Muziek losse lessen

1-2 Les: Dansende schoenen (2x25minuten)
Bewegen op een creatieve manier en daarbij verschillende elementen van de beweging bespelen.
De leerlingen kunnen experimenteren met verschillende aspecten van de tijd, duur, tempo, snelheid, volgorde en ritme.
• Door middel van de schoenen worden verschillende bewegingen aangeleerd.
• Leerlingen passen hun bewegingen aan aan het schoeisel. (vb. dameshakjes: op tippen lopen, elegenant,… / Laarzen: met lange benen)
• Experimenteren met schoenen.
• Samenwerken om een nieuw geheel te maken
Materiaal: mp3 doc
Verschillende soorten schoeisel

3 Les: Klinkende ringtones (25 minuten)
De leerlingen kunnen improviseren en experimenten, klankbronnen en muziekinstrumenten uittesten op hun klankwaarde en in een muziekaal (samen)spel daarvan gebruik maken.
De kinderen kunnen een muziekstuk ontwerpen vanuit een muzikaal gegeven.
• Instap: Luisteren naar ringtones hierrond een aantal spelletjes spelen.
• Uitluisteren en vergelijken: ringtones met elkaar vergelijken.
• Improviseren in groepjes:
- exploreren: materialen uitproberen.
- experimenteren: zoeken en maken van andere geluiden a.h.v. materialen.
- Vormgeven: Kinderen maken in groep zelf een ringtoon. Nadien luisteren ze naar elkaar.
• Bespreken en afronden
Materiaal: mp3 doc
Materialen die klank kunnen produceren

4 Les : Een orkest in de klas (25 minuten)
De leerlingen kunnen genieten van zingen en musiceren en dit gebruiken als impuls voor nieuwe muzikale spelideeën of andere aanverwante expressiewijzen.
De leerlingen kunnen een eenvoudig ritme instrumentaal uitvoeren.
• Opwarming: gekende liedjes zingen.
• Ritmische spelletjes spelen met lichaamsinstrumenten.
• De leerlingen maken samen een orkest.
• Ritmische oefeningen met instrumenten
• Een lied begeleiden met een ostinato.
Materiaal: mp3 doc
ritmestokjes, triangels, trommels, bellen,…

5&6 Les: De keukenkastmuis (2 x 25 minuten)
De kinderen kunnen eenvoudige grafisch genoteerde geluiden verklanken.
• Verhaal voorgelezen door leerkracht.
• Bewegen zoals muizen
• Experimenteren:
Muizen zien keukenspullen en lopen er tegen. Welke geluiden horen we dan?
• Genoteerde klanken herkennen en zelf naspelen.
• Muizenmuziek maken
• Afsluiting: Micedance met heel de klas.
• Verhaal afsluiten.
Materiaal: mp3 mp3 doc doc
Glazen bloemenvaas, doosje hagelslag, schaal, glazen beker, stapel borden
instrumenten, potloden, stiften

7&8 Les: Zoem, zoem, zoem (2x25 min)
De kinderen ervaren dat toonhoogteverschillen grafisch kunnen worden genoteerd.
• Vooraf: Bijtjes knutselen.
• Verhaal vertellen om les in te leiden
• Samen met leerlingen zoemen: hoog en laag.
• De leerlingen zoemen mee op het lied dat de leerkracht voorzingt.
• Er wordt als zoemend een heel parcours afgelegd.
• Lln. nemen de toon van de leerkracht over.
• Afsluiting: Luisteren naar muziek en hierop bepaalde bewegingen uitvoeren.
Materiaal: mp3 mp3 doc
Knutselmateriaal

9&10 Les: De kring rond (2 x 25min)
De kinderen kunnen een bewegingsspel uitvoeren waarbij ze lopen op de maat en reageren op vorm van de muziek.
• Gesprek over gebruiksvoorwerpen uit andere cultuur.
• Luisteren naar lied uit ander land
• Meeklappen met de trom.
• Meespelen op de trom
• Dansen in kring op dit lied
• Lied aanleren
• Bewegingsspel op dit lied uitvoeren.
Materiaal: doc
Trommen

11&12 Les: De zeppelin (2x25)

De kinderen kunnen eenvoudige glijtonen van hoog naar laag en van laag naar hoog noteren met een lijn.
• Gesprek over een luchtballon en zeppelin.
• Stemvormingsoefeningen: van hoog naar laag, van laag naar hoog,…
• Het lied aanleren:
- Leerkracht zingt het lied eerst een aantal keer voor.
- De leerlingen doen een aantal opdrachten:
* rijmwoorden zacht, lucht,.. meezingen.
* Laatste regel meezingen
* van achter naar voor zingen.
• Notatie: aan de hand van luistervoorbeelden tekenen de leerlingen het parcours van de zeppeling (hoog, laag)
• Afsluiting: Lied wordt nog eens gezongen. Bij herhaling steeds de woorden van zinnen door een geluid of beweging vervangen.
Materiaal: mp3 doc

13&14 Les : Een beetje sneller (2 x 25 min)

De kinderen kunnen langzaam en snel in beweging uitdrukken en herkennen in muziek.
• Gesprek: vragen aan kinderen of zij al eens haast hebben,…
• Langzaam en snel lopen: De leerlingen krijgen steeds andere opdrachten, leerkracht begeleidt op handtrom.
• Lopen op muziek: aan de hand van de muziek lopen de leerlingen snel of traag.
• Spreektekst: Tekst inspreken op het ritme van het lied.
• Langzaam en snel: De spreektekst wordt heel langzaam en nadien heel snel gesproken.
• Zingen: De kinderen kennen de spreektekst al en zingen nu deze tekst op muziek.
• Meespelen met de muziek: Samen met leerlingen ‘Langzaam en snel’ (met de handtrom) beluisteren. De leerlingen kunnen hieraan tempoverschillen herkennen en deze meeklappen, tikken met de voeten,….
Materiaal: mp3 mp3 doc doc
Handtrom, ritmestokjes

15 Hoog & laag
De leerlingen kunnen korte en lange klanken onderscheiden. De leerlingen kunnen zelf lange en korte klanken zingen/ zeggen
• De leerlingen krijgen het hoorspel te horen
• We bespreken de tekst samen en we leggen vooral de nadruk op de verschillende klanken die er in de tekst allemaal terug komen
• De leerlingen krijgen de spreektekst te horen. De juf zegt de tekst op
• Nadien gaan we bespreken wat er allemaal op de zolder te vinden is (werkblad kleuren)
• De leerlinge maken met de stem of muziekinstrumenten de geluiden na die ze allemaal op de zolder kunnen vinden
• Dan zegt de leerkracht de spreektekst nog eens op en zegt sommige klanken kort en andere duidelijk langer
• De leerlingen zeggen de korte en lange klanken mee (ritmepartituur)
Materiaal: pdf