“Mediawijsheid is het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes waarmee burgers zich bewust en kritisch kunnen bewegen in een complexe, veranderende en gemediatiseerde wereld. Het is het vermogen tot een actief en creatief mediagebruik dat gericht is op maatschappelijke participatie.”

Deze definitie uit recente conceptnota van de de ministers Lieten en Smet geeft aan dat mediawijsheid zowel kennis, vaardigheden als attitudes inhoudt. Daarom wordt er vaak over mediawijsheidscompetenties gesproken.

In onderwijscontext maken we onderscheid tussen:
  • Multimediale geletterdheid: dit is naar analogie van de klassieke literaire geletterdheid (iemand die veel leest en goed schrijft) een geletterd zijn in meerdere media (iemand die veel weet door TV, veel leert uit beelden, zich kan uitdrukken in dans, graag foto’s maakt, …). Aansturen op multimediale geletterdheid in het onderwijs veronderstelt activiteiten die de kinderen laten kennismaken met de diverse media en ze hierin vaardigheden laten verwerven.
  • Mediawijsheid: de wijsheid hebben media te kiezen die goed bij je passen en die geschikt zijn voor de boodschappen die je wil mee-delen. Aansturen op mediawijsheid in het onderwijs veronderstelt activiteiten de de kinderen leert vanuit een starter media te kiezen waarin ze zich willen uitdrukken.

Hoe kunnen leerkrachten hun mediawijsheid verhogen?
Onder andere door:
  • Zichzelf multimediaal meer geletterd te maken. Te reflecteren over de de eigen mediawijsheid.
  • Methoden te zoeken om op multimediale wijze inhouden aan te bieden, te verwerken en te evalueren/rapporteren.
  • De wijsheid te ontwikkelen altijd geschikte media te kiezen in hun didactisch en pedagogisch handelen.

Alles wat je wil weten over mediawijsheid is te vinden op ingebeeld4.be.
Momenteel (okt 2012) is de site gesloten wegens verbouwing. Wellicht is hij binnenkort terug beschikbaar.