Tussendoortjes

1 Opsporing gevraagd
De kinderen kunnen door aandachtig te luisteren de klank koppelen aan het juiste instrument. De kinderen kunnen de muziekinstrumenten aanduiden en benoemen.
2 Geluiden onthouden (+/- 10 min.)
De leerlingen kunnen geluiden herkennen uit de klas.
3 Stop! (+/- 10 min.)
De leerlingen kunnen bewegen op het ritme van de muziek en een eindpose aanhouden.
4 Zoek je eigen liedje (5 à 10 min.)
5 Liedje op dierengeluiden (+/- 5min.)
De leerlingen kunnen een ritme zingen maar niet in noten maar met hetzelfde geluid bv.: kwak. De leerlingen kunnen inpikken in het lied wanneer we met alle groepen samen zingen.
6 Blind dansen (kort)
De leerlingen kunnen bewegen op een ritme. Ook met de ogen toe. De leerlingen leren elkaar blindelings te vertrouwen
7 Muzikale versterking (10 à 15min.)
De leerlingen kunnen geluidsaspecten toepassen, zoals van luid naar stil, laag naar hoog, snel naar traag.
8 Fantasie-instrument (10 min.)
De leerlingen kunnen passende bewegingen en geluiden maken bij een instrument.
9 Relaxatie oefening (10 min.)
De leerlingen kunnen zich ontspannen op de muziek.
10 Verhaal van klank voorzien (10 min.)
De leerlingen kunnen passende geluiden toevoegen aan een verhaaltje.
11 De Ballon (4 minuten)

Jaarplan tussendoortjes