Waarom muzische vorming?
Wat indien geen muzische vorming in de basisschool zou zou zijn?
Hierin geloven wij:

> Muzische vorming is het middel bij uitstek om te leren evenwichtig en authentiek in het leven staan.

Evenwicht tussen:
 • Verstand en gevoel
 • Lichaam en geest
 • Jezelf of de ander
 • Welvaart of welzijn
 • Uitdaging en veiligheid
 • Streven en genieten

Authenticiteit veronderstelt:
 • Zelfkennis en aandacht voor eigen verlangens
 • Creativiteit als impuls tot handelen
 • Met een ‘eigen’ set van morele verplichtingen
 • Niet toegeven aan externe druk:
  • de druk om zich als een bepaald soort persoon voor te doen,
  • de druk om een specifieke levenswijze aan te nemen,
  • de druk om de eigen morele en esthetische bezwaren te negeren om een comfortabeler bestaan te creëren.

> Muzische vorming is een leergebied bij uitstek om aan cultuureducatie te doen.
Dit laatste betekent hulp bieden bij de zoektocht naar een plaats in de wereld en naar zichzelf (A.Th.De Keersmaeker)

> Muzische vorming confronteert kinderen met de complexiteit van de wereld en leert ze creatieve oplossingen te bedenken.
Creativiteit:
 • In het dagelijkse leven, in kunst en cultuur, op het werk, humor…
 • Creativiteit als vermogen van de geest heeft te maken met: analogie, creatie, associatie, abstractie, brainstorm, grensverkenning, standpuntbepaling, combinatie, …
 • Creativiteit is ook een attitude en dan gaat het over: in beweging komen, willen ondernemen, de drang hebben te creëren.

> Muzische vorming stuurt aan op processen met duurzame leereffecten.
 • Kinderen leren er keuzes te maken.
 • Ze leren er zichzelf kennen.
 • Ze leren zichzelf overwinnen.
 • Ze leren stilstaan om te kijken wat er waardevol kan zijn.
 • Ze leren media (media als doorgeefluiken: lichaam, ICT, dans, drumstellen, muziek, film,..) gebruiken om boodschappen door te geven en ontvangen.
 • Ze ontdekken eigen talenten in deze media.