Thema’s

Thema 1: Onze klas


1 Ludieke namenmove:
De leerlingen kunnen verschillende geluiden bedenken, creëren en de volgorde ervan onthouden.
Zichzelf voorstellen op een unieke manier.
Naam van iemand roepen met geluid. Nadien in dezelfde volgorde alle namen kunnen zeggen.
Nogmaals maar enkel door de geluiden te maken.
Spel van de nachtwaker.
Materiaal: pdf

2 Een nieuw verjaardagslied:
De leerlingen kunnen met de specifieke kenmerken van een verjaardaglied een nieuwe tekst ontwerpen op een bestaande melodie
Een verhaal voorlezen over iemand die jarig is.
Lang zal hij leven zingen. Welke kenmerken heeft een verjaardagslied?
Lied aanleren: Hip hip hoera
In groepjes nieuwe tekst maken op deze melodie.
Materiaal: pdf

3 Een klasgedicht maken:
De leerlingen kunnen met gevoelens van een lied a.h.v. een schema een passend gedicht creëren.
Woordenketting maken met het onderwerp: klas.
Muziekfragmenten beluisteren en het gevoel erbij bespreken.
Bij een fragment een passend woord zoeken en schema aanvullen.
Van de woorden in het schema een gedicht maken.
Met laatste fragment een gedicht over de klas schrijven.
Gedichten voorlezen op muziek.
Materiaal: mp3 mp3 pdf

4 Wie ben ik?
De leerlingen kunnen een persoon beschrijven in een raptekst en kunnen elkaar evalueren.
Speciale eigenschappen van zichzelf noteren.
Lk. toont door zichzelf rappend voor te stellen.
In groepjes raptekstjes maken over elkaar.
Tekstjes aan elkaar verbinden tot 1 raplied.
Voorstellen aan de rest van de klas en korte bespreking.
Materiaal: pdf pdf


Thema 2: Gevoelens

5 Stop motion:
De leerlingen kunnen gevoelens bij muziek uiten in lijnen en kleuren en daarmee een eigen muziekstuk creëren.
De leerlingen beluisteren muziekfragmenten.
Ze beelden in hun hoofd een verhaal uit op de muziek.
De leerlingen kiezen een fragment.
Elk fragment heeft een groep.
De leerlingen bedenken er een verhaal bij.
De leerlingen maken een stop motion film met het fragment als achtergrondmuziek.
Materiaal: pdf

7&8 Stripverhaal maken:
Leerlingen kunnen gevoelens en innerlijke conflicten uiten en er zo meer vat op krijgen, zodat het bevrijdend werkt aan de hand van hun expressieve kunstwerk.
Situaties van eenzelfde gevoel uitbeelden.
Bespreken
Situatie per 2 uitbeelden, elkaars uitdrukking bestuderen.
Passend gezicht zoeken voor de partner.
Verhaal bedenken, scènes uitbeelden en fotograferen.
Tekstballonnen op foto’s kleven waar enkel kleuren en lijnen inkomen.
Stripverhalen bekijken en bespreken.
Materiaal: pdf pdf

9 Stripklanken:
Van klanken en emoties klankbeelden maken door bepaalde vormen en kleuren te gebruiken.
Soorten klanken met echospel
Klanken omzetten in klankbeelden
Klankbeelden zoeken in strips
Klankbeelden maken bij prent
Klanken uit een filmpje halen en omzetten in beeld.
Beelden bij het filmpje plaatsen.
Materiaal: pdf

10 Stemmingen en sferen:
De kinderen ervaren en beredeneren de relatie tussen klankeigenschappen van de muziek en de uitwerking op de stemming/sfeer.
Klopspel en stemmingen/sfeer in muziek beschrijven.
Teksten op verschillende manieren gelijktijdig lezen en opnemen. Dit wordt dan besproken.
Personages en instrumenten koppelen aan opames.
Op muziek een verhaal bedenken.
Materiaal: mp3 mp3 pdf


Thema 3: Water

11 Pietje van der plas:
Een lied aandachtig beluisteren, zingen en met bepaalde emoties zingen
Beginsituatie rond water uitbeelden.
Lied beluisteren en proberen voorstellen.
Meezingen en woorden herhalen.
Refrein zingen en dan het hele lied.
Expressiekaarten tonen tijdens lied, met die expressie zingen.
Woordketting
Materiaal: mp3 pdf doc

12&13 Waterspel:
De leerlingen kunnen creatief en muzisch omgaan met water.
Activiteiten met doorschuifsysteem:
watermassage
muziek met water maken
Al die willen te kaap’ren varen in canon
Verhaal over water verzinnen en ondersteunen met geluiden
Materiaal: pdf

14 Regendans:
Begrijpen waarom sommige klanken gebruikt worden in een tekst en een klankenpartituur op allerlei manieren uitvoeren.
Voorgelezen tekst op regengeluiden proberen inbeelden.
Tekst bespreken.
Klankzin aan bord verwoorden in bepaald ritme.
Klankzin met geluiden uitvoeren.
Klankzin met enkel de geluiden uitvoeren.
Met expressie, in canon,…
Bespreking van de les
Materiaal: pdf pdf

15 Regen, zegen en vloek:
Expressief en creatief omgaan met woord en lichaamstaal.
Verbeelden dat je in een regenbui loopt.
Houdingen & bewegingen in verschillende soorten regen tonen.
Positief of negatief op een regenbui reageren.
Zelf situaties zoeken waar regen een zegen of vloek is.
Materiaal: pdf