In verband met de eigenheid van muzische vorming kan je vele vragen stellen:.

Is muzische vorming afhankelijk van de tijdgeest?
 • Waren er vroeger andere benaderingen van het leergebied?
 • En andere namen voor de deelvakken?
Welke zijn de eigenschappen van (goede) muzische vorming?
 • Muzische vorming gaat over vormgeven in functie van betekenissen.
 • Bij muzische vorming grijpen de media op elkaar in.
 • Muzische vorming is een proces met leereffecten.
Waarom is muzische vorming noodzakelijk?
 • Waartoe dient muzische vorming in het basisonderwijs?
 • Wat zou er gebeuren als er geen muzische vorming in de basisschool zou worden gegeven?
Cultuur- en kunsteducatie (CKe) betekent een nieuwe aanvullende benadering van het leergebied.
 • Waarom is waarom is dit nodig?
 • Wanneer is (goede) muzische vorming ook (goede) cultuur- en kunsteducatie?
Mediawijsheid
 • Wat betekenen multimediale geletterdheid en mediawijsheid?
 • Wat is de impact op onze visie op muzische vorming?
 • Welke praktische gevolgen heeft dit?
Eigen theorie
 • Als je al het bovenstaande al dan niet gelezen hebt, wat is jouw theorie over muzische vorming?
 • Wat zijn volgens jou de belangrijkste eigenschappen van dit leergebied?