Welke zijn de eigenschappen van (goede) muzische vorming?
Er zijn drie benaderingen die elk een ander aspect belichten en elkaar aanvullen:

1. Muzische vorming gaat over vormgeven in functie van betekenissen.
  • De benadering aan de hand van een algemeen muzisch didactisch model verschaft duidelijkheid over de kern van de zaak : de begrippen materiaal, vormgeving en betekenis worden in hun volle breedte beschreven. Er wordt duidelijk gemaakt dat geen van de drie begrippen apart kunnen voorkomen, dat ze altijd met elkaar in verbinding staan. Wat betreft de doelen, de zin van muzische vorming en de processen die zich afspelen is dit model dus verhelderend. Het formuleert de basisvoorwaarden om aan muzische vorming te doen. Anderzijds levert het weinig ideeën wat betreft werkvormen.

2. Bij muzische vorming grijpen de media op elkaar in.
  • Deze benadering belicht een ander essentieel aspect van muzische vorming. Het voordeel ervan is dat het vele werkvormen aanlevert en meer nadruk legt op de waarde van de communicatievaardigheden in de verschillende deelgebieden. Een nadeel is dat het vormgeven niet erg centraal staat.

3. Muzische vorming is een proces met leereffecten.
  • Deze benadering stelt het kind in zijn ontwikkeling helemaal centraal. Ze vormt een noodzakelijke aanvulling op de andere twee omschrijvingen. Een nadeel is dat het de visie voor het hele basisonderwijs van toepassing is en het specifieke van muzische vorming te weinig in het daglicht stelt.