Thema’s
Thema 1: Onze klas

1 Ludieke namenmove:
De leerlingen kunnen verschillende geluiden bedenken, creëren en de volgorde ervan onthouden.
2 Een nieuw verjaardagslied:
De leerlingen kunnen met de specifieke kenmerken van een verjaardaglied een nieuwe tekst ontwerpen op een bestaande melodie
3 Een klasgedicht maken:
De leerlingen kunnen met gevoelens van een lied a.h.v. een schema een passend gedicht creëren.
4 Wie ben ik?
De leerlingen kunnen een persoon beschrijven in een raptekst en kunnen elkaar evalueren.
Thema 2: Gevoelens
5 Stop motion:
De leerlingen kunnen gevoelens bij muziek uiten in lijnen en kleuren en daarmee een eigen muziekstuk creëren.
7&8 Stripverhaal maken:
Leerlingen kunnen gevoelens en innerlijke conflicten uiten en er zo meer vat op krijgen, zodat het bevrijdend werkt aan de hand van hun expressieve kunstwerk.
9 Stripklanken:
Van klanken en emoties klankbeelden maken door bepaalde vormen en kleuren te gebruiken.
10 Stemmingen en sferen:
De kinderen ervaren en beredeneren de relatie tussen klankeigenschappen van de muziek en de uitwerking op de stemming/sfeer.
Thema 3: Water
11 Pietje van der plas:
Een lied aandachtig beluisteren, zingen en met bepaalde emoties zingen
12&13 Waterspel:
De leerlingen kunnen creatief en muzisch omgaan met water.
14 Regendans:
Begrijpen waarom sommige klanken gebruikt worden in een tekst en een klankenpartituur op allerlei manieren uitvoeren.
15 Regen, zegen en vloek:
Expressief en creatief omgaan met woord en lichaamstaal.

Losse muzieklessen
16&17 Ritme:
Ritmes slaan, zingen en actief meedoen met een lied
18 Peter en de wolf:
Muziekinstrumenten herkennen, benoemen en linken aan gevoelens/ personages.
19 Rappen als Eminem:
De leerlingen kunnen in een bepaald ritme rappen en zelf een raptekst creëren.
20 Trollendans:
Bewegingskwaliteiten tonen a.d.h.v. het uitbeelden van personages en andere hierop evalueren.
21 Muzikaal spel:
De leerlingen herkennen instrumenten aan de hand van hun uitzicht en de klank, ze beseffen dat elk instrument anders is.
22 Achtergrondmuziek:
De leerlingen maken kennis met de functies van muziek en beseffen dat sommige soorten muziek bij een bepaalde plaats/gebeurtenis kan gespeeld worden en andere soorten niet.
22&23 Spelen met stemklanken
Bewust worden van geluiden die een stem kan produceren en kunnen er een partituur voor maken
25 Een digitale kat:
De leerlingen kunnen bepaalde geluiden met hun stem maken en door expressief te zijn een soort gesprek voeren

Hoekenwerk
1 2lln Geluidenmemory:
Leerlingen kunnen goed luisteren naar geluiden/klanken en kunnen ze herkennen.
2 4 lln Herken het geluid:
Leerlingen kunnen gericht luisteren naar geluiden en er beelden bij vormen.
3 1 ll Partiturenpuzzel:
De leerlingen maken kennis met partituren en muzieksymbolen.
4 1 of 2 lln De gevallen CD- hoesjes:
De leerlingen kunnen ritmes, klanken van muziek koppelen aan bepaalde prenten.
5 2 lln Ik ben … een rapper!
De leerlingen leren elkaar beter kennen en kunnen een ritme hanteren.

Tussendoortjes
1 Opgerolde krant:
Gericht luisteren naar geluiden in de omgeving.
2 Raad de omgeving:
Omgevingsgeluiden opsommen en nabootsen.
3 Reactiesnelheid:
Snel en gepast reageren op woorden en geluiden.
4 Het gebroken lied:
De leerlingen kunnen fragmenten van een lied in de juiste volgorde zetten door te letten op de tonen en tekst.
5 Muzikaal spiegelbeeld:
De leerlingen kunnen zich inleven op verschillende soorten muziek en erop bewegen.
6 Het ontbrekende instrument:
De leerlingen kunnen klanken van muziekinstrumenten onthouden en herkennen.

Jaarplanning 4B